Työharjoittelu ja opinnäyteyhteistyöt

Haluamme tarjota onnistuneita työelämäkokemuksia opiskelijoille työharjoitteluiden muodossa.

K-ryhmässä työskentelee vuosittain tuhansia työharjoittelijoita, TET-harjoittelijoita ja opinnäytetöiden tekijöitä. Suurin osa harjoittelupaikoista on kaupassa, mutta myös Keskon taustatoiminnoissa työllistetään säännöllisesti harjoittelijoita. Lisäksi toteutamme lähes vuosittain opintojen loppuvaiheessa oleville ja vastavalmistuneille yliopisto ja korkeakouluopiskelijoille suunnatun K Trainee -ohjelman. 

Toivomme onnistuneiden harjoittelujen lisäävän kaupan alan kiinnostusta ja työtehtävien tuntemusta sekä kannustavan opiskelijoita hakeutumaan meille töihin tulevaisuudessa. Nuoret, alaa opiskelevat aktiiviset harjoittelijat voivat myös tarjota työnantajalle raikkaita ajatuksia ja uusia ideoita.

K-kaupat ja Kesko-konsernin yksiköt päättävät itsenäisesti, milloin ja mihin tehtäviin he ottavat harjoittelijoita. Harjoittelupaikkaa hakiessa kannattaa olla itse aktiivinen ja olla yhteydessä suoraan K-kauppiaaseen (K-kauppojen yhteystiedot) tai Kesko-konsernin puolella kiinnostavaan yksikköön (yhteystiedot).

Työssäoppiminen ja työharjoittelu

Nämä käsitteet tarkoittavat opintoihin sisältyviä pakollisia tai valinnaisia opintojaksoja, joiden aikana opiskelija perehtyy käytännön työelämään opiskelemallaan alalla.

Työssäoppiminen

• toisen asteen ammatilliset oppilaitokset
• ohjattua työskentelyä työpaikalla sovittuna ajanjaksona
• tehtävä kirjallinen sopimus oppilaitoksen ja työnantajan kesken

 Työharjoittelu

• ammattikorkeakoulut ja yliopistot
• ohjattua työskentelyä työpaikalla sovittuna ajanjaksona

Opinnäyteyhteistyö

Opinnäyteyhteistyö pohjautuu tutkimustarpeisiin Kesko-konsernin eri yksiköissä. Opinnäytetöitä teetetään tilaustutkimuksena tai yhteistyö voi saada alkunsa opiskelijan ehdotuksesta.

Opinnäytetyötä ehdottaessa kannattaa miettiä etukäteen aihetta ja sitä, mikä taho voisi olla siitä kiinnostunut. Opinnäytetyötä voi tarjota suoraan johonkin Kesko-konsernin tai toimialojen yksiköistä.

K-Stipendi

Ammattikorkeakouluopiskelijat, jotka suorittavat opintoihin kuuluvan työharjoittelun vähintään hyvin arvosanoin K-kaupassa tai K-ryhmän toimipisteessä, voivat hakea K-stipendiä. 

TET-harjoittelu

Työelämään tutustuminen eli TET-harjoittelu on peruskoulun 8. ja 9. luokkien koulunkäyntiin sisältyvä työharjoittelu, jonka aikana oppilaat tutustuvat ohjatusti yritysten ja työyhteisön toimintaan. TET on osa koulunkäyntiä, joten se sijoittuu lukuvuoteen, ei kesä(-loma) aikaan. TET-harjoittelusta ei makseta palkkaa, eli oppilas ei ole työsuhteessa TET-harjoittelupaikkaansa.

Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelu

Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelu on Kaupan liiton ja PAM:n tukema kesäharjoittelujakso, joka on tarkoitettu peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, TUVA- ja TELMA- koulutuksiin osallistujille ja lukiolaisille (ei ylioppilaiksi valmistuneille), jotka eivät aikaisemmin ole olleet työssä kaupan alalla lukuun ottamatta mahdollisia aikaisempia tutustumisjaksoja.

Takaisin ylös