Kesko lyhyesti

Kesko on suomalainen kaupan alan edelläkävijä. Toimimme päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Toimialamme ja ketjumme toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa.

Ketjutoimintaamme kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Yhdistämällä verkkokaupan ja digipalvelut kattavaan kauppapaikkaverkostoomme luomme edellytykset saumattomaan asiakaskokemukseen kaikissa kanavissa.

Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka vähittäismyynti oli noin 14 mrd. euroa vuonna 2020. K-ryhmä on Suomen suurin ja Pohjois-Euroopan suurimpia kaupan alan toimijoita. Kesko ja K-kauppiaat työllistävät yhteensä noin 39 000 henkeä*.

Keskon strategiset liiketoiminta-alueet ovat päivittäistavarakauppa, rakentamisen ja talotekniikan kauppa sekä autokauppa. Näissä liiketoiminnoissa Keskolla on vahva osaaminen ja markkina-asema, ja nämä liiketoiminnat tarjoavat hyvän ja kannattavan pitkän aikavälin kasvupotentiaalin.

Vastuullisuus on K-ryhmälle strateginen valinta ja osa jokapäiväistä työtä. Vastuullisuustyön painopisteitä ovat hankinnan läpinäkyvyys, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ympäristöstä huolehtiminen, henkilöstövastuullisuus sekä laaja-alainen arvonluonti koko yhteiskuntaan.

Keskon osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä.

* Lukuun ei sisälly Kesko Senukai, joka työllistää noin 8 000 henkeä (30.6.2020). Kesko Senukai raportoidaan 1.7.2020 alkaen yhteisyrityksenä, kun se aiemmin raportoitiin tytäryrityksenä.

Arvo

Asiakas ja laatu – kaikessa mitä teemme

Visio

Pohjois-Euroopan johtava kasvuhakuinen kaupan alan toimija – tavoitteena kaupan alan paras asiakaskokemus

Missio

Luomme vastuullisesti hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme ja koko yhteiskunnalle

Arvonluonnin kuvaus

Keskon arvonluonnin kuvaus havainnollistaa sitä, miten Kesko luo toiminnallaan arvoa sidosryhmilleen ja yhteiskunnalle.

Lue lisää vuoden 2020 vuosiraportista.

Lue lisää Keskon vastuullisuustyöstä Vastuullisuusosiosta.

Takaisin ylös