Tavoitteet monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Keskolla on konkreettiset tavoitteet sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyen. Tavoittelemme naisten osuuden nostamista 33 prosenttiin konsernin ja liiketoimintojen johtoryhmissä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on myös se, ettei meillä ole perusteettomia palkkaeroja sukupuolten välillä. Valmistelemme monimuotoisuuden ja mukaan ottamisen ohjelmaa ja mittaamme säännöllisesti henkilöstön kokemusta yhteenkuuluvuudesta ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta.

 

Keskon DEI-tavoitteet (Diversity, Equity & Inclusion) ja mittarit:

Teema / Mittari

Tavoite

Lähtövuosi 2022

Vuosi 2023

Monimuotoisuuden ja mukaan ottamisen indeksi

> 85 (asteikolla 0-100)

86 (asteikolla 0-100)

 

Sukupuolijakauma

Aliedustetun sukupuolen osuus konsernijohtoryhmässä 33 % vuoteen 2030 mennessä

Konsernijohtoryhmä: 25,0 % naisia

28,6 %

Aliedustetun sukupuolen osuus toimialojen johtoryhmissä 33 % vuoteen 2030 mennessä

Toimialojen johtoryhmät: 23,3 % naisia

22,5 %

Kaikilla johtotasoilla positiivinen kehitys

Ylin johto: 23,9 % naisia

Keskijohto: 38,9 % naisia


28,4 %

36,1 %

 

Yhdenvertainen palkitseminen

Sukupuolten välillä ei ole perusteettomia palkkaeroja

Palkkausta sukupuolten välillä mitataan jatkuvasti

Kokonaisuudessaan naisten palkka oli 98 % miesten palkasta vastaaviin tehtäviin verrattuna

98,0 %

Monimuotoisuuden ja mukaan ottamisen ohjelma

Luodaan ohjelma vuonna 2023

  Ohjelma luotu
Takaisin ylös