Yrityksen johto

Pääjohtaja

Keskolla on toimitusjohtaja, josta käytetään nimitystä pääjohtaja. Keskon pääjohtaja on kauppatieteiden maisteri Jorma Rauhala. Hän on aloittanut Keskon pääjohtajana 1.2.2024.

Pääjohtajan tehtävänä on johtaa Kesko-konsernin toimintaa yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä raportoida hallitukselle yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Hän vastaa lisäksi yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on järjestetty luotettavasti. Pääjohtaja toimii myös konsernijohtoryhmän puheenjohtajana.

Pääjohtajan valitsee hallitus. Hallitus on päättänyt pääjohtajan toimisuhteen ehdot. Yhtiön ja pääjohtajan välillä on solmittu hallituksen hyväksymä kirjallinen toimitusjohtajasopimus.

Konsernijohtoryhmä

Kesko-konsernissa on konsernijohtoryhmä, jonka puheenjohtajana on Keskon pääjohtaja.

Konsernijohtoryhmän jäsenet ja vastuualueet 1.2.2024

  Aloittanut konserni-johtoryhmän jäsenenä Vastuualue
Jorma Rauhala, pääjohtaja sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialajohtaja 5.2.2013 Keskon pääjohtaja
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa
Ari Akseli, päivittäistavarakaupan toimialajohtaja
 
15.11.2017 Päivittäistavarakauppa
Sami Kiiski, autokaupan toimialajohtaja, Keskon urheilukaupasta vastaava johtaja ja Intersport Finland Oy:n toimitusjohtaja.
 
1.6.2023 Autokauppa
Jukka Erlund, talous- ja rahoitusjohtaja, CFO 1.11.2011 Talous ja rahoitus, IT, riskienhallinta, M&A
Riikka Joukio, johtaja 12.4.2021 Vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet
Matti Mettälä, johtaja
 
1.10.2012  Henkilöstö
Karoliina Partanen, viestintäjohtaja 1.10.2020 Viestintä, brändi ja sidosryhmäsuhteet
     

Mikko Helander toimi Kesko Oyj:n toimitusjohtajana ja Kesko-konsernin pääjohtajana 1.1.2015 alkaen ja jäi tehtävästään eläkkeelle 31.1.2024.

Matti Virtanen oli konsernijohtoryhmän jäsen 31.5.2023 saakka.

Konsernijohtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa. Konsernijohtoryhmän tehtävänä on konsernilaajuisten kehityshankkeiden sekä konsernitasoisten periaatteiden ja menettelytapojen käsittely. Lisäksi konsernijohtoryhmässä käsitellään mm. konsernin ja toimialayhtiöiden liiketoimintasuunnitelmia, tuloskehitystä ja Keskon hallituksessa käsiteltäviä asioita, joiden valmisteluun se myös osallistuu. Yleensä konsernijohtoryhmä kokoontuu 14-18 kertaa vuodessa.

Takaisin ylös