Tutkimus ja tuotekehitys

Kesko ja K-kaupat ovat yhdessä tavarantoimittajien kanssa vastuussa asiakkaille siitä, että tuotteet täyttävät Suomen ja EU:n lainsäädännön vaatimukset, ovat turvallisia käyttää ja tuotteiden laatu täyttää asiakkaiden odotukset. Tuotteiden pakkausmerkinnät täyttävät lainsäädännön vaatimukset sekä viranomaisten suositukset. Kaikissa tuotteisiin liittyvissä toiminnoissa noudatetaan Keskon lainsäädännönmukaista omavalvontasuunnitelmaa.

Keskon omien merkkituotteiden ja oman maahantuonnin tuotteiden turvallisuuden, laadun ja terveysvaikutusten arviointi on osa Keskon päivittäistavarakaupan toimialaan kuuluvan Laatu ja tuotekehitys -yksikön tehtäviä.

Keskon omien merkkituotteiden tavarantoimittajilta vaaditaan sertifioitu tuoteturvallisuusjärjestelmä. Keskon hyväksymiä tuoteturvallisuusjärjestelmiä ovat muun muassa BRCGS, IFS, FSSC 22000 ja GlobalG.A.P. 

Laatu ja tuotekehitys -yksikön Laatutiimi vastaa Keskon omien merkkituotteiden ja oman maahantuonnin tuotteiden turvallisuudesta ja laadusta. Tuotteen elinkaaren aikana tuotteeseen liittyviä riskejä arvioidaan Keskon HACCP -toimintamalliin perustuvan omavalvontasuunnitelman mukaisesti yhteistyössä tavarantoimittajan kanssa. Jokaiseen tuoteryhmään liittyvät laatu- ja turvallisuusriskit arvioidaan vuosittain ja arvioinnin perusteella laaditaan näytteenottosuunnitelma yksittäisten tuotteiden osalta.

Vuosittaisella VACCP-järjestelmään (Vulnerability Assessment Critical Control Points) perustuvalla arvioinnilla tunnistetaan ja hallitaan elintarvikeväärennöksiin liittyviä riskejä, jotka voisivat vaarantaa elintarviketurvallisuutta, aiheuttaa kalliita tuotteiden takaisinvetoja, johtaa yritystoiminnan lakkauttamiseen tai aiheuttaa oikeustoimiin. Edellä mainittujen toimien lisäksi Keskon sisäisen tarkastuksen yksikkö arvioi kvartaaleittain jokaisen Keskon toimialan tuotteisiin liittyviä riskejä ja toimia niiden hallitsemiseksi.

Tuotteen tuotekehitys- ja valintavaiheessa Laatutiimi laatii tuote-ehdokkaille laatuvaatimukset, joissa huomioidaan sekä lainsäädäntöön että tuotteen teknisiin ominaisuuksiin liittyvät asiat. Tuote-ehdokkaiden näytteet arvioidaan aistinvaraisten ja laboratoriotutkimusten avulla, jotta voidaan varmistua siitä, että ne täyttävät laatuvaatimukset ja voidaan valita Keskon omaksi merkkituotteeksi. Keskon omien merkkien valikoimaan valituille tuotteille laaditaan pakkausmerkinnät lainsäädännön vaatimusten ja viranomaisten suositusten mukaisesti.

Jos Keskon valikoimissa olevassa tuotteessa havaitaan tuotteen laatuun tai turvallisuuteen liittyvä virhe, Laatutiimi koordinoi ja tiedottaa tuotteen takaisinvedosta siten, että virheelliset tuotteet saadaan poistettua K-ruokakaupoista mahdollisimman nopeasti.

Laatu ja tuotekehitys -yksikön Laboratoriotiimi analysoi tuotteiden mikrobiologisia, kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia. Laboratorio on FINAS Akkreditointipalveluiden akkreditoima testauslaboratorio T251 ja sen toiminta täyttää SFS-EN ISO/IEC 17025 -standardin vaatimukset. Laboratorio on myös Ruokaviraston hyväksymä virallinen elintarvikelaboratorio.

Tuotekehityskeittiön tiimi vastaa tuotteiden aistinvaraisten ominaisuuksien arvioinnista sekä kehittää omia merkkituotteita yhdessä Keskon hankintayksiköiden ja tavarantoimittajien kanssa.

Kuluttajapalvelun tiimi vastaa kuluttajien Keskon omiin merkkituotteisiin liittyviin kysymyksiin ja palautteisiin Laatu ja tuotekehitys -yksikön muiden tiimien tuoteryhmäkohtaisen ammattitaidon tukemana.

Takaisin ylös