Tilintarkastus ja kestävyysraportoinnin varmennus

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Keskon tilintarkastajaksi on valittava tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tarkastusvaliokunta valmistelee yhtiön tilintarkastajan valinnan ja antaa suosituksen tilintarkastajaksi. Hallitus tekee ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle. Tilintarkastajan toimikausi on sitä valittaessa kulumassa oleva tilikausi, ja toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Varsinainen yhtiökokous 2024 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulujen korvaus yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Kesko_Tilintarkastajan_palkkiot.svg

 
Kestävyysraportoinnin varmennus

Keskon kestävyysraportoinnin varmentajaksi on valittava kestävyystarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen kestävyysraportoinnin varmentajan tulee olla kestävyysraportointitarkastaja. Tarkastusvaliokunta valmistelee yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajan valinnan ja antaa suosituksen varmentajaksi. Hallitus tekee ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi on sitä valittaessa kulumassa oleva tilikausi. Kestävyysraportoinnin varmentajan tehtävä päättyy toimikauden päättymistä lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous 2024 valitsi yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy:n. Yhtiön päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Jukka Vattulainen. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio ja kulujen korvaus yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Takaisin ylös