Pakkauslinjaus

Tämä linjaus koskee omien tuotemerkkiemme vähittäispakkauksia. Linjauksessa käsitellään myös logistiikan pakkauksia ja kuluttajille tarjoamiamme kauppakasseja. Muovista ja sen käytöstä niin tuotteissamme kuin pakkauksissamme kerromme tarkemmin muovilinjauksessamme.

Tuotteen logistinen ketju sisältää useita pakkauksia; esimerkiksi kuormalavan, kuljetuspakkauksen, ryhmä- eli myymäläpakkauksen ja kuluttajapakkauksen. Oikeanlaiset pakkaukset helpottavat tuotteen käsittelyä koko toimitusketjussa aina tuotteen käyttöön asti.

Yleisesti käytettyjä pakkausmateriaaleja ovat muovit, puu ja siitä jatkojalostetut kartonki, paperi ja pahvi, lasi sekä alumiini ja muut metallit.

Pakkauksen tulee suojata tuotetta ympäristöltä ja ympäristöä tuotteelta. Pakkauksen tulee antaa informaatiota tuotteesta ja sen käytöstä sekä viestiä tuotteen brändistä.

Ruokahävikin kannalta pakkauksen tehtävä on merkittävä, sillä oikein pakattuna elintarvike säilyy pidempään turvallisena ja syömäkelpoisena. 

Pakkausratkaisuja tehdessämme huomioimme ympäristötekijät

Vältämme ylimääräisen pakkausmateriaalin käyttöä ja vähennämme muovin käyttöä pakkauksissamme.

Pakkaustemme tulee olla kierrätettäviä tai uudelleen käytettäviä.

Suosimme uusiutuvia pakkausmateriaaleja: kartonkia, paperia, pahvia ja biopohjaisia muoveja.

Puupohjaisissa pakkauksissa suosimme kestävää alkuperää (FSC- tai PEFC-sertifioitua) tai kierrätysmateriaalia olevia ratkaisuja.

Pidämme huolta siitä, etteivät tuhohyönteiset pääse siirtymään maasta toiseen edellyttämällä, että puinen pakkausmateriaali täyttää standardin ISPM 15 (Regulation of wood packaging material in international trade) vaatimukset.

Biohajoavien muovipakkaustemme kompostoitavuuden tulee täyttää standardin ISO 13432 (Packaging Recoverable Through Composting & Biodegradation) vaatimukset.

Vähennämme pakkausmateriaalin määrää

Pakkauksemme suunnitellaan kokonaisympäristövaikutus huomioon ottaen siten, että käytettävän pakkausmateriaalin määrä minimoidaan, mutta säilytetään pakkauksen perustehtävät ja minimoidaan pakkaukseen pakatun tuotteen hävikki. 

Emme ylipakkaa ja emmekä käytä turhia pakkauskerroksia.

Tavoite

Tavoitteen eteneminen

Muovin vähentäminen pakkauksissa

Tavoitteenamme on vähentää muovia pakkauksissa 20 % vuoden 2025 loppuun mennessä (vuoden 2019 lähtötasosta).

Muovikassien Green Deal -sopimus

EU:n pakkausjätedirektiivin tavoitteena on,   että vuoteen 2025 mennessä muovikasseja kulutetaan vuosittain korkeintaan 40   kassia/asukas. Suomessa tämä tarkoittaa noin 40 %:n vähennystä vuoden 2017 tasoon verrattuna. Olemme sitoutuneet edistämään tämän tavoitteen toteutumista.

Pakkauksemme ovat kierrätettäviä

Lisäämme kaikkiin pakkauksiimme selkokieliset lajitteluohjeet. 

Autamme asiakkaitamme kierrättämään pakkausjätettä tarjoamalla heille K-kauppojen yhteydessä RINKI-ekopisteverkoston kierrätyspisteitä.

Myös verkkokauppamme osalta kannamme tuottajavastuumme huolehtimalla pakkausmateriaalin keräämisestä RINKI-ekopisteissä sekä maksamalla pakkaustemme tuottajavastuumaksut.

Logistiikkamme toimittaa paluulogistiikkakuormissaan juomapakkauksia ja laatikoita K-kaupoista ja horeca-asiakkailtamme uudelleen- ja hyötykäyttöön.

Tavoite

Tavoitteen eteneminen

Pakkauksemme ovat kierrätettäviä

Tavoitteenamme on, että vuoden 2025 loppuun mennessä kaikki pakkauksemme ovat kierrätettäviä tai uudelleen käytettäviä.

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus

Sitoumuksella lisätään kierrätystä ja tehostetaan materiaalien käyttöä. Päivittäistavarakaupan kierrätysastetta nostetaan 78 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä, eli 4 prosenttia vuoden 2016 tasosta.

Lisäämme kierrätysmateriaalin käyttöä pakkauksissamme

Kasvatamme jatkuvasti kierrätysmuovista ja -kartongista valmistettujen pakkausten käyttöä.

Kierrätysmateriaalien käyttöä elintarvikepakkauksissa säätelee EU:n lainsäädännön asettamat rajoitukset. (Asetukset EY 1935/2004 ja EY 282/2008 sekä niitä täydentävät säädökset.)

Pakkauksemme ovat uudelleenkäytettäviä

Tarjoamme asiakkaillemme kestokasseja.

Käytämme hankinta- ja jakelulogistiikassamme yli kymmentä miljoonaa muovista uudelleenkäytettävää kestokuljetuspakkausta.

Asiakkaidemme on osassa elintarvikemyymälöistämme mahdollista käyttää omia uudelleenkäytettäviä muovisia pakkauksiaan palvelutiskien ja salaattibaarien tuotteiden pakkaamiseen. Tämä edellyttää myös asiakkailtamme ehdottoman hyviä hygieniakäytäntöjä.

Osallistumme pakkaustutkimushankkeisiin

Osallistumme pakkaustutkimushankkeisiin, jotka pyrkivät löytämään kestävän kehityksen mukaisia ja/tai uusia vaihtoehtoisia pakkausratkaisuja.

Tutkimushanke

Tutkimushankkeen eteneminen

Package-Heroes

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään ratkaisuja, joilla elintarvikepakkauksista syntyvää jätekuormaa vähennetään. Tarvitsemme enemmän tietoa pakkausmateriaalien ja -ratkaisujen ympäristövaikutuksista, keinoista kaupallistaa uusia pakkausinnovaatioita sekä ymmärrystä kuluttajien mieltymyksistä ja erilaisista muutoksen hidasteista. Viisivuotinen hanke käynnistyi vuoden 2019 alussa ja päättyy vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kahvipakkausten kiertotalouskokeilu

K-ryhmän, Pauligin ja Globe Hopen yhteinen kiertotalouspilotti kannusti kuluttajia palauttamaan tyhjät kahvipakkaukset uusien kierrätysmateriaaleista valmistettujen asusteiden raaka-aineiksi. Käytetyistä kahvipakkauksista valmistettiin kahdeksan erilaista Globe Hope –kierrätysdesigntuotetta. Tuotevalikoima sisältää muun muassa kainalo- ja pikkulaukun, kestävän kauppakassin, kynäpenaalin ja lompakon.

Pakkauslinjaus on julkaistu 3.7.2020

Pakkauslinjauksen tavoitteiden edistyminen 2023

Vuonna 2023 teimme pakkaus- ja muovilinjauksen mukaisia pakkausmuutoksia yhteensä 93 oman tuotemerkin pakkaukseen. Muutoksista 43 tehtiin päivittäistavarakaupan omien tuotemerkkien tuotteen pakkaukseen ja 50 Kespron oman tuotemerkin tuotteen pakkaukseen.

Edistyminen 2019-2023:

  2023 2022 2021 2020 2019
Päivittäistavarakaupan omien tuotemerkkien tuotteet, joiden
pakkauksiin on tehty pakkaus- ja muovilinjauksen
mukaisia pakkauskehitysmuutoksia, kpl
93 55* 49 77 -

*luvussa mukana ensimmäistä kertaa Kespro

Takaisin ylös