amfori BSCI

Kesko on kestävää liiketoimintaa edistävän amfori-järjestön jäsen ja osallistuu amfori BSCI:in. Kesko on sitoutunut edistämään amfori BSCI Code of Conductin periaatteita hankintaketjussaan.

Kiinnitämme erityistä huomiota hankintaketjunsa ihmisoikeuskysymyksiin ja työoloihin maissa, joissa riskit ihmisoikeusloukkauksille ovat suurimmat. Hyödynnämme hankintamaiden riskiarvioinnissa amforin riskimaaluokitusta, joka perustuu Maailmanpankin Worldwide Governance Indicatoriin.

Hyödynnämme riskimaissa sijaitsevien tehtaiden ja viljelmien työolojen arvioinnissa kansainvälisiä sosiaalisen vastuun auditointi- ja sertifiointijärjestelmiä, ensisijaisesti amfori BSCI -auditointia. Hyväksymme myös muita sosiaalisen vastuun arviointijärjestelmiä, jos niiden kriteerit vastaavat amfori BSCI -auditoinnin tasoa ja auditoinnin on suorittanut riippumaton osapuoli. Osana Keskon päivittäistavarakaupan ja ICA Global Sourcingin hankintayhteistyötä Kesko hyväksyy myös ICA Social Audit -auditoinnin. Tällöin edellytämme tavarantoimittajan siirtymistä muun Keskon hyväksymän kolmannen osapuolen suorittaman auditoinnin piiriin viimeistään kahden ICA Social Audit -auditoinnin jälkeen.   

Sosiaalisen vastuun auditoinneilla ja sertifioinneilla arvioidaan mm. tuotannon työolojen turvallisuutta, työntekijöiden palkkausta ja työaikoja sekä järjestäytymis- ja neuvotteluoikeutta.  Lapsi- tai pakkotyövoiman käyttö on ehdottomasti kielletty.   

Periaatteenamme on tehdä yhteistyötä vain sellaisten riskimaatavarantoimittajien kanssa, jotka ovat sosiaalisen vastuun auditointien piirissä tai käynnistävät prosessin yhteistyön alkaessa. Keskon päivittäistavarakauppa sekä rakentamisen ja talotekniikan kauppa edellyttävät, että kaikilla niiden riskimaatoimittajilla on hyväksytty auditointi yhteistyön alkaessa.   
 
Vuoden 2023 alussa Keskon riskimaatavarantoimittajilla oli yhteensä 704 voimassa olevaa sosiaalisen vastuun auditointia. Osa Keskon tavarantoimittajista on myös itse amforin jäseniä ja edistää amfori BSCI -auditointeja omassa toimitusketjussaan. 

Konserniohjeistuksen mukaisesti Keskon tavarantoimittajasopimuksiin tulee lisätä amfori BSCI Code of Conduct -toimintaohjetta koskevat sopimuslausekkeet.

 

Kesko_2023_amfori FI.svg

amfori-logo-blue-01.jpg

Takaisin ylös