K-ryhmä ja Fortum lähtevät yhteistyössä kartoittamaan kierrätysmuoville käyttökohteita

K-ryhmä ja Fortum ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tarkoituksena edistää Fortum Circo®-kierrätysmuovin käyttöä uusissa tuotteissa. Yhteistyö aloitettiin selvittämällä kierrätysmuoviin liittyviä mielikuvia kuluttajatutkimuksen avulla. K-ryhmän asiakasyhteisö Kylässä toteutetun tutkimuksen mukaan kierrätysmuovi sopii useimpiin käyttötarkoituksiin ja siitä valmistetut tuotteet luovat myös merkitystä kuluttajien lajittelulle.

Kuluttajatutkimuksen perusteella uusiomuovin käyttö tuo merkitystä lajitteluun: vastaajista 71 % lajittelee pääsääntöisesti kaiken kotitaloudessa syntyvän pakkausmuovijätteen. Parhaimpia käyttötarkoituksia kierrätysmuoville ovat tutkimuksen mukaan siivoustarvikkeet, pienet sisustusesineet, pihakalusteet ja työkalut. Vastaajista 95 % toivoi, että materiaalin alkuperästä viestittäisiin esimerkiksi jollain tietyllä symbolilla.

”On hienoa kehittää yhteistyötä ja uusia käyttökohteita Fortum Circo-muoville K-ryhmän kaltaisen suuren kotimaisen toimijan kanssa”, kertoo brändimyynnistä vastaava Anniina Rasmus Fortumilta.

Kuluttajapakkauksista valmistettua Fortum Circo-kierrätysmuovia käytetään niin teollisissa sovelluksissa kuin kuluttajatuotteissa kuten puutarhavälineissä ja taloustarvikkeissa. Kierrätysmuovi kiinnostaa muovituotteiden valmistajia, sillä sen hiilijalanjälki on neitseellistä materiaalia pienempi. Fortum Circo-kierrätysmuovin ilmastovaikutukset ovat keskimäärin puolet pienemmät kuin neitseellisen muovimateriaalin.

’’Tutkimuksen tulokset antavat K-ryhmälle hyvän näkemyksen siitä, mihin tuoteryhmiin kierrätysmuovista valmistettuja tuotteita asiakkaat meiltä toivovat. Pyrimme aktiivisesti innovoimaan yhdessä Fortumin ja kierrätysmuovituotteita valmistavien yritysten kanssa uusia kiertotaloustuotteita valikoimiimme jo tämän vuoden aikana’’, kertoo K-ryhmän päivittäistavarakaupan vastuullisuusjohtaja Timo Jäske.

Aiemmin kierrätysmuovia on hyödynnetty useiden tuotteiden, kuten Pirkka pesu-, huuhtelu- ja astianpesuaineiden sekä Pirkka hedelmä- ja vihannestuotteiden pakkausmateriaalissa. Lisäksi K-kauppojen rullakkomuovi on saanut uuden elämän Pirkka WC- ja talouspaperipakkauksissa.

 

Tutkimustuloksia

Kierrätysmuovi sopii useimpiin käyttötarkoituksiin

Vastaajien mukaan kierrätysmuovimateriaali sopii useimpiin käyttötarkoituksiin. Parhaimpina käyttötarkoituksina nähdään siivoustarvikkeet, pienet sisustusesineet, kuten kukkaruukut, ulkotuotteet kuten puutarhakalusteet tai työkalut. Lisäksi erilaisten muovisten pakkausmateriaalien toivottiin olevan kierrätysmuovista valmistettuja.

Kierrätysmuovituote valitaan, kun hintaero on pieni

Mitä pienemmästä hankinnasta ja euromääräisestä hintaerosta on kyse, sitä valmiimpia vastaajat olivat valitsemaan kierrätysmuovista valmistetun tuotteen. Neljännes vastaajista on valmis maksamaan enemmän kierrätysmuovista valmistetusta tuotteesta.

Kierrätysmuovi kertoo valmistavan yrityksen vastuullisuudesta

Kierrätysmuovi herätti vastaajissa positiivisia ajatuksia ja sen ajateltiin kertovan muun muassa valmistavan yrityksen vastuullisuudesta. Erilaisiin käyttötarkoituksiin suhtauduttiin avoimesti, joskin naiset suhtautuvat materiaalin käyttötarkoituksiin hieman positiivisemmin kuin miehet. Positiivisin vastaanotto oli siivoustarvikkeissa ja piensisustuksessa, joissa Fortum Circo -kierrätysmuovia jo käytetään.

Uusiokäyttö tuo merkitystä kotitalousmuovin kierrätykseen

Suurimmalle osalle vastaajista kierrätysmuovin alkuperällä, oliko muovi peräisin kotitalousmuovijätteestä vai teollisuuden tuotantoylijäämästä, ei ollut suurta merkitystä. Kuitenkin ne, jotka kiinnittivät alkuperään huomiota, kokivat kotitalousmuovipakkauksista kierrätetyn muovin  parempana vaihtoehtona, sillä kotitalousmuovijätettä syntyy paljon ja sen uusiokäyttö tuo merkitystä kierrättämiseen. Yleisesti ottaen vastaajat kokivat kuluttajapakkausmuovista kierrätetyn muovin puhtaampana, turvallisempana ja hygieenisempänä.

Materiaalin alkuperästä ollaan kiinnostuneita

Vastaajista 95 % toivoi, että materiaalin alkuperästä viestittäisiin esimerkiksi jollain tietyllä symbolilla. Noin puolelle vastaajista myös kierrätysmuoviraaka-aineen kotimaisuus oli melko tärkeää tai tärkeää. Lähes kaikki vastaajat (97 %) pitivät muovipakkausten ohella muovituotteiden  kierrätysmahdollisuutta tärkeänä asiana.


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös