Tulevaisuuden näkymät

Osavuosikatsaus Q1/2024, julkaistu 25.4.2024

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TULOSOHJEISTUS 2024 (täsmennetty)

Kesko-konsernin tulosohjeistus annetaan kuluvalta vuodelta 2024 ja sitä verrataan vuoteen 2023. Vuonna 2024 Keskon toimintaympäristön arvioidaan jatkuvan haastavana. Keskon liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2024 toimintaympäristön haasteista huolimatta. Yhtiö arvioi vuonna 2024 vertailukelpoisen liikevoiton olevan 620–700 miljoonaa euroa. Aiemmin vertailukelpoisen liikevoiton arvioitiin olevan 620 – 720 miljoonaa euroa. Liikevoittoarvion täsmennys liittyy rakentamisen ennakoitua heikompaan suhdannenäkymään vuonna 2024.

Tulosohjeistus perustuu arvioon suhteellisen lyhytaikaisesta taantumasta Keskon toimintamaissa. Keskeisiä näkymiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä ovat inflaation ja korkotason kehitys sekä geopoliittiset kriisit ja jännitteet.

Päivittäistavarakaupassa kuluttaja-asiakaskaupan ja foodservice-markkinan arvioidaan pysyvän vakaana kiristyneestä hintakilpailusta huolimatta ja inflaation arvioidaan hidastuvan vuonna 2024. Päivittäistavarakaupan kannattavuuden arvioidaan pysyvän hyvänä myös vuonna 2024.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa markkinan ennakoidaan edelleen laskevan vuonna 2024. Suhdanne vaikuttaa eniten uudisasuntorakentamiseen, mutta muussa talonrakentamisessa, korjausrakentamisessa sekä infrarakentamisessa laskun ennakoidaan olevan pienempää. Suhdanteen ennakoidaan kääntyvän paremmaksi vuonna 2025. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan kannattavuuden arvioidaan jäävän vuodesta 2023, mutta pysyvän edelleen kohtuullisen hyvällä tasolla vuonna 2024.

Autokaupassa uusien autojen myynnin ennakoidaan jäävän alle vuoden 2023 tason. Käytettyjen autojen ja palveluiden myynnin ennakoidaan kasvavan. Autokaupan kannattavuuden arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2024, mutta jäävän vuoden 2023 tasosta.

 

Tulevaisuuden näkymien arkisto

Tilinpäätöstiedote 2023
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023

Tilinpäätöstiedote 2022
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2022
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022
Pörssitiedote 25.4.2022

Tilinpäätöstiedote 2021
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021
Pörssitiedote 14.10.2021
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2021
Pörssitiedote 14.6.2021
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021
Pörssitiedote 15.4.2021

Tilinpäätöstiedote 2020
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020
Pörssitiedote 17.9.2020
Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
Pörssitiedote 10.7.2020
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020
Pörssitiedote 18.3.2020

Tilinpäätöstiedote 2019
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019
Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019

Tilinpäätöstiedote 2018
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018

Tilinpäätöstiedote 2017
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017
Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017

Tilinpäätöstiedote 2016
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
Pörssitiedote 1.6.2016
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016
Pörssitiedote 12.4.2016

Tilinpäätöstiedote 2015
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015

Pörssitiedote 16.3.2015

Tilinpäätöstiedote 2014
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014

Tilinpäätöstiedote 2013
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013

Tilinpäätöstiedote 2012
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2012
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012

Tilinpäätöstiedote 2011
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011

Tilinpäätöstiedote 2010
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010

Tilinpäätöstiedote 2009
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009

Tilinpäätöstiedote 2008
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008

Takaisin ylös