Yrityksen johto

Pääjohtaja

Keskolla on toimitusjohtaja, josta käytetään nimitystä pääjohtaja. Keskon pääjohtaja on diplomi-insinööri Mikko Helander. Hän on aloittanut Keskon pääjohtajana 1.1.2015.

Pääjohtajan tehtävänä on johtaa Kesko-konsernin toimintaa yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä raportoida hallitukselle yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Hän vastaa lisäksi yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on järjestetty luotettavasti. Pääjohtaja toimii myös konsernijohtoryhmän puheenjohtajana.

Pääjohtajan valitsee hallitus. Hallitus on päättänyt pääjohtajan toimisuhteen ehdot. Yhtiön ja pääjohtajan välillä on solmittu hallituksen hyväksymä kirjallinen toimitusjohtajasopimus.

Konsernijohtoryhmä

Kesko-konsernissa on konsernijohtoryhmä, jonka puheenjohtajana on Keskon pääjohtaja.

Konsernijohtoryhmän jäsenet ja vastuualueet 1.10.2020

 

Aloittanut konserni-johtoryhmän jäsenenä

Vastuualue

Mikko Helander, pääjohtaja*

1.10.2014

Keskon pääjohtaja

Jorma Rauhala, rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialajohtaja, pääjohtajan sijainen

5.2.2013

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Ari Akseli, päivittäistavarakaupan toimialajohtaja 

15.11.2017

Päivittäistavarakauppa

Johan Friman, K Auto Oy:n toimitusjohtaja 

1.1.2017

Autokauppa

Jukka Erlund, talous- ja rahoitusjohtaja, CFO

1.11.2011

Talous ja rahoitus, IT, riskienhallinta, M&A

Karoliina Partanen, viestintäjohtaja

1.10.2020

Viestintä, brändi ja sidosryhmäsuhteet

Matti Mettälä, johtaja

1.10.2012

Henkilöstö, vastuullisuus ja aluetoiminnot

Anni Ronkainen, Chief Digital Officer 

20.4.2015 

Chief Digital Officer 

 
* Helander aloitti Keskon varatoimitusjohtajana ja konsernijohtoryhmän jäsenenä 1.10.2014. Hän toimii 1.1.2015 alkaen Keskon pääjohtajana ja konsernijohtoryhmän puheenjohtajana.

Konsernijohtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa. Konsernijohtoryhmän tehtävänä on konsernilaajuisten kehityshankkeiden sekä konsernitasoisten periaatteiden ja menettelytapojen käsittely. Lisäksi konsernijohtoryhmässä käsitellään mm. konsernin ja toimialayhtiöiden liiketoimintasuunnitelmia, tuloskehitystä ja Keskon hallituksessa käsiteltäviä asioita, joiden valmisteluun se myös osallistuu. Konsernijohtoryhmä kokoontuu 14-18 kertaa vuodessa.

Takaisin ylös