Puu- ja paperilinjaus

Vuoteen 2025 mennessä kaikki Keskon valikoimissa olevat puu- ja paperituotteet ovat kestävää alkuperää.

Hallitsemattomat ja laittomat hakkuut aiheuttavat merkittävän uhan maailman metsille. Metsäkato kiihdyttää ilmastonmuutosta ja vähentää luonnon monimuotoisuutta. Kestävällä metsänhoidolla voidaan kuitenkin ehkäistä negatiivisia ympäristövaikutuksia sekä tukea paikallisyhteisöiden oikeuksia ja taloudellista asemaa. Kestävä metsänhoito auttaa ylläpitämään metsiä ja säilyttämään ne myös tuleville sukupolville.

Keskon valikoimissa on lukuisia puu- ja paperituotteita. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa tyypillisiä puutuotteita ovat muun muassa sahatavara ja rakennuslevyt. Päivittäistavarakaupassa tyypillisiä paperituotteita ovat muun muassa ruoanlaitto-, talous- ja wc-paperit.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupalle on myönnetty vuonna 2013 PEFC-sertifikaatti, joka kattaa kuusi- ja mäntysahatavaran ja niiden jalosteiden tukkukaupan Suomessa (prosenttimenetelmä). Kaikki Suomen K-Raudat ovat olleet vuodesta 2019 alkaen PEFC-ryhmäsertifikaatin piirissä.

Keskon tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä 100 % Keskon valikoimissa olevista puu- ja paperituotteista on kestävää alkuperää. Puu- ja paperituotteet ovat FSC- tai PEFC- sertifioituja, alkuperätodennettuja tai kierrätettyä materiaalia. Päivittäistavarakaupassa linjaus koskee Keskon omia merkkituotteita. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa linjaus koskee kaikkea Keskon toimittamaa sahatavaraa.

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa on jo vuonna 2009 linjannut, ettei hanki trooppisissa luonnonmetsissä kasvavista uhanalaisista puulajeista valmistettuja tuotteita. Kaikki trooppisista puulajeista valmistetut puutuotteet ovat sertifioituja. 

Omassa rakennuttamistoiminnassamme käytämme ainoastaan FSC- tai PEFC-sertifioitua puutavaraa.

Puu- ja paperilinjaus on julkaistu ensimmäisen kerran kesäkuussa 2017. 

Puu- ja paperilinjauksen tavoitteiden edistyminen 2022

Rakentamisen ja talotekniikan kaupalla on PEFC-sertifikaatti, joka kattaa kuusi- ja mäntysahatavaran ja niiden jalosteiden tukkukaupan Suomessa (prosenttimenetelmä). Vuonna 2022 keskimääräinen PEFC-sertifiointiprosentti oli: mänty 89 % ja kuusi 85 %.

Pirkka- ja K-Menu-tuotemerkkien puu- ja paperituotteista 40 % sisälsi kestävää raaka-ainetta, joista FSC-sertifioituja tuotteita oli 58 %, PEFC-sertifioituja 32 % ja kierrätettyä materiaalia 10 %. Menu-tuotemerkin puu- ja paperituotteista 89 % sisälsi kestävää raaka-ainetta, joista FSC-sertifioituja tuotteita oli 62 %, PEFC-sertifioituja 28 % ja kierrätettyä materiaalia 10 %.

Edistyminen 2019-2023:

  2023 2022 2021 2020 2019
Pirkka- ja K-Menu-tuotemerkkien puu- ja
paperituotteista sisälsi kestävää raaka-ainetta, %
  40 41 36 24
Menu-tuotemerkin puu- ja paperituotteista sisälsi kestävää raaka-ainetta, %   89 84 67 31
Takaisin ylös