Sijoittajapodcastit ja -blogit

Tällä palstalla pureudutaan sijoittajia kiinnostaviin Kesko-aiheisiin blogikirjoituksissa ja podcasteissa.

Kesko julkaisi maaliskuussa toista kertaa tietotilinpäätösraportin osana vuosiraporttiaan. Suomalaisista pörssiyhtiöstä Kesko on edelleen ainoa, joka kuvaa erillisessä vapaaehtoisessa raportissa sitä, miten se hyödyntää hallussaan olevaa dataa ja tukee sen avulla liiketoimintaansa. Data ja digitalisaatio olivat tärkeitä Keskolle myös vuonna 2022, sille ne muun muassa mahdollistivat nopean reagoinnin äkillisiin muutoksiin toimintaympäristössä.

Datalla on keskeinen rooli esimerkiksi asiakaskokemuksen rakentamisessa, verkko- ja kivijalkakaupan sekä toimitusketjun johtamisessa sekä tehokkuuden parantamisessa. Näitä osa-alueita kuvataan tietotilinpäätösraportissa kiinnostavien case-esimerkkien kautta. Kerromme muun muassa miten uudistamme ja hyödynnämme päivittäistavarakaupan digitaalista ekosysteemiä, jotta voimme luoda arvoa eri sidosryhmille, kuten asiakkaille, K-kauppiaille, tavaroiden ja palveluiden tuottajille sekä muille kumppaneille.

Data ja digitalisaatio ovat tärkeitä kaikilla kolmella toimialalla

Viime vuonna julkaistu ensimmäinen tietotilinpäätösraportti keskittyi pääasiassa päivittäistavarakauppaan, mutta tänä vuonna näkökulmaa on laajennettu vahvemmin myös rakentamisen ja talotekniikan kauppaan sekä autokauppaan. Esimerkiksi rakentamisen ja talotekniikan kaupassa on erittäin tärkeää tarjota digitaalisissa palveluissa kattavat tuotetiedot, kuvat ja asennusohjeet. Myös ostoprosesseja on onnistuttu digitalisaation avulla sujuvoittamaan merkittävästi. Autokaupassa puolestaan Keskon kehittämä tekoälypohjainen vaihtoautojen hinnoittelutyökalu määrittelee sopivan hinnan hyödyntämällä ajantasaista ja alueellista tietoa vaihtoautojen kysynnästä, kaupoista ja muista trendeistä.

Dataan liittyy myös uhkia ja riskejä, ja tietotilinpäätöksessä kuvataan, miten Kesko hallitsee niitä vastuullisesti ja aktiivisesti. Vahva tietosuoja, kyberturvallisuus sekä moderni, jatkuvasti kehittyvä tekninen infrastruktuuri muodostavat kivijalan, jonka varaan kaikki muu rakentuu. Läpinäkyvä viestintä datan hallinnasta ja hyödyntämisestä sekä datan avulla tapahtuvasta kestävästä arvonluonnista on yksilön oikeuksia arvostavan datatalouden hengen mukaista.

Suomalaista osakeomistamista edistävä Pörssisäätiö palkitsi tammikuun lopussa vuoden parhaat pörssiyhtiöt eri kategorioissa. Keskon sijoittajaviestintä sai juhlia voittoa peräti kahdessa sarjassa, kun Keskon sijoittajasivut palkittiin suuryritysten parhaina ja Hanna Jaakkola nimettiin vuoden sijoittajasuhdejohtajaksi. Saavutusten taustalla on vuosien määrätietoinen työ, joka tähtää erilaisten sijoittajaryhmien mahdollisimman hyvään palvelemiseen eri kanavissa.

Porssisaatio_Palkinnot 23_7_970px.png

Keskon sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola pokkasi kaksi pokaalia Pörssisäätiön palkintojenjaossa

Pörssisäätiö on puolueeton, riippumaton ja voittoa tavoittelematon organisaatio, joka pyrkii edistämään arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita. Sen tavoitteena on, että mahdollisimman moni suomalainen olisi osakkeenomistaja. Pörssisäätiö edistää sijoittajaviestinnän, yritysvastuuraportoinnin ja yhtiökokousten parhaiden käytäntöjen leviämistä muun muassa jakamalla parhaiksi katsomilleen yrityksille palkintoja.

Keskolla suuryritysten parhaat sijoittajasivut

Pörssisäätiö ja Sijoitusanalyytikot ry ovat palkinneet suomalaisyritysten parhaat sijoittajasivut jo vuodesta 1999 tavoitteenaan kehittää sijoittajaviestintää ja nostaa esiin parhaita käytäntöjä. Olennainen kriteeri sivujen arvioinnissa on, että sijoittajille tärkeät tiedot löytyvät sivustoilta mahdollisimman helposti.

Kesko pärjännyt kilpailussa tasaisen hyvin ja on ollut ainoana yrityksenä sarjansa kärkikolmikossa jo kuuden vuoden ajan. Tänä vuonna Kesko sai kilpailun arvioinnissa parhaat pisteet kaikista mukana olleista yhtiöistä ja nousi siten oman sarjansa – suurten yritysten – ykkössijalle.

Kesko pyrkii sijoittajaviestinnässään kertomaan asiat ytimekkäästi ja yksinkertaisesti sekä mahdollisimman kansantajuisesti. Sama tavoite pätee myös sijoittajasivujen sisältöihin.

Keskon sijoittajasivuja kehitetään jatkuvasti ja niille lisätään uutta ja ajankohtaista sisältöä. Viime vuosina on erityisesti haluttu varmistaa, että sijoittajat löytävät tietoa siitä, miten poikkeukselliset olosuhteet, kuten koronapandemia ja sota Ukrainassa, vaikuttavat Keskon liiketoimintaan.

Keskolle on myös tärkeää varmistaa tasapuolinen tiedonjako eri sijoittajaryhmille. Yleensä samat teemat ja asiat kiinnostavat kaikenkokoisia sijoittajia ja siksi pyrimme siihen, että kotimainen yksityissijoittaja löytää sijoittajasivuilta vastaukset sellaisiin kysymyksiin, jotka nousevat esiin keskusteluissa suurten ulkomaisten sijoittajien kanssa.


Keskon Hanna Jaakkola vuoden sijoittajasuhdejohtaja

Vuoden sijoittajasuhdejohtaja palkittiin nyt ensimmäistä kertaa. Asiantuntijaraati nimesi neljä finalistia, joiden joukosta voittaja valittiin yleisöäänestyksellä.

Reilut kolme vuotta Keskon sijoittajasuhdejohtajana toimineen Hanna Jaakkolan kohdalla raati nosti esiin muun muassa sen, että Keskon osakkeenomistajien määrä on tuona aikana yli kaksinkertaistunut, mikä on poikkeuksellinen saavutus.

Jaakkola on voitostaan ylpeä ja iloinen:
”Keskoa sijoituskohteena on helppo esitellä suomalaisille yksityissijoittajille: kaikilla on omakohtainen K-kokemus ja yhtiö on hyvä osingonmaksaja. Itse suhtaudun tähän unelmatyöhöni intohimoisesti: sijoittajaviestintä on pakollista pörssiyhtiölle ja erittäin säänneltyä. Sen sijaan sijoittajasuhteissa on vain mielikuvitus rajana – eikä yhtään haittaa, vaikka työnteko olisi hauskaa ja vaikka vahingossa ystävystyisikin ihmisten kanssa.”


Lue palkinnoista lisää Pörssisäätiön sivuilta

 

 

Kaikki Keskon toimialat tekivät hyvän tuloksen vuonna 2022. Vuosituloksemme on parantunut kahdeksan vuotta peräkkäin. Saavutettu tulos on vahva osoitus siitä, että Kesko on poikkeuksellinen kaupanalan toimija, jonka strategia toimii nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 maksettaisiin osinkoa 1,08 euroa osakkeelta

Vuonna 2022 liikevaihtomme kasvoi vertailukelpoisesti 4,3 % ja oli 11 809 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 815 miljoonaa euroa ja se kasvoi 40 miljoonaa euroa. Strategian toteutus eteni hyvin yhtiön kaikilla osa-alueilla. Hyvä tuloksentekokyky ja vahva taloudellinen asema mahdollistavat investoinnit kasvuun ja hyvän osingonmaksukyvyn. Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 1,08 euroa osakkeelta eli yhteensä lähes 430 miljoonaa euroa. Osinko esitetään maksettavaksi neljässä erässä.

Päivittäistavarakaupan kannattavuus oli hyvä myös vuonna 2022. Se parani Kespron hyvän kehityksen ansiosta. Liikevaihto kasvoi 3,6 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 460 miljoonaan euroon. Toimialan kannattavuus oli hyvällä tasolla: vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 7,5 %. Päivittäistavarakaupan hyvän kannattavuuden perusta on vahva asema ruokakaupan kaikilla eri osa-alueilla Suomessa. Ruokakaupassa vahvuutemme on laaja kauppaverkosto yhdistettynä tehokkaaseen ruoan verkkokauppaan ja foodservice-liiketoimintaan sekä hyvin toimiva kauppiasmalli. Strategisena tavoitteenamme on kasvattaa edelleen myyntiä ja parantaa asiakaskokemusta.

Vuoden 2022 tulos rakentamisen ja talotekniikan kaupassa oli kaikkien aikojen ennätys. Vuonna 2022 liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 9,4 % ja oli 4 805 miljoonaa euroa. Toimialan vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 7,1 %. Suomessa Onnisen ja K-Raudan kehitys jatkui vahvana. Norjassa ja Ruotsissa myynti kehittyi hyvin yritysasiakaskaupassa sekä teknisessä kaupassa että rautakaupassa. Myös Puolassa ja Baltiassa Onnisen myynti jatkoi kasvuaan. Yritysasiakaskaupan osuus rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialan myynnistä nousi yli 80 %:iin. Yritysasiakaskaupassa myynnin kasvu jatkui vahvana rakentamisen hyvän aktiviteetin ansiosta. Erityisesti vihreään siirtymään ja energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien tuotteiden kysyntä oli erittäin vahvaa. Myös korjausrakentamisen hyvä kysyntä tuki positiivista kehitystä. Korjausrakentamisen osuus on yli puolet toimialan myynnistä. Vuoden aikana jatkoimme strategiamme mukaisia yrityskauppoja ja ostettujen yritysten integrointia Keskoon.

Autokaupassa uudistuminen etenee hyvin ja tuo tuloksia. Liikevaihto oli 911 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 5,3 %. Vuonna 2022 liikevaihtomme laski autojen saatavuusongelmien seurauksena, mutta kannattavuus pysyi hyvällä tasolla parantuneiden myyntikatteiden sekä uudistus- ja tehostamistoimien ansiosta. Keskon autokauppa on sähköautokaupassa ja latausverkostossa Suomen ykkönen.Keskon pitkään jatkunut vastuullisuustyö tuo tuloksia ja ne on huomioitu myös kansainvälisesti. Viimeisimpänä esimerkkeinä menestyksestä ovat Dow Jones Sustainability Index - ja Global 100 -arvioinnit, joissa molemmissa Kesko nousi kaupan alalla maailman parhaiden yritysten joukkoon.

Keskon näkymät myös alkaneelle vuodelle ovat myönteiset. Vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan haarukassa 680-800 miljoonaa euroa.

Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme, osakkeenomistajiamme, keskolaisia, K-kauppiaita ja heidän henkilökuntaansa sekä yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä vuonna 2022.

TALOUDELLINEN KEHITYS VUONNA 2022 LYHYESTI:

  • Konsernin liikevaihto oli tammi-joulukuussa 11 809,0 milj. euroa (11 300,2 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 4,4 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 4,5 %

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 815,1 milj. euroa (775,5 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 39,6 milj. euroa.

  • Liikevoitto oli 816,5 milj. euroa (775,2 milj. euroa)

  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,54 euroa (1,43 euroa)

  • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 1,53 euroa (1,44 euroa)


TALOUDELLINEN KEHITYS VUODEN VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ:

  • Konsernin liikevaihto oli loka-joulukuussa 2 983,4 milj. euroa (2 870,3 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 4,3 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 3,9 %

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 192,6 milj. euroa (203,5 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto laski 10,9 milj. euroa.

  • Liikevoitto oli 191,2 milj. euroa (204,9 milj. euroa.

  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa (0,40 euroa)

  • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa (0,41 euroa)

Tustustu tarkemmin Keskon vuoden 2022 tulokseen!

Takaisin ylös