Sijoittajapodcastit ja -blogit

Tällä palstalla pureudutaan sijoittajia kiinnostaviin Kesko-aiheisiin blogikirjoituksissa ja podcasteissa.

Kesko ilmoitti 23. elokuuta 2023, että se ostaa 90 % Tanskan johtaviin rautakauppayhtiöihin kuuluvasta Davidsenista ja laajentaa näin rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimintaansa Tanskaan. Kokosimme sijoittajablogiin lisätietoja sekä aiheeseen liittyviä sijoittajakysymyksiä vastauksineen.

Davidsen Koncernen A/S  

 • Tanskan kolmanneksi suurin rautakauppatoimija, palvelee pääasiassa yritysasiakkaita

 • 23 myymälää, joista suurin osa sijaitsee Tanskan eteläosissa, noin 850 työntekijää

 • Luvut vuonna 2022: liikevaihto n. 560 milj. euroa, käyttökate 27 milj. euroa, liikevoitto 23 milj. euroa (ilman IFRS 16 -vaikutusta)

Yrityskauppa

 • Kesko ostaa yrityksestä 90 %, nykyinen perheomistaja jää vähemmistöosakkaaksi 10 %:n omistusosuudella

 • 90 % omistusosuuden velaton ostohinta noin 170 milj. euroa

 • Yhtiö jatkaa toimintaansa nykyisellä brändillä ja paikallisen johdon alaisuudessa

 • Kauppa edellyttää Euroopan komission hyväksyntää sekä tiettyjen ehtojen täyttymistä. Kaupan odotetaan toteutuvan viimeistään ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

 

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA TANSKAN MARKKINASTA

K: Miksi Kesko haluaa laajentaa toimintaansa Tanskaan?

V: Tähtäämme strategiamme mukaisesti kasvuun rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Pohjois-Euroopassa. Suomessa Kesko on jo markkinajohtaja sekä rautakaupassa että teknisessä tukkukaupassa, ja viime vuosina olemme tehneet useita alan yritysostoja Norjassa ja Ruotsissa.

Tanska on vauras maa ja maailman vakaimpia valtioita sekä poliittisesti että taloudellisesti. Tanskan markkina on Keskolle houkutteleva: maan väkiluku (5,8 miljoonaa) on lähellä Suomen vastaavaa, mutta sen rautakauppamarkkina on Suomeen verrattuna 1,5-kertainen.

Tanskan rautakauppamarkkina:

 • Arvo noin 5,7 miljardia euroa vuonna 2022

 • Kolme suurinta toimijaa – Stark, Bygma ja Davidsen – hallitsee markkinasta noin 50 %

 • XL-Byg-ketjulla, jonka muodostaa noin 30 itsenäistä rautakauppiasta, on noin 20 %:n markkinaosuus

 • Lisäksi markkinalla toimii suuri määrä pieniä paikallisia rautakauppoja

Tanskan rautakauppamarkkina on nykyisellään varsin hajautunut. Viime vuosien megatrendi alalla on ollut pienempien toimijoiden yhdistyminen tai päätyminen osaksi suurempaa kokonaisuutta. Kesko haluaa aktiivisesti osallistua tähän alan konsolidaatiokehitykseen, ja Tanskan markkina tarjoaa siihen hyvät mahdollisuudet. 

K: Rakentamisen volyymit ovat viime aikoina laskeneet Pohjoismaissa. Kannattaako Keskon nyt laajentaa rautakauppatoimintaansa?

V: Keskolla on rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvustrategia, jota toteutamme johdonmukaisesti suhdanteista riippumatta. Me ajattelemme, että rakentamista ja remontointia tarvitaan aina. Davidsenin osto on meille pitkän aikavälin strateginen investointi ja näemme Tanskan markkinoilla paljon mahdollisuuksia jatkossa. Tämänhetkinen heikko suhdanne on osaltaan mahdollistanut sen, että voimme ostaa Tanskan kolmanneksi suurimman rautakauppatoimijan, ja siinä mielessä ajoitus on Keskon kannalta hyvä. Taantuma vaikuttaa yritysten liiketoimintaan, mutta tarjoaa samaan aikaan konsolidaatiomahdollisuuksia Keskon kaltaiselle alan toimijalle. 

K: Liiketoiminnan laajentaminen Tanskaan on osoittautunut haastavaksi osalle maan ulkopuolelta tulevista yrityksistä – miten Kesko aikoo taklata mahdolliset haasteet?

V: Keskolla on rakentamisen ja talotekniikan kaupassa maakohtaiset strategiat kaikissa nykyisissä seitsemässä toimintamaassa. Toimimme siis ”maassa maan tavalla” – huomioimme paikalliset olosuhteet ja hyödynnämme paikallisten asiantuntijoidemme osaamista ja näkemystä kustakin markkinasta. Myös Tanskassa nojaamme paikalliseen osaamiseen: Davidsenin perustanut perhe jää yritykseen vähemmistöomistajaksi ja yhtiö jatkaa toimintaansa tutulla brändillä ja nykyisen johdon alaisuudessa.

K: Onko Keskolla Tanskassa jatkosuunnitelmia? Aikooko se mahdollisesti tehdä lisää yritysostoja?

V:
Kesko hakee Tanskassa kasvua sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Davidsenin kehittäminen ja kasvattaminen on meille tärkeää. Tanskan rautakauppamarkkinassa on odotettavissa jatkossa konsolidoitumista, ja Kesko on erittäin kiinnostunut tämän kehityksen tuomista mahdollisuuksista. Kesko näkee Tanskassa paljon kasvumahdollisuuksia.  
 

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA DAVIDSENIN YRITYSKAUPASTA

K: Miksi Kesko halusi ostaa Tanskasta juuri Davidsenin?

V: Davidsenin osto on linjassa Keskon kasvustrategian kanssa. Ostamalla maan kolmanneksi suurimman rautakauppatoimijan saamme hyvän jalansijan Tanskan kiinnostavilla markkinoilla, ja voimme rakentaa sen pohjalta tulevaa kasvua. Davidsenin aiempi perheomistaja ja nykyjohto tukevat jatkossakin yhtiön kasvua ja kehittymistä.

Davidsenin markkinaosuus koko maassa on noin 9 %, mutta Tanskan eteläosissa se on noin 30 %. Keskon näkökulmasta on hyvä, etteivät mahdolliset myöhemmät yritysostot muualla Tanskassa johda toimintojen päällekkäisyyksiin.

K: Tuoko yrityskauppa Keskolle synergiaetuja?

V: Davidsenin yritysosto on Keskolle ennen kaikkea strateginen liike. Kesko hakee tyypillisesti synergiaetuja sekä toimintamaiden sisällä että niiden välillä. Koska kyseessä on Keskon ensimmäinen yritysosto Tanskassa, maan sisäisiä synergiaetuja ei vielä ole saatavilla. Joitain synergiaetuja on kuitenkin löydettävissä Keskon ja Davidsenin välillä muun muassa hankinnassa, valikoimissa sekä toimintatapojen kehittämisessä.

K: Kesko sanoo keskittyvänsä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa yhä vahvemmin yritysasiakkaiden palvelemiseen ja painottavansa tätä asiakasryhmää myös yritysostoissaan. Miksi Kesko haluaa keskittyä yritysasiakkaisiin, ja miten Davidsenin liiketoiminta jakaantuu yritysasiakkaiden ja kuluttajien välillä?

V: Rakentaminen ja remontoiminen ovat yhä teknisempää työtä ja siksi ne yhä useammin jätetään rakentamisen ammattilaisten tehtäväksi. Tämän vuoksi Kesko on strategiassaan päättänyt keskittyä yritysasiakkaiden palvelemiseen. Myös Davidsen keskittyy liiketoiminnassaan pääasiallisesti yritysasiakkaisiin, jotka tuovat yli 80 % sen liikevaihdosta. Kuluttajia Davidsen palvelee enimmäkseen verkkokaupan kautta.

K: Sanotte yrityskauppatiedotteessa, että Davidsenin myynnin ja kannattavuuden arvioidaan laskevan väliaikaisesti viime vuoden tasosta talouden taantuman ja rakentamisen volyymien laskun vuoksi. Oletteko huolissanne Davidsenin kannattavuudesta?

V: Davidsen on jo pidemmän aikaa onnistunut parantamaan kannattavuuttaan ja saavuttamaan merkittäviä säästöjä. Davidsenin johto kykenee toteuttamaan myynnin kasvattamiseksi tarvittavia toimia myös jatkossa.

Myös Keskolla on vahvat näytöt siitä, että olemme pystyneet parantamaan sekä omien että ostamiemme toimintojen kannattavuutta.

K: Oletteko tyytyväisiä kauppahintaan?

V: Koemme, että nyt sovittu hinta on hyvä uuden markkina-alueen Keskolle tarjoamiin mahdollisuuksiin nähden. Davidsenin yritysosto on Keskolle pitkän aikavälin investointi. Kaupan ehdoissa on myös huomioitu tämänhetkinen heikompi suhdanne.

K: Kesko ostaa nyt Davidsenista 90 % ja Davidsenin perhe omistaa jatkossa yhtiöstä 10 %. Onko Kesko sopinut ostavansa loput osakkeet jollain aikavälillä?

V: Keskolle on tärkeää, että markkinan hyvin tunteva Davidsenin perhe pysyy vähemmistöomistajana ja on sitoutunut yhtiön kasvattamiseen ja kehittämiseen yhteistyössä Keskon kanssa. Kesko ei avaa tarkemmin myyjän kanssa tehdyn sopimuksen yksityiskohtia. 

 

Pääjohtaja Mikko Helander kertoo analyysitalo Indereksen haastattelussa mm. Keskon alkuvuoden kehityksestä, rakentamisen ja talotekniikan kaupan tilanteesta haastavassa toimintaympäristössä, ruuan hinnan muutoksista ja K-ruokakauppojen määrän kehityksestä, digitalisaatiosta ja K-ruoka-sovelluksen menestyksestä sekä johdon jatkuvuudesta.

Katso haastattelu:


Vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen tulos oli vahva suoritus haastavassa markkinassa. Liikevaihtomme 3 104,7 miljoonaa euroa oli vertailukauden tasolla ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 207,6 miljoonaa euroa. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli hyvä ja jatkoimme kauden aikana kasvustrategiamme mukaisia investointeja. Yhtiön kasvustrategia ja sen onnistunut toteutus kaikilla toimialoilla tuovat tuloksia myös aiempaa haastavammassa toimintaympäristössä. 

Kesko on hyvässä tuloskunnossa. Meillä on hyvä omiin vahvuuksiin keskittyvä strategia, kyky reagoida nopeasti toimintaympäristön muutoksiin ja parantaa jatkuvasti tehokkuuttamme, sekä vahva tase, joka mahdollistaa investoinnit kasvuun 

Päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi 4,7 % ja kannattavuus oli hyvällä tasolla. Liikevaihto oli 1 624,0 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 118,4 miljoonaa euroa. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi 4,6 %, jääden markkinakasvusta alkuvuotta vähemmän. Kampanjat ja muut markkinointitoimenpiteet ovat kasvattaneet asiakaskäyntejä ja myyntiä K-ruokakaupoissa. Ruoan verkkokaupan myynti kasvoi 3,8 %. Norjalainen Oda ilmoitti keväällä vetäytyvänsä ruoan verkkokaupasta Suomessa. Myös foodservice-liiketoiminnan myynti oli vahvaa: Kespron liikevaihdon kasvu oli 9,8 % ylittäen jälleen markkinakasvun.  

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto laski 10,8 % ja oli 1 148,8 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 72,0 miljoonaa euroa. Kannattavuus heikkeni, mutta pysyi edelleen hyvällä tasolla. Tulos laski sekä rautakaupassa että teknisessä tukkukaupassa rakentamisen volyymin heikennyttyä. Inflaation ja korkojen nousun seurauksena rakentamisen aktiviteetti on laskenut selvästi Pohjois-Euroopassa etenkin uudisrakentamisessa. Teknisessä tukkukaupassa Onnisen myynti oli hyvällä tasolla. Onnisen suurimmalla markkinalla Suomessa liikevoitto-% oli edelleen hyvä 8,2 %. Markkinaosuutemme on edelleen vahvistunut suurimmilla markkinoillamme Suomessa ja Norjassa.

Uusien autojen toimitukset kasvoivat merkittävästi vertailukaudesta, mikä kasvatti autokaupan liikevaihtoa ja liikevoittoa. Toimialan liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 24,9 % ja oli 337,6 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi kaikissa autoliiketoiminnoissa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 24,3 miljoonaa euroa. Uusien autojen tilauskanta on edelleen normaalitasoa korkeammalla. Myynti kehittyi hyvin myös käytettyjen autojen kaupassa ja palveluissa. Kysynnän heikennyttyä uusien autojen tilaukset ovat laskeneet selvästi vertailukaudesta.

Nykyinen toimintaympäristö haastaa yrityksiä muun muassa inflaation ja korkojen nousun kautta. Kesko on hyvässä tuloskunnossa. Yhtiöllä on hyvä strategia, jossa keskitymme omiin vahvuuksiimme.  Reagoimme nopeasti toimintaympäristön muutoksiin ja olemme pystyneet parantamaan jatkuvasti tehokkuuttamme. Yhtiöllä on vahva tase, joka mahdollistaa investoinnit kasvuun myös nykyisessä suhdanteessa. 

Keskon näkymät vuodelle 2023 ovat myönteiset. Uudistuminen ja strategian toteuttaminen ovat parantaneet tuloksentekokykyämme. Täsmennämme tulosohjeistuksemme ja arvioimme nyt vuonna 2023 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 680 – 760 miljoonaa euroa.


KESKON AVAINLUVUT HUHTI-KESÄKUU
2023: 

 • Konsernin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 3 104,7 milj. euroa (3 108,5 milj. euroa). Liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla, vertailukelpoisesti liikevaihto laski 0,8 %.

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 207,6 milj. euroa (236,0 milj. euroa).

 • Liikevoitto oli 206,3 milj. euroa (238,3 milj. euroa).

 • Liiketoiminnan rahavirta oli 285,2 milj. euroa (262,4 milj. euroa).

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,45 euroa). Raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,45 euroa).

 

Tutustu osavuosikatsausmateriaaleihin

Kesko julkaisee vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen tuloksensa torstaina 27.7.2023 noin kello 8.00. Suomenkielinen tiedotustilaisuus sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 11.30 ja sitä voi seurata täällä.


Alle olemme koonneet toisen vuosineljänneksen tärkeimpiä tapahtumia ja uutisia sijoittajan näkökulmasta.

UUTISET, TALOUS JA OSAKKEET

 • Pääjohtaja Mikko Helander Inderesin haastattelussa 28.4. (video)

 • Keskon roadshow-esittely toukokuussa 2023. (esitysmateriaalit)

 • Urheilukauppa siirtyi osaksi autokaupan toimialaa 1.4. alkaen. Aiemmin urheilukauppa raportoitiin osana rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialaa. Uuden segmenttirakenteen mukaiset tiedot julkaistiin toukokuussa. (uutinen)

 • Muutos omien osakkeiden omistuksessa. (uutinen)

MYYNNIN KEHITYS

 • Keskon myynti huhtikuussa. (uutinen)

 • Keskon myynti toukokuussa. (uutinen)

Kesäkuun myyntiluvut julkistetaan heinäkuun puolivälissä.

DIGITALISAATIO JA ASIAKASKOKEMUS

 • Keskon foodservice-tukkukaupasta vastaava yhtiö Kespro pyrkii auttamaan ravintoloita ja muita asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa ja kannattavuuttaan datan avulla. Uusimpana palveluna Kespro tuo asiakkaalleen maksuttoman raporttipalvelun, joka tarjoaa kokonaisnäkymän omiin ostoihin yhdessä paikassa, helposti ymmärrettävässä ja hyödynnettävässä muodossa. (uutinen)

 • K-Rauta valittiin parhaaksi rakentamisen ja remontoinnin alan verkkokaupaksi Ruotsissa jo toista vuotta peräjälkeen. Perusteluissa todettiin, että K-Raudan verkkokauppa tekee remontoinnista helppoa ja hauskaa. (ruotsinkielinen uutinen)

VASTUULLISUUS

 • Kesko ja K-ryhmä ovat sitoutuneet helpottamaan hyvinvointia edistäviä valintoja ruokakaupassa muun muassa lisäämällä Sydänmerkin tuttuihin Pirkka-tuotteisiin. Sydänmerkin käyttöoikeus on myönnetty tähän mennessä lähes sadalle Pirkka-tuotteelle ja merkki on jo lisätty yli 30 tuotteen pakkaukseen. (uutinen)

 • Onninen kannustaa sekä tavarantoimittajiaan että asiakkaitaan vähentämään päästöjä: nyt Onninen tarjoaa asiakkaidensa avuksi uuden hiilijalanjälkiraportin, josta saa yksityiskohtaista tietoa Onnisen kotimaan kuljetusten ja kuljetuspakkausten päästöistä. (uutinen)

 • Kesko ja yhdeksän muuta alan johtavaa yritystä aloittavat uuden ilmastoyhteistyön kansainvälisen rautakauppajärjestön EDRA/GHIN:in kanssa. Tavoitteena on löytää keinoja yhdenmukaistaa päästölaskentaa ja -raportointia sekä vähentää epäsuoria päästöjä, jotka syntyvät rautakauppalan tuotteiden tuotannosta ja käytöstä (ns. Scope 3 -päästöt). (uutinen

 • Norjassa Onninen on vähentänyt muovin kulutusta 8,5 tonnilla kahdessa vuodessa. Seuraavaksi muovin käyttöä lähdetään karsimaan Norjan rautakauppaketjussa Byggmakkerissa. (norjankielinen uutinen)

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA

 • Toimialajohtaja Ari Akselin päivittäistavarakaupan tilannekatsaus sijoittajille. (esitysmateriaalit)

RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPPA

 • Keskon Onninen on Suomen suurin aurinkosähköjärjestelmien maahantuoja ja markkinajohtaja. Onnisen aurinkosähköjärjestelmien myynti nelinkertaistui viime vuonna. Järjestelmiä ostavat nyt sekä yritykset että kuluttajat, ja Onninen uskoo aurinkovoiman kasvun huipun olevan vielä edessä. (uutinen)

 • Toimialajohtaja Jorma Rauhalan tilannekatsaus rakentamisen ja talotekniikan kaupasta, painopisteenä vihreän siirtymän vaikutukset Onnisen liiketoimintaan. (esitysmateriaalit)

 • Onnisen ja K-Auton uuden 85 000 neliön logistiikkakeskuksen peruskivi muurattiin toukokuussa Hyvinkäällä. Kyseessä on Keskon historian suurin rakennushanke ja se edistää yhtiön kasvustrategian toteuttamista. Kestävyys on huomioitu kohteen rakentamisessa monin tavoin. (uutinen)

AUTOKAUPPA

 • Autokaupan uusi toimialajohtaja Sami Kiiski on tottunut toimimaan kuluttajakaupassa ja työskentelemään vahvojen kansainvälisten brändien kanssa. Kiiski uskoo, että monikanavaisuus on avain alan parhaaseen asiakaskokemukseen. (sijoittajablogi)

 • Yhä useampi suomalainen autoilija etsii autokaupasta vastuullisempaa vaihtoehtoa nykyiselle autolleen. K-Auton teettämän tutkimuksen mukaan yli 60 prosentille autoilijoista päästöjen vähentäminen on tärkeä kriteeri seuraavan auton valinnassa ja 76 prosentille turvallisuuden parantaminen. Kun tarkastellaan sähköauton hankintaa, 59 prosenttia vastaajista määrittelee hankintakriteeriksi ympäristöystävällisyyden ja vastuullisuuden. (uutinen)

Sami Kiiski siirtyi Keskon autokaupan toimialan johtoon 1. kesäkuuta edellisen toimialajohtajan Matti Virtasen jäädessä eläkkeelle. Kiiski on aiemmin luotsannut Keskon urheilukauppaa, joka on nykyisin osa autokaupan toimialaa. Sijoittajablogissa Kiiski avaa näkemyksiään muun muassa siitä, mikä yhdistää auto- ja urheilukauppaa ja miten luodaan alan paras asiakaskokemus yhdistämällä hyvät digitaaliset palvelut ja mahdollisuus päästä fiilistelemään autoja käytännössä.

Tylsiä hetkiä ei Keskon autokaupan uudelle johtajalle ole tiedossa. Autoilu ja autokauppa maailmanlaajuisesti ovat keskellä suurta murrosta: autoilu sähköistyy nopeasti ja samaan aikaan digitalisaatio muuttaa kuluttajien ostokäyttäytymistä. Keskon autotoimialaa on viime vuosina uudistettu merkittävästi, mikä on näkynyt hyvin kehittyneenä kannattavuutena silloinkin, kun alaa ovat rasittaneet uusien autojen saatavuusongelmat. Saatavuuteen liittyvät haasteet ovat alkaneet hellittää, mutta uutena huolena on kuluttajien ostovoiman heikentyminen ja sen vaikutus ihmisten haluun ja kykyyn ostaa autoja. 

Sami Kiiski painottaa, että Keskon autokaupan aktiivinen kehittäminen ja uudistaminen jatkuu ja katse on vahvasti tulevaisuudessa. Jo kehitettyjä hyviä aihioita viedään eteenpäin ja jatkojalostetaan. Strategiansa mukaisesti toimiala keskittyy sekä uusien että käytettyjen autojen myyntiin ja erilaisiin palveluihin, kuten Suomen laajimpaan sähköautojen latausverkostoon.

Vahvat brändit ja monikanavaisen ostokokemuksen kehittäminen yhdistävät auto- ja urheilukauppaa

Keskon urheilukauppaan kuuluvat Intersport- ja Budget Sport -ketjut. Urheilukauppa on aiemmin ollut osa rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialaa, mutta se siirtyi huhtikuun alussa osaksi autokaupan toimialaa. Urheilukauppaa vuodesta 2020 vetäneen Kiisken mielestä se istuu hyvin osaksi autokaupan toimialaa, ovathan sekä auto- että urheilukauppa vahvasti kuluttajapainotteista bisnestä, jossa toiminta keskittyy Suomeen, mutta myytävät brändit ovat pitkälti kansainvälisiä.

Mitä oppeja Kiiski tuo mukanaan urheilukaupasta autokaupan puolelle?

”Volkswagen-konserni on K-Auton tärkeä ja läheinen yhteistyökumppani. Urheilukaupan puolella olen tottunut tekemään työtä vahvojen kansainvälisten brändien kanssa. Olemme myös tehneet paljon työtä digitalisaation ja monikanavaisen ostokokemuksen edistämiseksi – nämä ovat autokaupassakin olennaisia kehittämisalueita. Erityisen paljon mahdollisuuksia näen konseptikehityksessä ja K-Auton brändin vahvistamisessa”, toteaa Kiiski.

Tähtäimessä autokaupan paras asiakaskokemus

Yksi Keskon autokaupan tärkeimmistä strategisista tavoitteista on mahdollistaa alan paras asiakaskokemus. Kiiski painottaa, että on tärkeää tehdä sekä autojen että autoiluun liittyvien palveluiden ostamisesta asiakkaalle mahdollisimman helppoa. Tässä auttavat sekä kehittyneet digipalvelut että ammattitaitoinen henkilökunta, jonka asiakaspalveluosaamiseen ja tuotetietouteen tulee panostaa jatkossakin.

Asioinnin helppoutta voidaan edistää vaikkapa karsimalla turhaa paperityötä. Olennaista on myös hyödyntää asiakastietoa ja ennakoida sen avulla asiakkaan tarpeita – vaikkapa auttamalla asiakasta varamaan autohuolto oikeaan aikaan.

Monikanavaisuus – tehokkaiden digitaalisten palveluiden ja osaavan henkilökohtaisen asiakaspalvelun yhdistelmä – on tärkeä tekijä alan parhaan asiakaskokemuksen luomisessa   

Vaikka digitaalisilla palveluilla on autokaupassa nykyään iso rooli, Kiiski painottaa myös fyysisten kauppojen merkitystä: ”Auto on iso investointi, ja siksi on tärkeää, että meillä on myös oikeisiin paikkoihin sijoitettuja liikkeitä, joihin asiakas pääsee helposti fiilistelemään ja koeajamaan autoja”, Kiiski sanoo. 

Vastuullisempaa ja turvallisempaa liikennettä Suomeen

Kuten kaikessa Keskon toiminnassa, vastuullisuus on tärkeässä roolissa myös autokaupassa. K-Auton tutkimuksen mukaan suuri osa suomalaisautolijoista harkitsee vastuullisuuteen liittyviä seikkoja seuraavaa autoaan valitessaan. Kiisken mukaan autokaupalla on hyvät mahdollisuudet edistää vihreää siirtymää ja autoilun sähköistymistä. Toisaalta modernien polttomoottoriautojenkin päästöt ovat merkittävästi alhaisemmat kuin vanhemmissa malleissa. Suomen pahasti vanhentuneen autokannan päivittäminen hyödyttäisi ympäristöä ja edistäisi liikenneturvallisuutta.

Entä aikooko sekä autokaupasta että urheilukaupasta vastaava johtaja liikkua Suomen kesässä sähköautolla vai sähköpyörällä?

”Vahvasti sekä että, ihan säästä riippuen”, toteaa Kiiski hymyillen.


Vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli heikentyneestä toimintaympäristöstä huolimatta hyvä
. Liikevaihtomme kasvoi vertailukelpoisesti 4,4 % ja oli 2 828,0 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 125,9 miljoonaa euroa. Hyvä strategia ja sen onnistunut toteutus kaikilla toimialoilla sekä vahva uudistuminen tuovat tuloksia.

Katso myös Mikko Helanderin tulosjulkistuspäivän haastattelu Inderes TV:llä:

Päivittäistavarakaupan kannattavuus oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä hyvä. Liikevaihto oli 1 495,0 milj. euroa ja se kasvoi 8,2 %. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 3,6 miljoonaa euroa 83,9 miljoonaan euroon. Tulos parani erityisesti foodservice-liiketoiminnan hyvän kehityksen ansiosta. Kespron liikevaihdon kasvu oli 28,0 %. Toimialan kannattavuus oli hyvällä tasolla: vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 5,6 %. Ruoan hinnan kallistuminen näkyy asiakkaiden ostoskoreissa muun muassa omien merkkien ja kampanjatuotteiden suosion kasvuna. Asiakasvirrat ovat kasvaneet. Päivittäistavarakaupan hyvän kehityksen perusta on vahva asema ruokakaupan kaikilla eri osa-alueilla Suomessa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto laski 4,4 % vertailukelpoisesti ja oli 1 074,7 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 32,6 milj. euroa ja laski 29,0 milj. euroa verrattuna erittäin poikkeukselliseen vertailukauteen. Keväällä 2022 asiakkaat hamstrasivat tuotteita Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman saatavuuteen liittyvän epävarmuuden ja nopeasti nousseiden hintojen takia. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan tulos on kuitenkin moninkertaistunut vuodesta 2019, joka oli edellinen normaalivuosi ennen pandemiaa ja sotaa Ukrainassa. Talotekniikan kaupassa Onnisen myynti oli hyvällä tasolla. Erityisesti vihreään siirtymään ja energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien tuotteiden kysyntä oli erittäin vahvaa. Rautakaupassa myynti laski etenkin kuluttaja-asiakaskaupassa, mutta myös yritysasiakaskaupassa kysyntä laski. Kauden aikana jatkoimme strategiamme mukaisia yrityskauppoja ostamalla Elektroskandia Norge AS:n. Kaupan myötä Onnisen markkinajohtajuus vahvistui Norjan sähkötukkumarkkinalla. Ruotsista hankimme aurinkovoimajärjestelmien tukkukauppaa harjoittavan Zenitec Sweden AB:n.

Autokaupassa myynti kasvoi kaikissa liiketoiminnoissa. Liikevaihto kasvoi 27,2 % uusien autojen saatavuuden parantuessa ja oli 264,8 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 16,9 milj. euroa ja kasvoi 7,0 milj. euroa. Liikevoitto-% oli 6,4 % myynnin kasvun sekä uudistus- ja tehostamistoimien ansiosta. Autokaupan uudeksi toimialajohtajaksi ja konsernijohtoryhmän jäseneksi nimitettiin Sami Kiiski 1.6.2023 alkaen.Keskon näkymät vuodelle 2023 ovat myönteiset. Uudistuminen ja strategian toteuttaminen ovat parantaneet tuloksentekokykyämme. Toistamme tulosohjeistuksemme ja arvioimme vuonna 2023 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 680-800 miljoonaa euroa. 

KESKON AVAINLUVUT 1-3/2023: 

 • Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2 828,0 milj. euroa (2 707,3 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 4,4 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 4,5 %

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 125,9 milj. euroa (143,7 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto laski 17,9 milj. euroa.

 • Liikevoitto oli 122,6 milj. euroa (144,6 milj. euroa)

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,27 euroa)

 • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,26 euroa)

 •  

> Tutustu osavuosikatsausmateriaaleihin

Kesko julkaisee vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen perjantaina 28.4.2023 noin kello 8.00. Suomenkielinen tiedotustilaisuus sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 11.30.

Alle olemme koonneet ensimmäisen vuosineljänneksen tärkeimpiä tapahtumia ja uutisia sijoittajan näkökulmasta.

UUTISET, TALOUS JA OSAKKEET

 • Keskon vuosiraportti 2022 kertoo strategian, taloudellisen kehityksen, vastuullisuustyön ja datan käytön etenemisestä kattavin tunnusluvuin. Tutustu raporttiin

 • Keskon varsinainen yhtiökokous pidettiin 30. maaliskuuta Helsingissä. Yhtiökokous päätti muun muassa jakaa osinkoa viime vuodelta 1,08 euroa osakkeelta. (Yhtiökokouksen päätökset)

 • Sami Kiiski on nimitetty Keskon autokaupan uudeksi toimialajohtajaksi ja konsernijohtoryhmän jäseneksi 1.6. alkaen Matti Virtasen jäädessä eläkkeelle. Kiiski toimii nykyisin Keskon urheilukaupan johtajana. Urheilukauppa siirtyy osaksi autokaupan toimialaa. (uutinen)

 • Osakepohjaiset sitouttamis- ja kannustinohjelmat vuosille 2023-2026. (uutinen)

 • Osakepohjaisten sitouttamis- ja kannustinohjelmien toteumat. (uutinen)

 • Muutos omien osakkeiden omistuksessa. (uutinen

 • Keskon sijoittajaviestintä palkittiin moninkertaisesti Pörssisäätiön gaalassa tammikuussa. Saavutusten taustalla on vuosien määrätietoinen työ, joka tähtää erilaisten sijoittajaryhmien mahdollisimman hyvään palvelemiseen eri kanavissa. (sijoittajablogi)

MYYNNIN KEHITYS

 • Keskon myynti kasvoi tammikuussa. (uutinen)

 • Keskon myynti kasvoi helmikuussa. (uutinen)

Maaliskuun myyntiluvut julkistetaan huhtikuun puolivälissä.

DIGITALISAATIO JA ASIAKASKOKEMUS 

 • Kesko yhdistää uudessa Omistajan K-Plussassa kanta-asiakkuuden ja omistajuuden tavalla, jota ei Suomessa ole aiemmin nähtyy. (uutinen)

 • Julkistimme toista kertaa tietotilinpäätöksen osana vuosiraporttia. Nyt kerromme entistä laajemmin, miten dataa ja digitalisaatiota hyödynnetään kaikilla Keskon kolmella toimialalla. (sijoittajablogi)

VASTUULLISUUS

 • Kesko nimettiin maailman toiseksi vastuullisimmaksi ja Euroopan vastuullisimmaksi päivittäistavarakaupan yritykseksi kansainvälisessä Global 100 -arvioinnissa. Kesko on maailman ainoa yritys, joka on päässy listalle joka vuosi sen perustamisesta saakka. (uutinen)

 • Globaali CDP-ympäristöjärjestö antoi Keskolle Supplier Engagement Leader -tunnustuksen toimitusketjun esimerkillisestä sitouttamisesta ilmastotekoihin. (uutinen)

 • Vuosiraportin kestävyysosiossa kuvataan kattavasti, miten viime vuonna päivitetyn vastuullisuusstrategian toteutus etenee. 

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA

 • K-ryhmä tekee hyvinvointia edistävät ruokavalinnat helpommiksi helpoiksi vähentämällä Pirkka-tuotteiden lisättyä suolaa, sokeria ja tyydyttynyttä rasvaa, kannustamalla syömään lisää kasviksia, ja lisäämällä Sydänmerkki vähintään 200 K-ruokakauppojen omien merkkien tuotteeseen. (uutinen)

RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPPA

 • Keskon tytäryhtiö Onninen osti Norjassa teknistä tukkukauppaa tekevän Elektroskandia Norgen. Kauppa vahvistaa Onnisen asemaa Norjan teknisessä tukkukaupassa ja tekee siitä yhä merkittävämmän toimijan vihreän siirtymän edistämisessä. Kaupan myötä Keskon myynti Norjassa nousee lähes 1,5 miljardiin euroon. (uutinen)

 • Onninen sopi myös ostavansa aurinkovoimajärjestelmien tukkukauppaa harjoittavan Zenitec Sweden Ab:n Ruotsissa. Yritysosto laajentaa Onnisen roolia Ruotsin uusiutuvien energiamuotojen markkinalla. (uutinen)

 • Toimialajohtaja Jorma Rauhalan esitys kansainvälisille sijoittajille. (materiaalit englanniksi)

AUTOKAUPPA

 • Volkswagen oli jälleen täyssähköautojen markkinajohtaja Suomessa vuonna 2022 – sen osuus täyssähköautorekisteröinneistä oli 13,4 %. (uutinen)

Kesko julkaisi maaliskuussa toista kertaa tietotilinpäätösraportin osana vuosiraporttiaan. Suomalaisista pörssiyhtiöstä Kesko on edelleen ainoa, joka kuvaa erillisessä vapaaehtoisessa raportissa sitä, miten se hyödyntää hallussaan olevaa dataa ja tukee sen avulla liiketoimintaansa. Data ja digitalisaatio olivat tärkeitä Keskolle myös vuonna 2022, sille ne muun muassa mahdollistivat nopean reagoinnin äkillisiin muutoksiin toimintaympäristössä.

Datalla on keskeinen rooli esimerkiksi asiakaskokemuksen rakentamisessa, verkko- ja kivijalkakaupan sekä toimitusketjun johtamisessa sekä tehokkuuden parantamisessa. Näitä osa-alueita kuvataan tietotilinpäätösraportissa kiinnostavien case-esimerkkien kautta. Kerromme muun muassa miten uudistamme ja hyödynnämme päivittäistavarakaupan digitaalista ekosysteemiä, jotta voimme luoda arvoa eri sidosryhmille, kuten asiakkaille, K-kauppiaille, tavaroiden ja palveluiden tuottajille sekä muille kumppaneille.

Data ja digitalisaatio ovat tärkeitä kaikilla kolmella toimialalla

Viime vuonna julkaistu ensimmäinen tietotilinpäätösraportti keskittyi pääasiassa päivittäistavarakauppaan, mutta tänä vuonna näkökulmaa on laajennettu vahvemmin myös rakentamisen ja talotekniikan kauppaan sekä autokauppaan. Esimerkiksi rakentamisen ja talotekniikan kaupassa on erittäin tärkeää tarjota digitaalisissa palveluissa kattavat tuotetiedot, kuvat ja asennusohjeet. Myös ostoprosesseja on onnistuttu digitalisaation avulla sujuvoittamaan merkittävästi. Autokaupassa puolestaan Keskon kehittämä tekoälypohjainen vaihtoautojen hinnoittelutyökalu määrittelee sopivan hinnan hyödyntämällä ajantasaista ja alueellista tietoa vaihtoautojen kysynnästä, kaupoista ja muista trendeistä.

Dataan liittyy myös uhkia ja riskejä, ja tietotilinpäätöksessä kuvataan, miten Kesko hallitsee niitä vastuullisesti ja aktiivisesti. Vahva tietosuoja, kyberturvallisuus sekä moderni, jatkuvasti kehittyvä tekninen infrastruktuuri muodostavat kivijalan, jonka varaan kaikki muu rakentuu. Läpinäkyvä viestintä datan hallinnasta ja hyödyntämisestä sekä datan avulla tapahtuvasta kestävästä arvonluonnista on yksilön oikeuksia arvostavan datatalouden hengen mukaista.

Suomalaista osakeomistamista edistävä Pörssisäätiö palkitsi tammikuun lopussa vuoden parhaat pörssiyhtiöt eri kategorioissa. Keskon sijoittajaviestintä sai juhlia voittoa peräti kahdessa sarjassa, kun Keskon sijoittajasivut palkittiin suuryritysten parhaina ja Hanna Jaakkola nimettiin vuoden sijoittajasuhdejohtajaksi. Saavutusten taustalla on vuosien määrätietoinen työ, joka tähtää erilaisten sijoittajaryhmien mahdollisimman hyvään palvelemiseen eri kanavissa.

Porssisaatio_Palkinnot 23_7_970px.png

Keskon sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola pokkasi kaksi pokaalia Pörssisäätiön palkintojenjaossa

Pörssisäätiö on puolueeton, riippumaton ja voittoa tavoittelematon organisaatio, joka pyrkii edistämään arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita. Sen tavoitteena on, että mahdollisimman moni suomalainen olisi osakkeenomistaja. Pörssisäätiö edistää sijoittajaviestinnän, yritysvastuuraportoinnin ja yhtiökokousten parhaiden käytäntöjen leviämistä muun muassa jakamalla parhaiksi katsomilleen yrityksille palkintoja.

Keskolla suuryritysten parhaat sijoittajasivut

Pörssisäätiö ja Sijoitusanalyytikot ry ovat palkinneet suomalaisyritysten parhaat sijoittajasivut jo vuodesta 1999 tavoitteenaan kehittää sijoittajaviestintää ja nostaa esiin parhaita käytäntöjä. Olennainen kriteeri sivujen arvioinnissa on, että sijoittajille tärkeät tiedot löytyvät sivustoilta mahdollisimman helposti.

Kesko pärjännyt kilpailussa tasaisen hyvin ja on ollut ainoana yrityksenä sarjansa kärkikolmikossa jo kuuden vuoden ajan. Tänä vuonna Kesko sai kilpailun arvioinnissa parhaat pisteet kaikista mukana olleista yhtiöistä ja nousi siten oman sarjansa – suurten yritysten – ykkössijalle.

Kesko pyrkii sijoittajaviestinnässään kertomaan asiat ytimekkäästi ja yksinkertaisesti sekä mahdollisimman kansantajuisesti. Sama tavoite pätee myös sijoittajasivujen sisältöihin.

Keskon sijoittajasivuja kehitetään jatkuvasti ja niille lisätään uutta ja ajankohtaista sisältöä. Viime vuosina on erityisesti haluttu varmistaa, että sijoittajat löytävät tietoa siitä, miten poikkeukselliset olosuhteet, kuten koronapandemia ja sota Ukrainassa, vaikuttavat Keskon liiketoimintaan.

Keskolle on myös tärkeää varmistaa tasapuolinen tiedonjako eri sijoittajaryhmille. Yleensä samat teemat ja asiat kiinnostavat kaikenkokoisia sijoittajia ja siksi pyrimme siihen, että kotimainen yksityissijoittaja löytää sijoittajasivuilta vastaukset sellaisiin kysymyksiin, jotka nousevat esiin keskusteluissa suurten ulkomaisten sijoittajien kanssa.


Keskon Hanna Jaakkola vuoden sijoittajasuhdejohtaja

Vuoden sijoittajasuhdejohtaja palkittiin nyt ensimmäistä kertaa. Asiantuntijaraati nimesi neljä finalistia, joiden joukosta voittaja valittiin yleisöäänestyksellä.

Reilut kolme vuotta Keskon sijoittajasuhdejohtajana toimineen Hanna Jaakkolan kohdalla raati nosti esiin muun muassa sen, että Keskon osakkeenomistajien määrä on tuona aikana yli kaksinkertaistunut, mikä on poikkeuksellinen saavutus.

Jaakkola on voitostaan ylpeä ja iloinen:
”Keskoa sijoituskohteena on helppo esitellä suomalaisille yksityissijoittajille: kaikilla on omakohtainen K-kokemus ja yhtiö on hyvä osingonmaksaja. Itse suhtaudun tähän unelmatyöhöni intohimoisesti: sijoittajaviestintä on pakollista pörssiyhtiölle ja erittäin säänneltyä. Sen sijaan sijoittajasuhteissa on vain mielikuvitus rajana – eikä yhtään haittaa, vaikka työnteko olisi hauskaa ja vaikka vahingossa ystävystyisikin ihmisten kanssa.”


Lue palkinnoista lisää Pörssisäätiön sivuilta

 

 

Kaikki Keskon toimialat tekivät hyvän tuloksen vuonna 2022. Vuosituloksemme on parantunut kahdeksan vuotta peräkkäin. Saavutettu tulos on vahva osoitus siitä, että Kesko on poikkeuksellinen kaupanalan toimija, jonka strategia toimii nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 maksettaisiin osinkoa 1,08 euroa osakkeelta

Vuonna 2022 liikevaihtomme kasvoi vertailukelpoisesti 4,3 % ja oli 11 809 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 815 miljoonaa euroa ja se kasvoi 40 miljoonaa euroa. Strategian toteutus eteni hyvin yhtiön kaikilla osa-alueilla. Hyvä tuloksentekokyky ja vahva taloudellinen asema mahdollistavat investoinnit kasvuun ja hyvän osingonmaksukyvyn. Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 1,08 euroa osakkeelta eli yhteensä lähes 430 miljoonaa euroa. Osinko esitetään maksettavaksi neljässä erässä.

Päivittäistavarakaupan kannattavuus oli hyvä myös vuonna 2022. Se parani Kespron hyvän kehityksen ansiosta. Liikevaihto kasvoi 3,6 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 460 miljoonaan euroon. Toimialan kannattavuus oli hyvällä tasolla: vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 7,5 %. Päivittäistavarakaupan hyvän kannattavuuden perusta on vahva asema ruokakaupan kaikilla eri osa-alueilla Suomessa. Ruokakaupassa vahvuutemme on laaja kauppaverkosto yhdistettynä tehokkaaseen ruoan verkkokauppaan ja foodservice-liiketoimintaan sekä hyvin toimiva kauppiasmalli. Strategisena tavoitteenamme on kasvattaa edelleen myyntiä ja parantaa asiakaskokemusta.

Vuoden 2022 tulos rakentamisen ja talotekniikan kaupassa oli kaikkien aikojen ennätys. Vuonna 2022 liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 9,4 % ja oli 4 805 miljoonaa euroa. Toimialan vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 7,1 %. Suomessa Onnisen ja K-Raudan kehitys jatkui vahvana. Norjassa ja Ruotsissa myynti kehittyi hyvin yritysasiakaskaupassa sekä teknisessä kaupassa että rautakaupassa. Myös Puolassa ja Baltiassa Onnisen myynti jatkoi kasvuaan. Yritysasiakaskaupan osuus rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialan myynnistä nousi yli 80 %:iin. Yritysasiakaskaupassa myynnin kasvu jatkui vahvana rakentamisen hyvän aktiviteetin ansiosta. Erityisesti vihreään siirtymään ja energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien tuotteiden kysyntä oli erittäin vahvaa. Myös korjausrakentamisen hyvä kysyntä tuki positiivista kehitystä. Korjausrakentamisen osuus on yli puolet toimialan myynnistä. Vuoden aikana jatkoimme strategiamme mukaisia yrityskauppoja ja ostettujen yritysten integrointia Keskoon.

Autokaupassa uudistuminen etenee hyvin ja tuo tuloksia. Liikevaihto oli 911 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 5,3 %. Vuonna 2022 liikevaihtomme laski autojen saatavuusongelmien seurauksena, mutta kannattavuus pysyi hyvällä tasolla parantuneiden myyntikatteiden sekä uudistus- ja tehostamistoimien ansiosta. Keskon autokauppa on sähköautokaupassa ja latausverkostossa Suomen ykkönen.Keskon pitkään jatkunut vastuullisuustyö tuo tuloksia ja ne on huomioitu myös kansainvälisesti. Viimeisimpänä esimerkkeinä menestyksestä ovat Dow Jones Sustainability Index - ja Global 100 -arvioinnit, joissa molemmissa Kesko nousi kaupan alalla maailman parhaiden yritysten joukkoon.

Keskon näkymät myös alkaneelle vuodelle ovat myönteiset. Vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan haarukassa 680-800 miljoonaa euroa.

Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme, osakkeenomistajiamme, keskolaisia, K-kauppiaita ja heidän henkilökuntaansa sekä yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä vuonna 2022.

TALOUDELLINEN KEHITYS VUONNA 2022 LYHYESTI:

 • Konsernin liikevaihto oli tammi-joulukuussa 11 809,0 milj. euroa (11 300,2 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 4,4 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 4,5 %

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 815,1 milj. euroa (775,5 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 39,6 milj. euroa.

 • Liikevoitto oli 816,5 milj. euroa (775,2 milj. euroa)

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,54 euroa (1,43 euroa)

 • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 1,53 euroa (1,44 euroa)


TALOUDELLINEN KEHITYS VUODEN VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ:

 • Konsernin liikevaihto oli loka-joulukuussa 2 983,4 milj. euroa (2 870,3 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 4,3 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 3,9 %

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 192,6 milj. euroa (203,5 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto laski 10,9 milj. euroa.

 • Liikevoitto oli 191,2 milj. euroa (204,9 milj. euroa.

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa (0,40 euroa)

 • Konsernin raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa (0,41 euroa)

Tustustu tarkemmin Keskon vuoden 2022 tulokseen!

Takaisin ylös