Sijoittajapodcastit ja -blogit

Tällä palstalla pureudutaan sijoittajia kiinnostaviin Kesko-aiheisiin blogikirjoituksissa ja podcasteissa.

Kesko esitteli viime viikolla päivitetyn kasvustrategiansa vuosille 2024–2026. Keskon strategian peruspilarit pysyvät ennallaan ja strategian ytimessä on edelleen kannattava kasvu kolmella valitulla toimialalla, eli päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa.

Kaikilla kolmella toimialalla nähdään edelleen hyviä kasvumahdollisuuksia. Strategiaprosessin aikana kunkin toimialan kilpailuetuja ja tavoitteita tarkasteltiin huolellisesti ja kirkastettiin, jotta Keskon menestys voidaan varmistaa myös haastavammassa toimintaympäristössä. Yhtiön keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan.

Alla tiivistelmä päivitetystä strategiasta ja tavoitteista:

Tavoitteena kasvu, kannattavuus, tehokkuus ja vieläkin parempi asiakaskokemus

Kesko tavoittelee kaikissa liiketoiminnoissaan myynnin kasvua, parempaa asiakaskokemusta sekä kannattavuutta sekä tehokkuutta muun muassa digitaalisia palveluiden ja tekoälyn avulla. Tietyt megatrendit – kuten kaupungistuminen, vihreä siirtymä ja digitalisaatio – vaikuttavat koko konserniin, mutta yksittäisten toimialojen toimintaympäristöissä on myös omat ominaispiirteensä.

Päivittäistavarakaupassa Keskon tavoitteena on vahvistaa markkina-asemaansa ja samalla huolehtia, että kannattavuus on hyvällä, selvästi 6 prosenttia ylittävällä tasolla. Strategiassa painottuvat osuvat kauppakohtaiset liikeideat, kauppapaikkaverkoston kehittäminen ja uusien kauppojen avaaminen etenkin kasvukeskuksiin sekä toimenpiteet hintakilpailukyvyn parantamiseksi. Foodservice-liiketoiminnassa halutaan varmistaa Kespron hyvän kehityksen jatkuminen.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa haetaan jatkossakin kannattavaa kasvua sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Keskiössä ovat kannattavuuden varmistaminen ja kassavirran parantaminen. Toimialan pitkän aikaväliin liikevoittomarginaalitavoite on yhä 6–8 prosenttia. Jatkossakin hyödynnetään maakohtaisia strategioita, joiden mukaan Suomessa tavoitteena on jatkaa kasvua ja vahvistaa edelleen markkina-asemaa; Ruotsissa ja Norjassa tavoitteena on parantaa kaikkien liiketoimintojen kannattavuutta sekä saattaa ostettujen yritysten integraatiot päätökseen; ja Tanskassa tavoitteena on saattaa loppuun ensimmäisen yritysoston eli Davidsenin integraatio ja parantaa kannattavuutta myynnin kasvun kautta.

Autokaupan toimialaa on uudistettu merkittävästi viime vuosina, ja siksi tällä strategiakaudella ei ole tarvetta suuriin muutoksiin. Autokaupassa on nyt tasapainoinen liiketoimintarakenne, joka koostuu kolmesta tukijalasta: uusien autojen maahantuonnista ja myynnistä, käytetyistä autoista ja palveluista. Tavoitteena on markkinaa parempi kehitys kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella. Koko arvoketjun kattava liiketoiminta lisää elinkaarikannattavuutta ja vähentää yksittäisiin liiketoimintoihin kohdistuvien negatiivisten markkinasuhdanteiden vaikutusta.​


Strategiainfossa sijoittajia kiinnostivat erityisesti liikevoittomarginaalit, yrityskaupat ja tekoälyn hyödyntäminen  

Avasimme päivitettyä strategiaa tarkemmin 4. kesäkuuta sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestämässämme englanninkielisessä tilaisuudessa, jossa ääneen pääsivät yhtiön pääjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä toimialajohtajat. Koska viidestä esiintyjästä neljä on nimitetty uuteen johtoryhmärooliin kuluneen kevään aikana, tapahtuma toimi samalla hyvänä esittelytilaisuutena sijoittajien suuntaan.

Sijoittajainfon esiintyjät pääsivät tilaisuudessa myös vastaamaan sijoittajilta tulleisiin kysymyksiin (oikealta: pääjohtaja Jorma Rauhala, päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli, rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialajohtaja Sami Kiiski, autokaupan toimialajohtaja Johanna Ali, talous- ja rahoitusjohtaja  Anu Hämäläinen sekä tilaisuuden juontanut sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola) 


Puheenvuorojen jälkeen ohjelmaan oli varattu aikaa sijoittajien kysymyksille. Alla muutamia poimintoja tilaisuudessa esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista:

 • K: Tavoitteenanne on parantaa päivittäistavarakaupan liikevoittomarginaalia: miten se onnistuu, kun aiotte samalla kasvattaa markkinaosuutta, investoida kauppapaikkoihin ja parantaa hintakilpailukykyä?

  V: Olemme tehneet laskelmat siitä, miten paljon voimme investoida kauppapaikkoihin ja hintamielikuvan parantamiseen ja pitää samalla liikevoittomarginaalin tavoitetasolla. Lisäksi haemme uusia datan hyödyntämiseen ja mediamyyntiin liittyviä ansaintalähteitä. Kun päivittäistavarakaupan markkina paranee, Keskon kaltaisen laatuun satsaavan toimijan mahdollisuudet paranevat.

 • K: Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa pitkän aikavälin liikevoittomarginaalitavoite on 6–8 % – voidaanko tavoite saavuttaa strategiakaudella 2024–2026?

  V: Todennäköisesti tavoitteen saavuttamiseen menee pidempi aika. On kuitenkin mahdollista, että pääsemme lähelle tavoitetasoa tällä strategiakaudella, jos rakentamisen markkinat kehittyvät suotuisasti.

 • K: Onko rakentamisen ja talotekniikan yrityskauppamarkkinassa nähtävissä muutoksia ja onko ostokohteita tarjolla nyt houkuttelevaan hintaan?

  V: Nyt on hyvä aika hakea sopivia ostokohteita. Erinomaisia yrityksiä on saatavilla kohtuulliseen hintaan ja hyviä yrityksiä vielä parempaan hintaan. Olemme tyytyväisiä, että emme tehneet yrityskauppoja merkittävissä määrin silloin, kun rakennusmarkkinat olivat huipputasoilla. Tällä hetkellä meidän ei tarvitse kilpailla ostokohteista pääomasijoittajien kanssa.

 • K: Voitteko kertoa esimerkkejä siitä, miten tekoälyä hyödynnetään Keskon eri liiketoiminnoissa?

  V: Päivittäistavarakaupassa asiakkaille kohdennetun yksilöidyn markkinoinnin kustannuksia on saatu laskettua merkittävästi, jopa 90 prosentilla, digitaalisten työkalujen avulla. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Onnisen tilauksista jo 80 prosenttia tulee digitaalisista kanavista ja niihin liittyviä prosesseja on saatu tehostettua koneoppimisen ja tekoälyn avulla. Autokaupassa tekoälyä hyödynnetään muun muassa käytettyjen autojen hinnoittelussa juuri sopivan hintatason määrittelyssä.
   

 • K: Viimeaikojen nimitykset Keskon johdossa ovat tulleet talon sisältä – ettekö harkise ulkopuolisia kandidaatteja ja uusia ideoita?

  V: Jokaiseen avoinna olleeseen johtajapositioon on harkittu laajalti sekä sisäisiä että ulkoisia kandidaatteja. Yhtiön sisältä on löytynyt huippuosaajia ja tehtäviin on valittu parhaat kandidaatit. Samalla viestitään keskolaisille, että yhtiössä on mahdollista luoda hyviä urapolkuja. (Kannattaa myös huomioida, että johtoryhmän jäsenistä monet ovat melko tuoreita keskolaisia: Johanna Ali tuli Keskoon vuonna 2021 ja Anu Hämäläinen ja Sami Kiiski vuonna 2020).


Vuoden 2024 ensimmäinen vuosineljännes oli odotusten mukainen,
tulos oli hyvä suoritus haastavassa markkinassa. Liikevaihtomme oli 2 759,5 miljoonaa euroa ja se laski 2,4 % vuoden takaisesta, ja vertailukelpoisesti liikevaihto laski 5,5 %. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 99,5 miljoonaa euroa. Kulutehokkuus pysyi hyvällä tasolla ja liiketoiminnan rahavirta oli vahva 112,6 miljoona euroa. Toteutimme tammikuun lopussa Tanskan johtaviin rautakaupan toimijoihin kuuluvan Davidsen Koncernen A/S:n yritysoston. Yrityskaupan myötä Kesko laajensi liiketoimintaansa Tanskaan ja sai vakaan jalansijan maan rautakauppamarkkinoilla.

Päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi ja liikevoitto oli hyvällä tasolla huolimatta panostuksista hintatasoon. Liikevaihto oli 1 515,1 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 82,5 miljoonaa euroa. K-ryhmän päivittäistavaramyynti kasvoi 3,3 %. Ruoan verkkokaupan myynti kasvoi 19,9 %. Sen osuus K-ryhmän päivittäistavaramyynnistä oli noin 4,1 %. Foodservice-liiketoiminnan myynti kasvoi 0,7 % ylittäen markkinakasvun. Päivittäistavaroiden hintainflaatio on hidastunut selvästi ja oli 0,6 %. Päivittäistavarakaupassa kulutus on polarisoitunut: toisaalta hinnan merkitys on edelleen tärkeä, mutta myös laatu ja ostamisen helppous korostuvat kulutuskäyttäytymisessä. Asiakasvirrat ovat kasvaneet edelleen kampanjoinnin ansiosta.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevoitto laski odotetusti johtuen rakentamisen heikosta suhdanteesta kaikissa toimintamaissa. Liikevaihto oli 963,6 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 6,8 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena liikevaihto ja liikevoitto kehittyivät odotusten mukaisesti. Rakentamisen heikon suhdanteen lisäksi myyntiin vaikutti osaltaan pääsiäisestä johtuva toimituspäivien määrän lasku vertailukaudesta, jonka liikevoittovaikutus oli yli -3 milj. euroa. Erityisesti aurinkoenergiatuotteiden myynti ja tulos alittivat vuoden takaisesta energiakriisistä johtuneen poikkeuksellisen korkean vertailukauden tason. Norjassa vuosi sitten ostetun Elektroskandian integraatio on edennyt suunnitellusti ja se saadaan päätökseen kevään aikana. Ruotsissa KRaudan konversio K-Byggiksi etenee suunnitellusti ja konversioprojekti on valmis vuoden loppuun mennessä. Tanskassa Davidsen tuli osaksi Keskoa 1.2.2024. Keskon tavoitteena on olla johtavien toimijoiden joukossa Suomen ja Norjan lisäksi myös Ruotsissa ja Tanskassa.

Autokaupassa liikevaihto ja tulos olivat ensimmäisellä neljänneksellä hyvällä tasolla. Liikevaihto oli 286,2 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 16,4 miljoonaa euroa. Uusien autojen tilauskanta kasvoi viime vuoden lopusta. Käytettyjen autojen myynti kasvoi ja markkinaosuus käytetyissä autoissa vahvistui edelleen. Myös palveluiden myynti kehittyi hyvin ja K-latauksen voimakas kasvu on jatkunut.

Keskon liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2024 toimintaympäristön haasteista huolimatta. Täsmennämme tulosohjeistuksemme ja arvioimme nyt vuonna 2024 vertailukelpoisen liikevoiton olevan 620-700 miljoonaa euroa. Liikevoittoarvion täsmennys liittyy rakentamisen ennakoitua heikompaan suhdannenäkymään vuonna 2024.

Katso Jorma Rauhalan haastattelu tulosjulkistuksen tärkeimmistä teemoista:

KESKON TAMMI-MAALISKUUN AVAINLUVUT: 

 • Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2 759,5 milj. euroa (2 828,0 milj. euroa). Raportoitu liikevaihto laski 2,4 % ja vertailukelpoisesti liikevaihto laski 5,5 %.

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 99,5 milj. euroa (125,9 milj. euroa)

 • Liikevoitto oli 97,2 milj. euroa (122,6 milj. euroa)

 • Liiketoiminnan rahavirta oli 112,6 milj. euroa (27,0 milj. euroa)

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,22 euroa). Raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,21 euroa).

Kesko julkaisee vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksensa torstaina 25. huhtikuuta noin kello 8.00. Suomenkielinen tiedotustilaisuus sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä kello 11.00.

Alle olemme koonneet päättyneen vuosineljänneksen tärkeimpiä tapahtumia ja uutisia sijoittajan näkökulmasta.

UUTISET, TALOUS JA OSAKKEET

 • Jorma Rauhala nousi Keskon pääjohtajaksi 1. helmikuuta 2024. Rauhala kertoi pitkästä Kesko-historiastaan sekä yhtiön nykytilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista Inderesin haastattelussa maaliskuun lopulla. (haastattelu)

 • Sami Kiiski nimitettiin rakentamisen ja talotekniikan kaupan uudeksi toimialajohtajaksi huhtikuuta 2024 alkaen. Kiiski toimii nykyisin autokaupan toimialajohtajana. Johanna Ali nimettiin autokaupan vt. toimialajohtajaksi sekä konsernijohtoryhmän jäseneksi 1. huhtikuuta alkaen. (uutinen)

 • Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund ilmoitti siirtyvänsä pois Keskon palveluksesta. Hän lopettaa nykyisessä tehtävässään elokuuhun mennessä. Erlundin seuraajan haku on aloitettu. (uutinen)

 • Keskon varsinainen yhtiökokous pidettiin 26. maaliskuuta. Kokous päätti mm. jakaa vuodelta 2023 osinkoa 1,02 euroa osakkeelta. Kokous valitsi Keskolle hallituksen, johon nousi uutena jäsenenä K-ruokakauppias Pauli Jaakola. Yhtiökokous kannatti kaikkia osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen ehdotuksia. (uutinen)

 • Keskon vuosiraportti 2023 julkaistiin maaliskuun alussa. Raportti koostuu strategiaosiosta, kestävyysraportista, taloudellisesta katsauksesta, hallinnointiosiosta sekä tietotilinpäätöksestä. (vuosiraportti)

 • Osakkeet: Keskon osakepohjaiset sitouttamis- ja kannustinohjelmat (uusi ohjelma sekä aiempien ohjelmien toteumat 30.1. ja 8.2.); muutokset Keskon omien osakkeiden omistuksessa (tiedotteet 15.3. sekä 20.3.)

MYYNNIN KEHITYS

 • Keskon myynti tammikuussa. (uutinen)

 • Keskon myynti helmikuussa. (uutinen)

Maaliskuun myyntiluvut julkistetaan huhtikuun puolivälissä.

DIGITALISAATIO JA ASIAKASKOKEMUS

 • Kesko julkaisi kolmatta kertaa tietotilinpäätösraportin osana vuosiraporttiaan. Tietotilinpäätöksessä kuvataan, miten Kesko hyödyntää dataa ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia kilpailuetua saavuttaakseen ja miten yhtiö panostaa uusiin digitaalisiin palveluihin, infrastruktuurin uudistamiseen, analytiikka- ja tekoälykyvykkyyksiin sekän robotiikkaan. (raportti)

 • K-Hyvinvointi-palvelu voitti digitaalisen median GrandOne-palkinnon "paras datan käyttö" -sarjassa. Palvelu vertaa käyttäjän ostoshistoriaa suomalaisiin ravitsemussuosituksiin ja kertoo, miten ravitsemussuositukset toteutuvat käyttäjän ostoskorissa. (lisää palvelusta)
   

VASTUULLISUUS

 • Kesko nousi maailman vastuullisimmaksi päivittäistavarakaupan yritykseksi vuoden 2024 Global 100 -listalla. Kokonaislistalla Kesko nousi sijalle 29. Kesko on ainoa yritys, joka on valittu maailman sadan vastuullisimman yrityksen listalle joka vuosi listan perustamisesta eli vuodesta 2005 alkaen. (uutinen)

 • Kesko julkaisi kattavan kestävyysraportin osana vuosiraporttiaan. Valmistelut EU:n uuden kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukaista raportointia varten on aloitettu. Nykymuotoinen kestävyysraportointi päättyy ja vuodesta 2024 lähtien kestävyysraporttimme tulee olemaan uuden
  raportointiviitekehyksen mukainen. (raportti)

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA

 • Kesko jatkaa ruokakauppapaikkaverkostonsa kasvattamista ja uudistamista rakentamalla uudet K-Citymarketit Kuopion Haapaniemeen ja Lempäälän Ideaparkiin (uutinen)

 • Lisäksi Kesko osti kaksi kauppapaikkakiinteistöä Espoosta ja Salosta. Keskon ruokakauppa on toiminut molemmissa kiinteistöissä pitkään päävuokralaisena ja pääkäyttäjänä. (uutinen)

 • Kesko ilmoitti luopuvansa Neste K -liikenneasemista kuluvan vuoden loppuun mennessä. Taustalla on päivittäistavarakaupan roolin pieneneminen liikenneasemilla ja siten synergiaetujen väheneminen.  Vuonna 2022 Keskon päivittäistavarakaupan liikevaihto oli 6 125 milj. euroa ja Neste K -liikenneasemien osuus tästä 56 milj. euroa. (uutinen)

RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPPA

 • Kesko toteutti tammikuun lopussa tanskalaisen rautakauppaketjun Davidsen Koncernen A/S:n yritysoston, josta kerrottiin alun perin elokuussa. Yrityskaupan myötä Kesko laajentaa liiketoimintansa Tanskaan ja saa vakaan jalansijan maan rautakauppamarkkinoilla. Davidsenin luvut yhdistellään Kesko-konsernin talousraportointiin 1.2.2024 alkaen. (uutinen)

AUTOKAUPPA

 • K-Auton käytettyjen autojen myynti kasvaa, sähköautovalikoima laajenee entisestään tänä vuonna. K-Auton tavoitteena tänä vuonna on panostaa laajaan mallistoon uusissa ja käytetyissä autoissa, monikanavaiseen myyntiin sekä sopivalle tasolle asettuvaan hinta-laatusuhteeseen. Sähköautojen osuuden ennakoidaan jatkuvan K-Autolla korkeana, joskin myös polttomoottoriautoja myydään vielä pitkään. (uutinen)

Jorma Rauhala on toiminut Keskon pääjohtajana helmikuun 2024 alusta lähtien.

Millainen on ollut Jorman matka kesätöistä Keskon vaatetustehtaan ruohonleikkaajasta aina koko konsernin pääjohtajaksi?

Entä millaisena hän näkee Keskon kolmen toimialan nykytilanteen ja tulevaisuuden?

Muun muassa näistä aiheista keskustellaan Inderesin Antti Järvenpään haastattelussa.  

Katso haastattelu alla tai Youtubessa
 

Aiheet: 
00:00 Aloitus
00:20 Ruohonleikkaajasta Keskon pääjohtajaksi
06:10 Ruokakaupan kilpailu ja markkinaosuudet
08:58 K-Citymarketit ja kauppaverkoston kilpailukyky
10:41 Mikä ratkaisee ruokakaupan valinnan?
12:28 Viinit ruokakauppoihin?
14:04 Lääkkeet ruokakauppoihin?
14:56 B2B-kaupan kasvu ja merkitys
16:40 Rakentamisen ja talotekniikan markkinatilanne
18:27 Kansainvälinen kasvu: yrityskaupat versus kauppapaikkainvestoinnit
19:31 Kesko ja muut kilpailijat yritysostoissa
21:21 Yritysostot, integroinnit, synergiat ja strategiat
24:37 Kv-kaupan kannattavuusprofiili maittain
25:53 Kauppiasvetoisuus versus Kesko-vetoisuus
27:05 Autokaupan merkitys, mahdollisuudet ja kilpailukyky
28:55 Keskon kilpailuedut

 


Katso eläkkeelle jäävän pääjohtajan Mikko Helanderin haastattelu tilinpäätöstiedotteen julkistuspäivältä 30.1.2024

PÄÄJOHTAJAN KOMMENTIT:

"Kaikki Keskon toimialat tekivät hyvän tuloksen vuonna 2023. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 11 783,8 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 712,0 miljoonaa euroa. Vahva kannattavuus on osoitus siitä, että yhtiön kasvustrategia ja sen onnistunut toteutus kaikilla toimialoilla ovat tuoneet tuloksia myös aiempaa haastavammassa toimintaympäristössä. Hyvä tuloksentekokyky ja vahva taloudellinen asema mahdollistavat investoinnit kasvuun ja myös hyvän osingonmaksukyvyn. Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 1,02 euroa osakkeelta eli yhteensä lähes 406 miljoonaa euroa. Osinko esitetään maksettavaksi neljässä erässä.

Vahva kannattavuus on osoitus siitä, että yhtiön kasvustrategia ja sen onnistunut toteutus kaikilla toimialoilla ovat tuoneet tuloksia myös aiempaa haastavammassa toimintaympäristössä. Hyvä tuloksentekokyky ja vahva taloudellinen asema mahdollistavat investoinnit kasvuun ja myös hyvän osingonmaksukyvyn.

Ruokakaupassa myynti kasvoi sekä K-ruokakaupoissa että foodservice-liiketoiminnassa. Hyvän kehityksen perusta on vahva asema ruokakaupan kaikilla eri osa-alueilla Suomessa. Erityisesti Kespron kehitys vuonna 2023 oli vahvaa. Ostovoiman paranemisella ja inflaation hidastumisella on alkanut olla positiivinen vaikutus markkinaan. Toisella vuosipuoliskolla myös premium-tuotteiden kysyntä elpyi. Kampanjat ja muut markkinointitoimenpiteet vahvistivat asiakasvirtoja ja myyntiä. Suomen päivittäistavarakaupassa hintakilpailu jatkui kireänä. Toimialan liikevaihto oli 6 351,6 miljoonaa euroa ja se kasvoi 3,7 %, vertailukelpoinen liikevoitto oli 444,8 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kannattavuus pysyi hyvällä tasolla, vaikka se heikkeni edellisestä vuodesta rakentamisen aktiviteetin ja syklin heikennyttyä. Inflaation ja korkojen nousun seurauksena rakentamisen aktiviteetti laski kaikissa toimintamaissamme. Pidemmällä tähtäimellä rakentamisen ja talotekniikan kaupan tulevaisuuden näkymä on kuitenkin positiivinen. Kaupungistuminen, korjaus- ja investointivelka, infrahankkeet sekä vihreä siirtymä ylläpitävät rakentamista yli syklien. Myös vuonna 2023 kasvustrategian toteutetusta jatkettiin määrätietoisesti muun muassa hankkimalla Elektroskandia Norjassa ja laajentamalla toimintaa Tanskaan sopimalla Tanskan johtaviin rautakaupan toimijoihin kuuluvan Davidsenin hankkimisesta. Toimialan liikevaihto oli 4 193,2 miljoonaa euroa ja se laski 8,7 %, vertailukelpoinen liikevoitto oli 212,5 milj. euroa.

Autokaupassa uusien autojen myynti ja oman toiminnan uudistaminen ovat parantaneet kannattavuutta selvästi. Myynti kasvoi kaikissa autokaupan liiketoiminnoissa. Uusien autojen toimitukset kasvoivat merkittävästi vertailukaudesta. Myös käytettyjen autojen ja palveluiden myynti kasvoi selvästi. Tänä päivänä Keskon autotoimiala on liikenteen sähköistymisen johtava toimija Suomessa. Toimialan liikevaihto oli 1 262,3 miljoonaa euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 13,9 %, vertailukelpoinen liikevoitto oli 82,6 milj. euroa.

Jäädessäni nyt eläkkeelle kiitän lämpimästi kaikkia asiakkaitamme, osakkeenomistajiamme,
K-ryhmäläisiä sekä yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä kuluneina vuosina. Se
uraajani Jorma Rauhala saa johdettavakseen vahvan, modernin ja kansainvälisen kauppakonsernin, joka jatkaa kannattavaa kasvua myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.

Kesko on tänä päivänä kannattava ja tehokas kauppakonserni. Hyvä menestys on vahva osoitus siitä, että strategiamme toimii ja tuo tuloksia myös muuttuvassa toimintaympäristössä. Keskon ja K:n vahvuus on kautta historian ollut kyky muuttaa tarvittaessa kussakin ajassa toimintaa nopeastikin. Pörssiyhtiön keskeinen tehtävä on luoda arvoa osakkeenomistajilleen. Viimeisen, noin kymmenen vuoden aikana kokonaistuotto omistajille, nyt ehdotettu osinko mukaan lukien, on yhteensä noin 8,3 miljardia euroa. Samaan aikaan henkilöstölle on maksettu noin 308 miljoonaa euroa tulospalkkiota.

Olen saanut johtaa Keskoa yli yhdeksän vuotta. Seuraajani Jorma Rauhala saa johdettavakseen vahvan, modernin ja kansainvälisen kauppakonsernin, joka jatkaa kannattavaa kasvua myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Työtä Keskon menestyksen eteen olemme tehneet yhdessä. Jäädessäni nyt eläkkeelle kiitän lämpimästi kaikkia asiakkaitamme, osakkeenomistajiamme, K-ryhmäläisiä sekä yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä kuluneina vuosina."

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI - Q4: 

 • Konsernin liikevaihto oli loka-joulukuussa 2 902,0 milj. euroa (2 983,4 milj. euroa). Raportoitu liikevaihto laski 2,7 % ja vertailukelpoisesti liikevaihto laski 3,7 %.

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 170,5 milj. euroa (192,6 milj. euroa)

 • Liikevoitto oli 159,8 milj. euroa (191,2 milj. euroa)

 • Liiketoiminnan rahavirta oli 342,4 milj. euroa (263,0 milj. euroa)

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (0,36 euroa). Raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (0,36 euroa).

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI - KOKO VUOSI 2023: 

 • Konsernin liikevaihto oli tammi-joulukuussa 11 783,8 milj. euroa (11 809,0 milj. euroa). Raportoitu liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla ja vertailukelpoisesti liikevaihto laski 0,8 %.

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 712,0 milj. euroa (815,1 milj. euroa)

 • Liikevoitto oli 695,4 milj. euroa (816,5 milj. euroa)

 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 049,5 milj. euroa (915,2 milj. euroa)

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,28 euroa (1,54 euroa). Raportoitu osakekohtainen tulos oli 1,25 euroa (1,53 euroa).

   

Takaisin ylös