Rakentamisen ja talotekniikan kaupan strategia

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Kesko jatkaa johtavan asemansa vahvistamista Pohjois-Euroopassa. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa palvelee ammattirakentajia, teknisen tukkukaupan asiakkaita ja kuluttajia ja tavoitteena on tarjota saumaton asiakaskokemus sekä kivijalassa että digitaalisissa kanavissa. Kasvustrategian toteuttamista jatketaan maakohtaisesti, ja kasvua haetaan sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan tulos nousi uudelle tasolle vuonna 2020

K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan toimiala on Pohjois-Euroopan johtava alan toimija. Vuoden 2020 aikana jatkoimme maakohtaisten strategioiden toteutusta poikkeusajasta huolimatta, ja toimialan kannattavuus nousi uudelle tasolle.

Vuonna 2020 koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitukset vaikuttivat liiketoimintaamme koko Pohjois-Euroopassa.
Etätyösuositukset, kotoilu ja kulutuksen suuntautuminen kotimaihin käänsivät kuluttaja-asiakkaiden kysynnän kasvuun etenkin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Myös yritysasiakaskaupassa myynti säilyi hyvällä tasolla, sillä rakennustyömaat pysyivät pääsääntöisesti auki normaalisti. Tärkeää strategian toteutuksessa on huomioida kolmen eri asiakassegmenttimme erilaiset tarpeet kaikissa kanavissa. Asiakassegmenttimme ovat kuluttajat, rakentamisen ammattilaiset sekä teknisen tukkukaupan asiakkaat. Kaikkiaan lähes 70 % toimialan liikevaihdosta on  B2B-liiketoimintaa. Noin alle puolet tulosparannuksesta oli koronapandemiasta johtuvan remontointi- ja rakentamisbuumin ansiota. Olemme myös hakeneet synergiaetuja maiden sisältä ja eri toimintamaiden välillä muun muassa konseptien, digitaalisten palveluiden ja omien merkkien kehityksessä. Vuoden mittaan jatkoimme strategian mukaisia, kohdennettuja yritysostoja Norjassa ja Ruotsissa, sekä ostettujen toimintojen integrointia.

Strategisena päämääränä entistä vahvempi asema rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Pohjois-Euroopassa

Liiketoimintaympäristö

 • Konsolidoituvat markkinat 
 • Rakentamisen ulkoistaminen ammattilaisille 
 • Korjausrakentamisen kasvu 
 • Digitaalisuuden merkityksen kasvu asiakaspolussa

STRATEGINEN TAVOITE

MITÄ TEEMME

 • Maakohtainen fokus ja maakohtaiset strategiset toimenpiteet

 

 • Kolmen erilaisen asiakassegmentin palveleminen niille ominaisten asiakastarpeiden mukaisesti  

 

 • Synergioiden hakeminen

 

 • Orgaaninen kasvu ja kannattavuuden parantaminen 

 

 • Kohdennetut yritysostot

Teknisen kaupan asiakkaat
>> Rakentaminen, infrastruktuuri, jälleenmyyjät, teollisuus

 • 1 500 teknisen myynnin ammattilaista
 • Jakelukeskukset toimittavat lähes 40 000 tilausriviä päivässä, noin 50 % automatisoitujen prosessien kautta
 • Asiakkaita varten räätälöidyt logistiikkapalvelut
 • Kattava 131 Onninen Express -myymälän verkosto
 • Useita digitaalisia kanavia, yhteenlaskettu myynti 400 miljoonaa euroa


Kuluttajarakentajat ja ammattirakentajat
>> Kuluttaja- ja yritysasiakaskauppa

 • Kattava 331 myymälän verkosto, erinomaiset sijainnit, jotka mahdollistavat lähitoimitukset
 • Yli 160 miljoonaa asiakaskäyntiä vuosittain verkkopalveluissamme
 • Vahva monikanavainen asiakaskokemus, verkkokaupan kasvu
 • Vahva yritysasiakasmyynti – asiakkaina 185 000 ammattirakentajaa
 • Erottautuminen omien merkkien tuotteilla, myynti noin 200 miljoonaa euroa

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto ja liikevoitto 1-12/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan strategiakatsauksen voit lukea Keskon vuoden 2020 vuosiraportista

Olemme koonneet tietoa koronaepidemian vaikutuksista Keskon liiketoimintaan  Toimintaympäristö-sivulle. 

 K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kauppa  Kauppojen lukumäärä Vähittäis- ja yritysasiakasmyynti, alv 0 %*,
milj. €
  2020   2020 Muutos, %
K-Rauta, Suomi 130   1 172,3 9,0
Rautakesko Yrityspalvelu  -    249,1 -2,5
Onninen, Suomi 57   961,4 8,2
Vapaa-ajankauppa, Suomi 103   264,2 -5,9
Suomi yhteensä 290   2 647,1 5,9
K-Rauta, Ruotsi 17   186,3 14,1
K-Bygg, Ruotsi 36   240,9 10,8
Onninen ja Mark&Infra i Sverige, Ruotsi 3   108,3 -0,8
Byggmakker ja Carlsen Fritzoe, Norja 86   717,2 1,0
Onninen, Norja 18   243,6 -3,9
Onninen, Baltia 17   79,9 -5,7
Onninen, Puola 36   235,1 -1,3
Muut maat yhteensä  213   1 811,4 2,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman Kesko Senukaita, yhteensä 503   4 458,4 4,3
Kesko Senukai 59   922,4 6,9
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ml. Kesko Senukai, yhteensä  562   5 380,8 4,7

Lisäksi rakentamisen ja talotekniikan kaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.
Kaksi Onnisen kauppaa Suomessa toimii samassa toimipisteessä K-Raudan kanssa.

     
       
         
Rakentamisen ja talotekniikan kaupan avainlukuja   2020 2019
Liikevaihto, milj. e     3 639,5 3 472,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa ja Kesko Senukaita     3 424,3 3 126,1
Erikoiskauppa     215,2 346,7
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e       187,7 115,9
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa ja Kesko Senukaita     169,4 98,5
Erikoiskauppa     7,4 9,5
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen     5,2 3,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa ja Kesko Senukaita     4,9 3,2
Erikoiskauppa     3,4 2,7
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk     11,2 7,4
Investoinnit, milj. e     186,3 332,7
Henkilökunta keskimäärin     9 308 12 630
Kesko Senukain yhdistelytavan muutos tytäryrityksestä yhteisyritykseksi 1.7.2020 alkaen vaikutti segmenttitiedoissa rakentamisen ja talotekniikan kaupan tunnuslukuihin. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan segmenttitiedoissa tunnusluvut ovat havainnollistavia tunnuslukuja lukuun ottamatta taseen tunnuslukuja ja henkilökunnan lukumäärää.
Kiinteistöt   2020 2019
Omistuskohteet, pääomat, milj. €   159 222
Omistuskohteet, pinta-ala, 1 000 m²   230 298
Vuokrakohteet, pinta-ala, 1 000 m²   865 1 253
Takaisin ylös