Strategia ja tavoitteet

Kesko on strategiansa mukaisesti fokusoitunut yhtiö, joka keskittyy kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen kolmella strategisella alueella: päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Keskittyminen mahdollistaa pääomien tehokkaan kohdentamisen osakasarvon kasvattamiseksi. Strategiamme painopistealueita ovat asiakaskokemus ja digitaalisuus. Vastuullisuus ja ilmastonmuutoksen hillitseminen ovat myös vahvasti strategian ytimessä.

Kesko on yksi johtavista vähittäiskaupan toimijoista Pohjois-Euroopassa. Vuonna 2015 laadittu kasvustrategia on osoittanut toimivuutensa ja sen onnistunut toteutus on kasvattanut yhtiön liikevaihtoa ja parantanut merkittävästi kannattavuutta. Hyvä kehitys näkyy myös yhtiön omistaja-arvon merkittävänä kasvuna. Jatkamme kasvustrategian toteuttamista kaikilla kolmella toimialalla. Kevään 2021 strategiatyön tuloksena olemme kunkin toimialan osalta terävöittäneet toimenpiteitä myynnin edelleen kasvattamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Nostimme entistä vahvemmin strategian ytimeen asiakaskokemuksen jatkuvan parantamisen, digitaalisten palveluiden edelleen kehittämisen sekä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen. Päivitimme myös taloudelliset tavoitteemme.

Kaupan ala muuttuu nopeasti, mikä on meille suuri mahdollisuus. Päivittäistavarakauppa, rakentamisen ja talotekniikan kauppa ja autokauppa ovat liiketoimintojamme, joissa on hyvä markkina-asema, vahvimmat kyvykkyydet ja parhaat pitkän aikavälin kehitysmahdollisuudet. Erottaudumme kilpailijoista laadulla ja asiakaslähtöisyydellä, olipa kyseessä sitten palvelu kaupoissa tai digitaaliset palvelumme. 

K-ryhmän ytimen muodostavat Kesko ja Suomessa toimivat itsenäiset kauppiasyrittäjät. K-kauppiasyrittäjyys on meille merkittävä kilpailuetu, ja toimimme kauppiasliiketoimintamallilla aina kun se tuo meille kilpailuetua.

Yksi yhtenäinen K on tärkeä osa strategiaamme. Tavoitteemme on luoda vahva ja luotettava K-brändi ja tarjota entistä parempaa palvelua asiakaskohtaamisissamme. Yksi yhtenäinen K tarkoittaa yhteisen strategian lisäksi saumatonta yhteistyötä niin kauppiaiden kanssa kuin eri toimialojenkin kesken. 

 

Lue lisää: 

Takaisin ylös