Rakentamisen ja talotekniikan kaupan strategia

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan strategisena päämääränä on entistä vahvempi asema Pohjois-Euroopassa. Koronaepidemia alkoi vaikuttamaan liiketoimintaamme merkittävästi maaliskuun 2020 puolivälistä alkaen, mutta vaikutukset rakentamisen ja talotekniikan kaupan myyntiin kokonaisuutena ovat toistaiseksi olleet maltilliset.

Jatkamme kasvustrategian määrätietoista toteutusta, mutta tällä hetkellä toimintamme painopiste on koronaepidemian aiheuttaman kriisin hallinnassa. Olemme koonneet tietoa koronaepidemian vaikutuksista Keskon liiketoimintaan Toimintaympäristö-sivulle. 

 

Strategiset tavoitteemme:

STRATEGINEN TAVOITE

MITÄ TEEMME

Maakohtainen fokus ja maakohtaiset strategiset toimenpiteet 

 • Suomi: Keskitymme markkinajohtajuuden tuoman potentiaalin täyteen hyödyntämiseen ja asiakaskokemuksen jatkuvaan parantamiseen: laajennamme Onnisen palvelua ja K-Raudoissa keskitymme kauppakohtaisen liikeidean jalkauttamiseen. Kehitämme aktiivisesti vapaa-ajankaupan monikanavaista liiketoimintaa
 • Norja: Haemme myynnin ja kannattavuuden kasvattamista kehittämällä Byggmakkerin liiketoimintaa
 • Ruotsi: Jatkamme toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Hyödynnämme yrityskauppojen synergiaetuja ja palvelemme kattavasti kolmea asiakassegmenttiämme
 • Baltia ja Valko-Venäjä: Keskitymme kauppaverkoston kasvattamiseen ja uudistamiseen
 • Puola: Kehitämme liiketoimintaa systemaattisesti

Kolmen erilaisen asiakassegmentin palveleminen niille ominaisten asiakastarpeiden mukaisesti 

 • Jatkamme digitaalisten kanavien kehitystä asiakassegmenttikohtaisesti
 • Haemme parasta asiakaskokemusta kaikissa kanavissa

Synergioiden hakeminen

 • Haemme aktiivisesti synergioita toimintamaidemme sisällä muun muassa logistiikassa, tukitoiminnoissa sekä toimintamaidemme välillä esimerkiksi hankinnassa, digitaalisissa palveluissa ja konseptikehityksessä
 • Hyödynnämme yritysostojen integroinnista saatavat synergiaedut

Orgaaninen kasvu ja kannattavuuden parantaminen 

 • Jatkamme systemaattisesti kasvua ja kannattavuuden parantamista tukevia toimenpiteitä
 • Kasvatamme omien merkkien roolia

Kohdennetut yritysostot

 • Jatkamme yritysostoja valituilla markkinoilla ja valituissa segmenteissä

Liiketoimintaympäristö

 • Konsolidoituvat markkinat
 • Rakentamisen ulkoistaminen ammattilaisille
 • Korjausrakentamisen kasvu
 • Uudet toimijat markkinoille
 • Digitaalisuuden merkityksen kasvu asiakaspolussa

 

Vuoden 2019 vuosiraportissa julkaistu strategiakatsaus:

Maakohtaisten strategioiden toteutus jatkui hyvin tuloksin

Varmistaaksemme vahvan perustan kansainvälisen kasvustrategiamme toteuttamiselle keskityimme vuonna 2019 kannattavuuden parantamiseen sekä orgaanisella kasvulla että yritysostoilla. K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan toimiala on Pohjois-Euroopan johtava alan toimija. Vuoden 2019 aikana jatkoimme maakohtaisten strategioiden toteutusta, ja toimialan kannattavuus parani selvästi. Strategian toteutuksessa olemme huomioineet kolme eri asiakassegmenttiämme, kuluttajat, rakentamisen ammattilaiset sekä teknisen tukkukaupan asiakkaat, ja niiden erilaiset tarpeet. Olemme myös hakeneet synergiaetuja maiden sisältä ja eri toimintamaiden välillä muun muassa konseptien ja omien merkkien kehityksessä. Vuoden mittaan jatkoimme strategian mukaisia, kohdennettuja yritysostoja Ruotsissa ja Norjassa ja ostettujen toimintojen integrointia. 

K-Rauta ja Onninen jatkoivat markkinajohtajina Suomessa

K-Raudan myynti kehittyi markkinaa paremmin ja markkinaosuus oli 42 %. Myös kannattavuus parani merkittävästi. K-Raudan vahvan kuluttaja-asiakaskaupan rinnalle on luotu hyvin toimiva yritysasiakaskauppa. Asiakaspalvelua ja asiakaskokemusta parannetaan ja myynnin kasvua ylläpidetään kauppakohtaisten liikeideoiden, verkkokaupan ja pidennettyjen aukioloaikojen avulla. K-Raudoissa on ryhdytty jalkauttamaan päivittäistavarakaupan puolella erinomaiseksi osoittautunutta kauppakohtaista liikeideaa. Tiedolla johtamalla saadaan kaupan valikoimat ja palvelut vastaamaan juuri kyseisen kaupan asiakaskunnan tarpeisiin. Onninen on ollut menestys osana Keskoa ja sen kautta olemme päässeet vahvasti mukaan tekniseen tukkukauppaan. Liikevaihto parani ja liikevoitto kasvoi merkittävästi vuonna 2019. Onnisen markkinajohtajuus Suomessa on vahvistunut ja markkinaosuus oli 38 %. Teknisen tukkukaupan ja Onnisen markkina- ja kasvunäkymät ovat hyvät sekä Suomessa että muualla Pohjois-Euroopassa. Vapaa-ajan kaupassa Intersportin ja Budget Sportin myynti kehittyi markkinoiden mukaisesti ja tuloskehitys oli vahvaa. The Athlete's Foot paransi kannattavuuttaan. Intersport ja Kookenkä -ketjut säilyttivät asemansa Suomen luotettavimpina toimijoina*.

*Valittujen Palojen (Reader's Digest) Luotetuin Merkki –tutkimus.

Ruotsissa kannattavuus parantunut

Ruotsin rakentamisen ja talotekniikan markkina on toimintamaistamme suurin. Keväällä 2019 toteutimme markkina-asemaamme vahvistaneen Fresksin yrityskaupan. Fresksin onnistunut integrointi ja muutos K-Byggiksi on ollut menestystarina. Olemme selkiyttäneet kolmen eri asiakasryhmän palvelua: K-rauta palvelee kuluttaja-asiakkaita, K-Bygg yritysasiakkaita ja Onninen infra-asiakkaita. Myimme Onnisen LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan vauhdittaaksemme Ruotsin liiketoiminnan tuloskäännettä. Kaupan myötä Onninen keskittyy Ruotsissa infra-liiketoimintaan, jossa meillä on vahva markkina-asema kasvavassa infra-markkinassa. Näillä yrityskaupoilla sekä toiminnassa tehdyillä muutoksilla olemme saaneet kannattavuudessa käänteen aikaiseksi, ja odotamme synergiaetuja vuonna 2020. Näemme Ruotsissa vahvaa kasvupotentiaalia myös tulevaisuudessa.

Norjassa veimme päätökseen 2018 sovitun Sørbøn rautakauppatoimintojen oston. 2018–2019 toteutettujen yrityskauppojen ansiosta yli puolet Byggmakker-kaupoista on omaa liiketoimintaamme. Tämä mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja paremman kannattavuuden. Onnisen myynnin kehitys Norjassa on myös saatu käännettyä parempaan suuntaan. Pitkällä tähtäimellä näemme, että Norja tarjoaa merkittäviä kasvumahdollisuuksia.

Baltiassa ja Puolassa hyvä tuloskehitys

Baltiassa Kesko Senukailla oli erittäin vahva myynnin kehitys, erityisesti Latviassa. Kauppojen uudistus on tuonut hyviä tuloksia ja verkoston ja konseptien kehitykseen on investoitu. Onnisen kehitys Baltiassa on ollut hyvä. Myös OMAn kehitys Valko-Venäjällä on ollut vahvaa myynnin ja tuloksen osalta. Puolassa Onnisen hyvä tuloskehitys jatkuu, ja olemme vahvistaneet asemiamme Puolan teknisessä tukkukaupassa.

Vuoden 2018 aikana sovimme Baltian konekaupan tytäryhtiön jäljellä olevan osuuden sekä Konekesko Oy:n Suomen maatalouskoneliiketoiminnan myynnistä ja vuoden 2019 aikana toteutimme Suomen maatalouskoneliiketoiminnan myynnin. 

Verkkokaupassa voimakas myynnin kasvu

Tavoitteenamme on tarjota jokaisen asiakassegmentin tarpeisiin paras kokonaisuus verkkokaupan, sähköisten palveluiden, ammattitaitoisen myynnin ja kattavan myymäläverkoston tehokkaalla yhteistoiminnalla. Vuoden 2019 aikana kehitimme K-rauta.fi-verkkokauppamme logistiikkaa ja tarjosimme kuluttajille uusia toimitusvaihtoehtoja. Tämä otettiin asiakkaidemme piirissä hyvin vastaan ja Suomessa verkkokaupan myynnissä nähtiin 80 %:n kasvu. Myös Onnisen digitaalisen myynnin kehitys Suomessa on ollut hyvä ja se kasvoi 10 %.

Markkinat ja markkinaosuudet 2019

Rautakaupan markkinat maittain, niiden kehitys edelliseen vuoteen verrattuna (vähittäiskauppa, alv 0 %) sekä markkinaosuus ja pääkilpailijat

 

Markkina-alue

Markkinan koko ja sen kehitys

Markkinaosuus

Pääkilpailijat

Suomi 

3,2 mrd. euroa (-0,6 %), (RaSi ry)

43 % (RaSi ry)

STARK, S-ryhmä, Bauhaus

Ruotsi 

4,8 mrd. euroa (+3,0 %), (Byggmaterialhandlarna ja Keskon oma arvio)

8 %*

Beijer, XL Bygg, Optimera, Woody, Bauhaus, Byggmax, Bolist

Norja 

5,0 mrd. euroa (+4,6 %), (Virke ja Keskon oma arvio)

10 % *

Optimera, Mestergruppen, Coop, Maxbo

Viro 

0,6 mrd. euroa (+5,5 %)**

19 %**

Espak, Bauhof

Latvia 

0,6 mrd. euroa (+0,9 %)**

17 %**

Depo, Kursi

Liettua 

1,1 mrd. euroa (+5,9 %)**

36 %**

Ermitazas, Moki-Vezi, Depo

Valko-Venäjä 

1,4 mrd. euroa (+9,1 %)*

11 %*

Mile, Materik, Praktik

* Keskon oma arvio

**K-Senukain valikoima, Keskon oma arvio

 

Onnisen markkinat maittain, niiden kehitys edelliseen vuoteen verrattuna (vähittäiskauppa, alv 0 %) sekä markkinaosuus ja pääkilpailijat

Markkina-alue

Markkinan koko ja sen kehitys

Markkinaosuus

Pääkilpailijat

Suomi

2,2 mrd. euroa (+1,1 %), (STK, Talteka)

38 % (STK, Talteka)

Dahl, Ahlsell, SLO, Rexel

Ruotsi 

2,1 mrd. euroa (+3,1 %), (SEG, sähkötekninen tukkukauppa)

5 % (SEG)

Dahl, Ahlsell, Elektroskandia, Rexel

Norja

1,4 mrd. euroa (+3,0 %), (EFO, sähkötekninen kauppa)

17 % (EFO) 

Elektroskandia, Solar, Ahlsell, Berggård Amundsen, Otra

Puola

5,1 mrd. euroa (+3,0 %)*

5 %*

GC Group (BIMs, HTI, Hydrosolar), Grudnik, TIM, Kaczmarek, Alfa Elektro, Grodno

Viro

0,4 mrd. euroa (+8,6 %)*

11 %*

FEB (Ahlsell), W.E.G (Würth), Dahl, Esvika, SLO

Latvia

0,4 mrd. euroa (+11,5 %)*

5 %*

Sanistal, EVA-SAT, Energokomplekss, SLO

Liettua

0,6 mrd. euroa (+5,4 %)*

3 %*

Sanistal, Dahlgera, Elektrobalt, SLO

* Keskon oma arvio

 

Vapaa-ajankaupan markkinat Suomessa, niiden kehitys edelliseen vuoteen verrattuna (vähittäiskauppa, alv 0 %) sekä markkinaosuus ja pääkilpailijat

Markkina

Markkinan koko ja sen kehitys

Markkinaosuus

Pääkilpailijat

Urheilukauppa

Noin 0,9 mrd. euroa (-0,3 %), (Muoti- ja urheilukauppa ry ja Keskon oma arvio)

Intersport, Budget Sport, The Athlete's Foot ja Kesport
28 %* 

XXL, Stadium, hypermarketit ja verkkokaupat

Jalkinekauppa

Noin 0,3 mrd. euroa (-2,6 %), (Muoti- ja urheilukauppa ry ja Keskon oma arvio)

Kookenkä ja Kenkäexpertti
10 %*

Muut erikoisliikkeet, tavaratalot, hypermarketit, urheilukaupat ja verkkokaupat

* Keskon oma arvio

  Lukumäärä Myynti (alv 0 %) (proforma)*,
milj. €
Vähittäismyynti ja kauppojen lukumäärät 2019 2018 2019 Muutos, %
K-Rauta, Suomi 131 135 1 075,1 1,9
Rautakesko Yrityspalvelu  -  - 255,5 -2,4
Onninen, Suomi 57 56 926,6 3,3
Vapaa-ajankauppa, Suomi 107 109 283,5 -0,2
Suomi yhteensä 295 300 2 540,7 1,7
K-Rauta, Ruotsi 18 18 164,3 -6,3
K-Bygg, Ruotsi 34 - 204,4 -2,3
Onninen, Ruotsi - 13 99,4 17,7
Byggmakker, Norja 63 65 485,6 -6,6
Onninen, Norja 18 25 258,1 -5,1
Kesko Senukai, Baltia 42 40 723,1 12,6
Onninen, Baltia 17 15 85,4 10,5
Konekauppa, Baltia   -  - 131,4 -10,4
OMA, Valko-Venäjä 17 17 146,6 14,4
Onninen, Puola 36 35 238,3 -0,8
Muut maat yhteensä  245 229 2 536,5 1,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 540 529 5 077,2 1,7
Lisäksi rakentamisen ja talotekniikan kaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.      
Kaksi Onnisen kauppaa Suomessa ja yksi Onnisen kauppa Ruotsissa toimii samassa toimipisteessä K-Raudan kanssa.      
         
Rakentamisen ja talotekniikan kaupan avainlukuja 2019 2018
Liikevaihto, milj. e     4 331,1 4 102,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa     3 984,5 3 728,0
Erikoiskauppa     346,7 374,6
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e       142,8 126,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa     133,3 117,5
Erikoiskauppa     9,5 9,3
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen     3,3 3,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa     3,3 3,2
Erikoiskauppa     2,7 2,5
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk     7,4 7,9
Investoinnit, milj. e     332,7 200,7
Henkilökunta keskimäärin     12 630 11 668
 
Kiinteistöt 2019 2018
Omistuskohteet, pääomat, milj. €   222 169
Omistuskohteet, pinta-ala, 1 000 m²   298 235
Vuokrakohteet, vuokravastuu, milj. €   758 748
Vuokrakohteet, pinta-ala, 1 000 m²   1 253 1 169
Takaisin ylös