Rahoitusasema

  2020 2019
Likvidit varat, M€ 306,0 169,0
Korolliset velat 2 616,3 3 037,3
Leasingvelat, M€ 2 025,0 2 422,2
Korolliset nettovelat ilman leasingvelkoja, M€ 285,3 446,1
Korolliset nettovelat/käyttökate ilman IFRS vaikutusta, liukuva 12 kk 0,4 0,9
Nettovelkaantumisaste, % 105,5 134,0
Omavaraisuusaste, %  33,1 31,2 
     
  2020 2019
Investoinnit, M€ 398,4 686,1
Investoinnit,% liikevaihdosta  3,7 6,4
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 1 152,4 893,1
Investointien rahavirta, M€ -413,7 -620,3

 

Keskolla ei ole liikkeellä olevia joukkovelkakirjalainoja. 

Takaisin ylös