Tulevaisuuden näkymät 2009 Q2

Osavuosikatsaus 1-6/2009 (julkaistu 24.7.2009)

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (7/2009-6/2010) verrattuna katsauskautta edeltävään 12 kuukauteen (7/2008-6/2009).
 
Konsernin liiketoimintojen kehitykseen vaikuttavat talouden näkymät sen eri markkina-alueilla sekä erityisesti yksityisen kulutuksen kasvuvauhti. Talouden lähiajan näkymät ovat reaalitalouden heikentymisen myötä edelleen epävarmat. Työttömyyden kasvun sekä yritysten ja kuluttajien rahoituksen saatavuuteen liittyvien ongelmien seurauksena yleisen kulutuskysynnän kehityksen ennakoidaan jatkuvan keskimääräistä selvästi heikompana seuraavan kahdentoista kuukauden aikana.
 
Päivittäistavarakaupassa kehityksen ennakoidaan jatkuvan vakaana. Markkinatilanteen ennakoidaan pysyvän edelleen vaikeana rakentamisessa, auto- ja konekaupassa sekä käyttötavarakaupassa.
 
Talousnäkymien epävarmuus vaikeuttaa edelleen merkittävästi konsernin tulevaisuuden näkymän muodostamista. Heikentyvän talouskehityksen myötä Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana alittavan vertailukauden liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä. Konsernin likviditeetin ja vakavaraisuuden ennakoidaan pysyvän hyvänä.

 
Arkisto
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009
Tilinpäätöstiedote 2008
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008

Takaisin ylös