Hankintastrategia

Keskon hankinnan kulmakivet - päivittäistavarakauppa sekä rakentamisen ja talotekniikan kauppa.

Asiakas ja laatu - kaikessa mitä teemme 

1. Asiakastarve on keskeinen valikoiman muodostamista ja ostotoimintaa ohjaava tekijä
 • Kesko tarjoaa kattavat, edulliset ja asiakaslähtöiset valikoimat K-kauppiaille, kuluttajille ja yritysasiakkaille.
 • Kesko rakentaa valikoimiaan toimialojensa vaatimuksia seuraten ja tarjoaa ratkaisuja, jotka täyttävät vaativimmankin asiakkaan tarpeet. Kesko on aktiivinen tuomaan valikoimiinsa uutuustuotteita sekä kansainvälisiltä markkinoilta että kotimaisilta toimittajilta.
 • K-kauppiasyrittäjyys takaa paikallisesti toiminnan asiakaslähtöisyyden ja inspiroivimmat kaupat.
 • K-kauppiaat räätälöivät kauppojensa valikoiman ja palvelut alueellisen asiakastarpeen mukaisesti. 
2. Kesko keskittää ostovoimansa toimialakohtaisesti
 • Hankinnat on keskitetty toimialakohtaisesti tavarakaupan yksiköihin, jotka koordinoivat hankintoja.
 • Toimialojen keskinäisiä synergiaetuja tavoitellaan toimialojen välisellä yhteistyöllä ja toimintamallien kehittämisellä sekä jakamalla parhaita käytäntöjä.
 • K-kauppiaat rakentavat kauppoihinsa paikallisten asiakkaiden tarpeita vastaavan valikoiman ja palvelut paikallistuntemusta sekä Plussa-asiakastietoa hyödyntäen.  K‑kauppiaiden tekemät omat hankinnat  täydentävät Keskon tekemää toimialakohtaista hankintaa.
 • Keskon epäsuorat hankinnat Suomessa on keskitetty tehokkuusetujen saavuttamiseksi.
3. Omat merkkituotteet täydentävät Keskon ja K-kauppojen valikoimaa
 • Omat merkkituotteet ovat asiakkaille edullisia ja niiden hinta-laatusuhde on erinomainen. Ne hankitaan tehokkaasti suurina erinä ja samalla ne mahdollistavat toimittajille pitkäaikaisen ja vakaan myyntivolyymin.
 • Omien merkkituotteiden tuoteturvallisuus varmistetaan.
 • Keskon tuotetutkimusyksikön laboratorio valvoo päivittäistavarakaupan omien merkkien ja oman maahantuonnin tuoteturvallisuutta ja laatua. Kaikilla elin­tarviketoiminnoillamme on omavalvontasuunnitelma ja omien elintarvikemerkkituotteiden valmistajilta edellytetään kansainvälinen, GFSI:n tunnustama tuoteturvallisuuden varmentava sertifiointi. 
 • Rakentamisen ja talotekniikan kaupan omat merkkituotteet testataan ja sertifioidaan tuoteryhmän vaatimusten mukaisesti sekä varmistetaan, että ne täyttävät maahantuojalle asetetut vaatimukset.
 • Omien merkkituotteiden hankintaketjussa tunnistetuille vastuullisuusriskeille on laadittu toimintamallit. Hankintaketjun vastuullisuutta valvotaan ja kehitetään jatkuvasti. Merkittävän vastuullisuusriskin omaavia raaka-aineita sisältävien tuotteiden hankintaa hallitaan hankintalinjauksilla.
4. Kesko ja K-kauppiaat arvostavat ostoissaan kotimaisuutta ja paikallisuutta  
 • Keskon keskitetysti hankkimissa tuotteissa priorisoidaan toimintamaan omia tavarantoimittajia, mikäli laatu, hinta ja muut toimitusehdot ovat kilpailukykyisiä
 • Pirkka-sarjaan valitaan suomalaisia tuotteita silloin, kun laatu- ja hintaperusteet täyttyvät.
 • ​K‑kauppiaiden omissa hankinnoissa huomioidaan paikallisten toimittajien tuotteet, kun kauppiaat rakentavat  kauppoihinsa omien asiakkaidensa tarpeita vastaavia valikoimia.
5. Dataan perustuvalla hankinnalla ja monipuolisia hankintakanavia hyödyntämällä varmistetaan kustannustehokkuus ja edullinen asiakashintataso
 • Valikoimasuunnitelmat ja asiakashintatavoitteet perustuvat tutkittuun asiakastarpeeseen, markkinahintaan ja  menekkitietoihin.
 • Hankinnan logistiset kustannukset minimoidaan valitsemalla tehokkain tilausmenetelmä sekä optimoimalla  toimitusketjun toimitusmäärä, toimitusrytmi ja logistinen toimitusmalli.
 • Käytämme monipuolisia hankintakanavia ja -välineitä taloudellisen, tehokkaan, vastuullisen ja asiakaslähtöisen ostotoiminnan tulosten saavuttamiseksi. Hankintoja teemme hyödyntäen mm. kansainvälistä ostoyhteistyötä, sähköisiä kilpailutuksia, suoria ostoja tuotteiden valmistajilta ja kauppiaiden paikallishankintaa.
 • Kesko pyrkii kumppanuuksiin tavarantoimittajien kanssa rakentamalla pitkäaikaisia ja vastuullisia yhteistyö- ja toimitussuhteita.
Takaisin ylös