Strategia ja tavoitteet

Kesko on strategiansa mukaisesti fokusoitunut yhtiö, joka keskittyy kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen kolmella strategisella alueella: päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Keskittyminen mahdollistaa pääomien tehokkaan kohdentamisen osakasarvon kasvattamiseksi. Strategiamme painopisteinä laatu ja asiakaslähtöisyys ovat entistä tärkeämmässä asemassa. Vuonna 2019 nostimme ilmastonmuutoksen torjumisen vastuullisuuden rinnalle strategiseksi painopistealueeksi.

Jatkamme kasvustrategian määrätietoista toteutusta, mutta tällä hetkellä toimintamme painopiste on koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen hallinnassa. Olemme koonneet tietoa koronaepidemian vaikutuksista Keskon liiketoimintaan Toimintaympäristö-sivulle. 

 

Vuonna 2015 uudistetulla strategialla tavoittelemme kannattavaa kasvua fokusoitumisen ja uudistumisen kautta. Keskittyminen mahdollistaa pääomien tehokkaan kohdentamisen osakasarvon kasvattamiseksi. Kaupan ala muuttuu nopeasti, mikä on meille suuri mahdollisuus. Päivittäistavarakauppa, rakentamisen ja talotekniikan kauppa ja autokauppa ovat liiketoimintojamme, joissa on hyvä markkina-asema, vahvimmat kyvykkyydet ja parhaat pitkän aikavälin kehitysmahdollisuudet. Erottaudumme kilpailijoista laadulla ja asiakaslähtöisyydellä, olipa kyseessä sitten palvelu kaupoissa tai digitaaliset palvelumme.

Yksi yhtenäinen K on tärkeä osa strategiaamme. Tavoitteemme on luoda vahva ja luotettava K-brändi ja tarjota entistä parempaa palvelua asiakaskohtaamisissamme. Yksi yhtenäinen K tarkoittaa yhteisen strategian lisäksi saumatonta yhteistyötä niin kauppiaiden kanssa kuin eri toimialojenkin kesken.

Kasvustrategian toteutus etenee johdonmukaisesti

Päivittäistavarakaupassa tavoitteenamme on kannattavan kasvun jatkuminen Suomessa. Haluamme tarjota markkinoiden inspiroivimmat ja asiakaslähtöisimmät ruokakaupat ja parhaat digitaaliset ratkaisut. Strategiset panostukset kauppojen uudistuksiin kaikissa ketjuissa sekä kauppakohtaiset, juuri oman alueen ja asiakaskunnan mukaan räätälöidyt liikeideat vahvistivat K-ryhmän myyntiä ja asiakastyytyväisyyttä. Suomen laajimman ja kattavimman kauppaverkoston asiakaslähtöisyyden ja laadun takaajina toimivat K-kauppiasyrittäjät.

Ruoan verkkokauppa jatkoi vahvaa kasvuaan. Vuonna 2019 ruoan verkkokauppa kasvoi 106 prosenttia ja sen liikevaihto oli 36,2 miljoonaa euroa. Ylitimme vuodelle 2019 asetetun tavoitteen ruoan verkkokaupan 100 prosentin kasvusta. Verkkokaupan kasvu tukee myös perinteisten kauppojemme myyntiä, aktiivisimmat verkkokaupan asiakkaat ovatkin myös uskollisia perinteisten kauppojen asiakkaita.

Megatrendit kuten kaupungistuminen, ikääntyminen ja yksilöllinen asiakaskäyttäytyminen tukevat lähipalvelujen vahvistamista. K-ryhmän markkinaosuus on lähimarkkinassa lähes 60 prosenttia. Lähikauppaverkostossamme on 777 K-Marketia.

Strategisena painopisteenä on myös Kespron foodserviceliiketoiminnan kasvattaminen, jota tukee ulkona syömisen kasvun trendi.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa tavoitteemme on entistä vahvempi asema rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Pohjois-Euroopassa kunkin asiakasryhmän odotukset ja paikalliset erityistarpeet paremmin huomioon ottaen. Jokaisella toimintamaalla on oma asiakaslähtöinen, maakohtainen strategiansa. Toimialan asiakassegmentit ovat teknisen tukkukaupan asiakkaat, ammattirakentajat ja kuluttajat. Tavoittelemme synergiaetuja sekä maiden sisällä että toimintamaiden välillä. Kasvustrategiamme mukaisesti haemme kasvua sekä orgaanisesti että kohdennetuilla yritysostoilla.

Keväällä 2019 toteutimme Ruotsissa markkina-asemaamme vahvistaneen Fresks-konsernin oston. Kesän aikana Fresks integroitiin osaksi Ruotsin toimintojamme ja muutettiin K-Byggiksi. Myimme Ruotsissa Onnisen LVI-urakoitsijaliiketoiminnan. Kaupan myötä Onninen keskittyy Ruotsissa infra-liiketoimintaan, jossa meillä on vahva asema kasvavassa markkinassa. Norjassa veimme päätökseen 2018 sovitun Sørbøn rautakauppatoimintojen oston, joka yhdessä vuonna 2018 toteutettujen yrityskauppojen kanssa vahvistaa omaa liiketoimintaamme Norjassa. Nämä yrityskaupat sekä toiminnassa tehdyt muutokset ovat vahvistaneet markkinaosuuttamme ja liikevoittoamme Ruotsissa ja Norjassa.

Yritysasiakaskaupan osuus toimialan myynnistä on jo noin 70 prosenttia. Rakentaminen ja remontointi teknistyvät ja kuluttajat ulkoistavat ne yhä useammin ammattilaisille. Myös korjausrakentamisen tarve kasvaa Pohjois-Euroopassa. Erityisesti Onninen sekä Fresksin osto ovat vahvistaneet asemaamme kasvavassa yritysasiakassegmentissä.

Uudet digitaaliset palvelut ja verkkokauppa ovat merkittävä osa asiakkaan asiointia ja toiminnan tehostamista. Ammattiasiakassegmentille hyvät digitaaliset palvelut ovat ennen kaikkea tehokas tilauskanava. Kuluttajat tekevät vertailuja verkossa ja hakevat lisätietoa. Asiantunteva opastus tuotteiden valitsemiseen ja niiden käyttöön saadaan edelleen useimmiten myymälöissä.

Autokaupassa tavoitteenamme on kasvattaa kotimaan markkinajohtajuuttamme tiiviillä kumppanuudella Volkswagen-konsernin kanssa sekä vahvistaa omaa palveluliiketoimintaamme ja markkina-asemaamme vähittäiskaupassa. Päämääränämme on kasvaa markkinoita nopeammin ja parantaa kannattavuutta.

Vahvistimme jälleenmyyntiverkostoamme kolmella merkittävällä yrityskaupalla vuonna 2019. Ostettujen toimintojen integrointi on edennyt hyvin, mikä tukee kannattavaa kasvuamme. K-Auto aloitti vuoden aikana myös Bentleyn maahantuonnin ja avasi Bentley-showroomin Espooseen.

Perinteisen automyynnin ja huoltotoiminnan lisäksi jatkoimme oman palveluliiketoimintamme vahvistamista. Aloitimme vuonna 2019 leasing-palveluiden tarjoamisen sekä kuluttaja- että yritysasiakkaillemme. Koko autotoimiala ja liikkumisen käsite muuttuvat vauhdilla, mikä edellyttää toimintamallien, palveluiden ja teknologioiden jatkuvaa kehittämistä.

Tulevien vuosien aikana uskomme, että sähköautojen myynti lisääntyy. Tätä suuntausta tuemme kasvattamalla K-Latausverkostoamme.

 

Vastuullisia valintoja asiakkaillemme

Kesko on useasti valittu maailman vastuullisimmaksi ruokakaupan alan yritykseksi. Meille keskeisiä asioita ovat hankinnan läpinäkyvyys, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ympäristöstä huolehtiminen sekä laaja-alainen arvonluonti koko yhteiskuntaan. Haluamme olla tulevaisuudessa entistä aktiivisempi yhteiskunnallinen toimija ja keskustelija.

Haluamme mahdollistaa asiakkaillemme kestävän elämäntavan ja tarjota monipuolisia vastuullisia vaihtoehtoja elämän eri osa-alueilla. Asiakkaidemme on aina voitava luottaa siihen, että K-kaupassa he voivat tehdä vastuullisia valintoja.

Sitoudumme kansainvälisten ilmastokokousten tavoitteisiin hillitä ilmaston lämpenemistä ja olemme asettaneet tieteeseen perustuvat päästötavoitteet (Science Based Targets) toiminnallemme ja toimitusketjullemme. Päästöjä pienennetään uusiutuvan energian käytöllä, kauppojen energiatehokkuudella ja tehokkaalla logistiikalla. Kaikki Keskon hankkima sähkö Suomessa on uusiutuvalla energialla tuotettua, ja olemme Suomen suurimpia aurinkoenergian tuottajia ja käyttäjiä 34 aurinkovoimalalla.

Sovimme lokakuussa yhteensä 700 miljoonan euron rahoituksesta, jonka korkomarginaali huomioi sen, miten Kesko saavuttaa hiilijalanjäljelle, ruokahävikille ja riskimaiden auditoinneille asetetut vastuullisuustavoitteet. Myös nämä tavoitteet toteuttavat Keskon vastuullisuusstrategian ja Science Based Targets -sitoumuksen tavoitteita. Osoituksena pitkäjänteisestä vastuullisuustyöstä Kesko on mukana maailman vastuullisimpien yritysten joukossa arvostetuissa Dow Jonesin kestävän kehityksen World- ja Europe-indekseissä. Tammikuussa 2020 julkaistulla Global 100 Most Sustainable Corporations in the World -listalla Kesko oli 99:s.

Takaisin ylös