Rakentamisen ja talotekniikan kaupan strategia

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Kesko jatkaa johtavan asemansa vahvistamista Pohjois-Euroopassa. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa palvelee ammattirakentajia, teknisen tukkukaupan asiakkaita ja kuluttajia ja tavoitteena on tarjota saumaton asiakaskokemus sekä kivijalassa että digitaalisissa kanavissa. Kasvustrategian toteuttamista jatketaan maakohtaisesti, ja kasvua haetaan sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta.

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa toimii kahdeksassa maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Tanskassa*. Rautakauppatoimintoja Baltiassa ja Valko-Venäjällä hoitaa yhteisyritys Kesko Senukai. Kauppoja on noin 500 ja lisäksi ketjut tarjoavat kattavasti verkkokaupan palveluita. Ketjujamme ovat teknisen kaupan asiakkaita palveleva Onninen sekä ammattirakentajia ja kuluttaja-asiakkaita palvelevat K-Rauta, Byggmakker, K-Bygg ja Davidsen.

* Davidsen-yrityskauppa toteutui tammikuussa 2024

Kesko_fi_2023_Rakentamisen ja talotekniikan kauppa.svg

Strategiset painopisteet

Strategisena päämääränä entistä vahvempi asema rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Pohjois-Euroopassa.

Liiketoimintaympäristö Pohjois-Euroopassa

 • Konsolidoituvat markkinat

 • Kasvava remontointitarve ja korjausvelka

 • Vihreä siirtymä ja energiatehokkuusvaateet kasvattavat markkinaa

 • Rakentamisen ulkoistaminen ammattilaisille

 • Teknologian ja digitaalisuuden merkityksen kasvu asiakaspolussa

Strateginen tavoite

 • Strategisena päämääränä entistä vahvempi asema rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Pohjois-Euroopassa

 • Maakohtainen fokus, maakohtaiset strategiset toimenpiteet ja kolmen erilaisen asiakassegmentin palveleminen asiakas­tarpeiden mukaisesti

 • Proaktiivinen myyntityö ja myynnin johtaminen

 • Digitaalisen asiakaskokemuksen parantaminen

 • Synergioiden hyödyntäminen toimintamaiden sisällä ja maiden välillä

 • Orgaaninen kasvu ja kannattavuuden parantaminen sekä kohdennetut yritysostot

 • Toimet kunnianhimoisten vastuullisuus­tavoitteiden saavuttamiseksi

Vuosi 2023

Rakentamisen aktiviteetti hiljeni

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Kesko jatkaa johtavan asemansa vahvistamista Pohjois-Euroopassa maakohtaisten strategioiden toteutusten kautta.

Liiketoimintamme voidaan jakaa kahteen osaan: rautakauppaan ja tekniseen kauppaan. Vuonna 2023 kysyntä laski sekä rautakaupassa että teknisessä kaupassa kaikissa toimintamaissa rakentamisen määrän laskettua. Liikevaihto laski 8,7 % ja oli 4 193,2 miljoonaa euroa. Toimialan vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 5,1 %. Liikevaihdosta noin 50 % tulee muualta kuin Suomesta. Kannattavuus pysyi hyvällä tasolla markkinan heikkenemisestä huolimatta.

Teknisen kaupan liikevaihto oli 2 344,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto laski kaikissa toimintamaissa Norjaa lukuun ottamatta. Tekninen kauppa, eli Onninen on 100 % ammattilaisille suunnattua ja asiakaskunta koostuu talotekniikkaurakoitsijoista, teollisuudesta, infrarakentajista ja jälleenmyyjistä. Onnisen liiketoiminta on Keskon omaa liiketoimintaa.

Teknisen kaupan yritysasiakkaiden sekä rautakaupan yritysasiakaskaupan osuus yhteensä rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynnistä oli yli 80 %. Yritysasiakaskaupassa myynti laski etenkin uudisrakentamisen aktiviteetin heikennyttyä vuoden aikana. Korjausrakentaminen laski vähemmän kuin uudisrakentaminen. Korjausrakentamisen osuus on yli puolet toimialan myynnistä. Myynnin laskusta huomattava osa tuli aurinkoenergiatuotteista, joiden myynti oli vertailukaudella poikkeuksellisen korkealla tasolla sähkön hinnan nopean nousun johdosta. 

Rautakaupan liikevaihto oli 1 912,1 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto laski. Rautakauppa jakautuu yritysasiakaskauppaan ja kuluttaja-asiakaskauppaan. Rautakaupan vähittäismyynnistä noin kaksi kolmasosaa on yritysasiakaskauppaa ja noin kolmasosa suuntautuu kuluttajille. Rautakaupan ketjuja ovat K-Rauta, K-Bygg ja Byggmakker. Lisäksi rautakauppatoimintoja Baltiassa ja Valko-Venäjällä hoitaa yhteisyritys Kesko Senukai. Suomessa K-Raudat ovat K-kauppiasliiketoimintaa. 

Keskeistä strategian toteutuksessa on huomioida kaikkien kolmen asiakassegmenttimme, teknisen kaupan yritysasiakkaiden sekä rautakaupan yritys- ja kuluttaja-asiakkaiden, erilaiset tarpeet. Tavoitteenamme on tarjota saumaton asiakaskokemus kaikissa asiointikanavissa. Haemme aktiivisesti synergiaetuja maiden sisällä ja eri toimintamaiden välillä muun muassa hankinnassa sekä konseptien, digitaalisten palveluiden ja omien merkkien kehittämisessä.

Vuonna 2023 jatkoimme strategian mukaisia yrityskauppoja. Ilmoitimme elokuussa ostavamme Tanskan johtaviin rautakaupan toimijoihin kuuluvan Davidsen Koncernen A/S:n, yrityskauppa toteutui 31.1.2024. Yrityskaupan myötä laajennamme  liiketoimintaamme Tanskaan, josta kaupan myötä saamme vakaan jalansijan maan rautakauppamarkkinoilla. Keväällä 2023 toteutimme Elektroskandia Norge AS:n yrityskaupan, jonka myötä  Onnisen markkinajohtajuus vahvistui Norjan sähkötukkumarkkinalla. Hankimme Norjassa myös Geitanger Bygg AS -rautakaupan. Ruotsissa hankimme aurinkovoimajärjestelmien tukkukauppaa harjoittavan Zenitec Sweden AB:n. Näemme eritysesti Skandinaviassa edelleen kasvumahdollisuuksia yritysasiakaskaupassa.

Kesko_2023_RakentaminenTalotekniikka_Liikevaihto_Liikevoitto.svg

Lue lisää maakohtaisista kehityksistä sekä strategian toteutuksesta Keskon vuosiraportista

RT markkinat 2023.JPG

Markkinat

Vuoden 2023 aikana rakentamisen ja talotekniikan toimialan näkymät ja aktiviteetti heikkenivät selvästi inflaation ja nousevien korkojen vuoksi. Etenkin uudisasuntorakentaminen laski merkittävästi. Uudisasuntorakentamisen osuus koko rakentamisen markkinasta on noin 20–30 % maasta riippuen. Muut rakentamisen muodot kuten korjausrakentaminen laskivat asuntorakentamista vähemmän.  Kuluttaja-asiakaskauppa laski yritysasiakaskauppaa vähemmän. 

Rakentamisen kokonaismarkkinaa tukee kuitenkin pidemmällä tähtäimellä korjausrakentaminen, energiatehokkuuteen ja vihreään siirtymään liittyvä rakentaminen, kaupungistuminen ja väestörakenteen muutokset Pohjois-Euroopassa. Myös rakentamisen teknistyminen, tiukemmat vaatimukset sekä kasvava korjausvelka tukevat rakentamista.

Rakentamisen ja talotekniikan nykyisen liiketoiminnan mukainen kokonaismarkkina tämänhetkisellä markkina-alueellamme oli vuonna 2023 noin 32 miljardia euroa.

Kasvupotentiaalia yrityskaupoissa

Pohjois-Euroopan markkina-alue tarjoaa edelleen hyviä mahdollisuuksia kasvaa myös yrityskauppojen avulla. Pohjois-Euroopassa rakentamisen ja talotekniikan markkinat ovat useassa toimintamaassamme fragmentoituneet, mikä tarjoaa erinomaisen potentiaalin jatkaa alan aktiivista konsolidaatiota. Tällä hetkellä markkinaosuutemme ovat vielä kohtuullisen matalia esimerkiksi Ruotsissa ja Puolassa, mikä tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia kasvun jatkamiseen myös strategiamme mukaisten yritysostojen kautta. Myös Tanska tarjoaa meille mahdollisuuksia myös jatkossa sekä rautakaupassa että teknisessä kaupassa.

Tiedot perustuvat Keskon omaan arvioon.

K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kauppa 

Kauppojen lukumäärä

Vähittäis- ja yritysasiakasmyynti, alv 0 %, milj. €

 

2023

2023

Muutos, %*

K-Rauta, Suomi

122

1 114,9

-12,9

K-Rauta Yrityspalvelu, Suomi

-

256,3

-22,8

Tekninen kauppa , Suomi

58

1 207,8

-6,3

Suomi yhteensä

180

2 579,0

-11,1

K-Rauta, Ruotsi

17

149,9

-21,0

K-Bygg, Ruotsi

50

284,8

-25,5

Tekninen kauppa, Ruotsi

5

133,7

-14,2

Byggmakker, Norja

90

656,3

-21,3

Tekninen kauppa , Norja

29

594,5

-9,9

Tekninen kauppa , Baltia

18

129,1

-1,2

Tekninen kauppa , Puola

33

336,8

-3,8

Muut maat yhteensä

242

2 285,2

-15,4

Kesko Senukai

61

1 176,9

-3,6

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä

483

6 041,1

-11,5

Lisäksi rakentamisen ja talotekniikan kaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.
Kolme Onnisen kauppaa Suomessa toimii samassa toimipisteessä K-Raudan kanssa.
* Muutos-% edelliseen vuoteen verrattuna on laskettu havainnollistamaan tilannetta, jossa yritysjärjestelyt olisivat toteutuneet 1.1.2022. Suurimmat yritysjärjestelyt vuonna 2022 olivat Norjassa 1.6.2022 Seljord Elektriske AS:n ja Ruotsissa 11.3.2022 Kungälvs Trävaruaktiebolagin, 1.9.2022 Föllinge Såg AB:n ja Djurbergs Järnhandel Aktiebolagin sekä 1.10.2022 XL-BYGG Bergslagen AB:n yritysostot. Vuonna 2023 suurimmat yritysjärjestelyt olivat Norjassa 1.3.2023 Elektroskandia Norge AS:n ja 2.10.2023 Geitanger Bygg AS sekä Ruotsissa 5.4.2023 Zenitec Sweden AB:n yritysostot.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan avainlukuja

2023

2022

Liikevaihto, milj. e

 

4 193,2

4 591,1

Rautakauppa

 

1 912,1

2 377,2

Tekninen kauppa

 

2 344,7

2 286,2

Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e

 

212,5

323,8

Rautakauppa

 

65,0

127,5

Tekninen kauppa

 

128,5

173,7

Kesko Senukai

 

19,0

20,9

Liikevoitto-%, vertailukelpoinen

 

5,1

7,1

Rautakauppa

 

3,4

5,4

Tekninen kauppa

 

5,5

7,6

Sidotun pääoman tuotto, %, vertailukelpoinen

 

11,4

19,1

Investoinnit, milj. e

 

273,0

108,2

Henkilökunta keskimäärin

 

6 073

5 871

Kiinteistöt

2023

2022

Omistuskohteet, pääomat, milj. €

181

175

Omistuskohteet, pinta-ala, 1 000 m²

242

252

Vuokrakohteet, pinta-ala, 1 000 m²

852

883

Takaisin ylös