Vaikutus yhteiskuntaan

K-ryhmän toiminnan vaikutukset ulottuvat laajalti koko yhteiskuntaan ja sen hyvinvointiin. Kesko ja K-kauppiaat ovat merkittäviä työllistäjiä, investoijia, veronmaksajia sekä tuotteiden ja palvelujen tarjoajia.

K-ryhmän ytimen muodostavat Kesko ja Suomessa toimivat itsenäiset kauppiasyrittäjät. K-ryhmä työllistää noin 45 000 henkeä. Välillisesti K-ryhmä luo työpaikkoja koko arvoketjussaan maailmanlaajuisesti – muun muassa tuotekehityksessä, tehtaissa, tiloilla ja logistiikassa.

Keskon toiminnan tuottamasta taloudellisesta hyödystä pääosan – noin 83 % Keskon liikevaihdosta – saavat tavarantoimittajat, joilta vuonna 2023 ostettiin 9,8 miljardilla eurolla (2022: 10,1 mrd. euroa). Keskolla oli vuonna 2023 noin 22 900 sellaista tavarantoimittajaa, joilta ostettiin vuoden aikana vähintään 1 000 eurolla. Näistä noin 9 000 toimi Suomessa, noin 11 500 Keskon muissa toimintamaissa ja noin 2 300 muualla.

Vuonna K-kauppiaiden suorat ostot Suomen maakunnista olivat yli 600 miljoonaa euroa.

Vuonna 2023 Keskon investoinnit olivat 678,9 miljoonaa euroa (2022: 449,2 milj. euroa). Kauppapaikkaverkosto on K-ryhmän strateginen kilpailutekijä ja vuonna 2023 kauppapaikkainvestoinnit olivat 286,5 miljoonaa euroa (2022: 268,1 milj. euroa).

Vuonna 2023 Keskon tuloverot Suomeen olivat 104,4 miljoonaa euroa ja muihin maihin 10,0 miljoonaa euroa. Konsernin efektiivinen veroaste oli 19,2 %.

Tuloverojen lisäksi Kesko maksaa, kerää ja tilittää erilaisia veroja kuten kiinteistö- ja omaisuusveroja, valmisteveroja sekä työnantajan ja työntekijän sosiaaliturva- ja eläkemaksuja. Keskon jakamista osingoista peritään ennakonpidätyksiä ja lähdeveroja Suomeen. Keskon lisäksi myös K-kauppiaat maksavat, keräävät ja tilittävät veroja.

Julkaisemme vuosittain Keskon ja K-kauppiaiden tavaraostojen, investointien, maksamien palkkojen sekä K-kauppiaiden maksamien verojen määrän Suomen maakunnittain. Keskon ja K-kauppiaiden tuottama taloudellinen hyöty Suomen maakuntiin vuonna 2023 -taulukko on ladattavissa alta Excel-tiedostona.

Takaisin ylös