Kestävät tuotteet

Olemme luokitelleet toimialakohtaisesti tuotteet ja investoinnit, jotka ovat ilmaston ja/tai luontokirjon kannalta kestäviä. Määrittelemme kestäviksi sellaiset tuotteet, joiden ilmasto- tai luontokatovaikutus on verrokkituotetta merkittävästi pienempi tai joilla on merkitystä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa tai luontokadon torjunnassa. Raportoimme investoinnit, jotka pienentävät oman toimintamme tai asiakkaiden toiminnasta aiheutuvia päästöjä.

Kehitämme vielä seurantajärjestelmiämme, mutta kerromme jo luokittelumme mukaisten päivittäistavara- ja autokaupan tuotteiden osuuden toimialansa liikevaihdosta vuonna 2022.

Kestävät investoinnit Suomessa

• K-Auton leasing-malliston vähä- ja nollapäästöiset autot
• K-Lataus-asemat
• Rakennusten energiatehokkuuden valvonnassa käytetyt laitteet
• Uusiutuviin energialähteisiin liittyvät teknologiat
• Ilmaston kannalta kestävät rakennukset

Kestävät investoinnit yhteensä vuonna 2022: 59 miljoonaa euroa.

EU-taksonomia

Kesko raportoi EU-taksonomian kriteeristön mukaisesti ympäristön kannalta kestävistä toiminnoistaan osana Hallituksen toimintakertomusta. Tällä sivulla esitetty oma luokittelumme kestävistä tuotteista täydentää EU-taksonomian mukaisesti raportoitua liikevaihdon tunnuslukua.

Takaisin ylös