Rahoitusasema

  2021 2020
Likvidit varat, M€ 387,7 306,0
Korolliset velat 2295,1 2616,3
Leasingvelat, M€ 1928,6 2025,0
Korolliset nettovelat ilman leasingvelkoja, M€ -21,3 285,3
Korolliset nettovelat/käyttökate ilman IFRS vaikutusta 0,9 0,4
Nettovelkaantumisaste, % 75,4 105,5
Omavaraisuusaste, %  36,6 33,1
     
  2021 2020
Investoinnit, M€ 276,6 398,4
Investoinnit,% liikevaihdosta  6,4 3,7
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 1152,0 1152,4
Investointien rahavirta, M€ -292,3 -413,7

 

Keskolla ei ole liikkeellä olevia joukkovelkakirjalainoja. 

Takaisin ylös