Tulevaisuuden näkymät 2010 Q3

Osavuosikatsaus 1-9/2010, julkaistu 26.10.2010

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (10/2010-9/2011) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (10/2009-9/2010).

Kulutuskysynnän kehitysnäkymät ovat pysyneet vakaina erityisesti kuluttajien luottamuksen vahvistumisen sekä edelleen matalana jatkuneen korkotason myötä. Talouskehitykseen liittyy tästä huolimatta kuitenkin edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä sekä kokonaistuotannon kehityksen, verotuksen kiristymisen että rahoitusmarkkinoiden mahdollisten häiriöiden seurannaisvaikutusten osalta.

Päivittäistavarakaupan kehityksen ennakoidaan jatkuvan vakaana. Käyttötavarakaupassa markkinoiden elpymisen ennakoidaan jatkuvan kuluttajien luottamuksen vahvistumisen seurauksena. Asuntorakentamisen kasvun myötä rautakaupan markkinoiden ennakoidaan edelleen vahvistuvan Pohjoismaissa ja laskun tasaantuvan muissa toimintamaissa. Auto- ja konekaupassa uusien autojen myynnin ennakoidaan kasvavan ja konekaupan markkinatilanteen elpyvän vähitellen. 

Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. 

Keskon liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä on kuluneen kahdentoista kuukauden aikana yli kaksinkertaistunut. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana pysyvän saavutetulla tasolla kauppapaikkaverkoston merkittävästä laajentamisesta huolimatta. 
 

Arkisto
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010
Tilinpäätöstiedote 2009
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009

Tilinpäätöstiedote 2008
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008

Takaisin ylös