K Code of Conduct

K Code of Conduct -toimintaohjeiden tarkoituksena on toimia K-ryhmässä tehtävien valintojen ja päätösten tukena ja ohjeena. Toimintaohjeilla varmistamme sen, että K-ryhmässä kaikilla työntekijöillä, K-kauppiailla sekä K-ryhmän yhteistyökumppaneilla on yhtenäinen ymmärrys tekemistämme ohjaavista säännöistä ja periaatteista.

K Code of Conduct -toimintaohjeet on julkaistu kaikilla toimintamaidemme kielillä. Toimintaohjeista on laadittu kaksi versiota, toinen K-ryhmän työntekijöille ja toinen yhteistyökumppaneille.

K-ryhmän yhteinen K Code of Conduct toimii vastuullisen liiketoiminnan ohjeena ja oikein toimimisen yrityskulttuurin lähteenä Keskolle, K-kauppiaille ja heidän henkilökunnalleen. Se auttaa ja tukee meitä tekemään vastuullisia päätöksiä ja valintoja. 

Odotamme myös yhteistyökumppaneidemme toimivan vastuullisesti. Kaikkien yhteistyökumppaneidemme tulee selkeästi näyttää sitoutumisensa vastuullisiin liiketoimintatapoihin. Siksi K Code of Conduct sekä ohjaa K-ryhmän yhteistyökumppaneita että on myös kiinteä osa kaikkia K-ryhmään kuuluvan yrityksen kanssa tehtyjä sopimuksia.

Löydät K Code of Conductin kaikilla toimintamaidemme kielillä täältä.

SpeakUp-ilmoituskanava

SpeakUp on Kesko-konsernin luottamuksellinen ilmoituskanava. Ilmoituskanavan avulla voidaan ylläpitää työntekijöiden, asiakkaiden ja sidosryhmien luottamusta Keskon liiketoimintaan. Sen kautta Kesko-konsernin työntekijät sekä tavarantoimittajat, asiakkaat ja muihin sidosryhmiin kuuluvat henkilöt voivat ilmoittaa Kesko-konsernia  tai Keskon eläkekassaa koskevia havaintojaan mahdollisista väärinkäytös- ja rikosepäilyistä tai Keskon K Code of Conductin vastaisesta toiminnasta.

Lue lisää SpeakUp-ilmoituskanavasta

Takaisin ylös