Tulevaisuuden näkymät 2009 Q3

Osavuosikatsaus 1-9/2009 (julkaistu 22.10.2009)

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (10/2009-9/2010) verrattuna katsauskautta edeltävään 12 kuukauteen (10/2008-9/2009).
 
Konsernin liiketoimintojen kehitykseen vaikuttavat talouden näkymät sen eri markkina-alueilla sekä erityisesti yksityisen kulutuksen kasvuvauhti. Talouden lähiajan näkymät ovat edelleen synkät ja reaalitalouden kehitykseen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Työttömyyden kasvun Suomessa ennakoidaan jatkuvan, mistä johtuen yksityisen kulutuskysynnän kehityksen ei seuraavan kahdentoista kuukauden aikana ennakoida kääntyvän kasvuun.
 
Päivittäistavarakaupassa kehityksen ennakoidaan jatkuvan edelleen vakaana. Markkinatilanteen ennakoidaan pysyvän edelleen vaikeana rakentamisessa sekä auto- ja konekaupassa.
 
Talousnäkymien epävarmuus vaikeuttaa edelleen konsernin tulevaisuuden näkymän muodostamista. Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon ennakoidaan pysyvän seuraavan kahdentoista kuukauden aikana samalla tasolla kuin edeltävien kahdentoista kuukauden aikana. Toteutettujen kustannussopeutusten sekä Baltian tappiollisen vilja- ja maataloustarvikekaupan lopettamisen seurauksena Kesko-konsernin liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ei ennakoida enää heikkenevän. Konsernin likviditeetin ja vakavaraisuuden ennakoidaan pysyvän edelleen hyvänä.
 

Arkisto
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009

Tilinpäätöstiedote 2008
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008

Takaisin ylös