Sijoittajapodcastit ja -blogit

Tällä palstalla pureudutaan sijoittajia kiinnostaviin Kesko-aiheisiin blogikirjoituksissa ja podcasteissa.

Kenellekään tuskin on epäselvää, että 2020 oli eriskummallinen vuosi, joka myllersi ihmisten elämän, monen yrityksen toiminnan ja talouden kehityksen. Kaiken epävarmuuden keskellä moni sijoittaja näki Keskon vakaana sijoituskohteena, mahdollisesti järkeillen, että ruokaa ja ruokakauppoja tarvitaan aina. Myös osakkeen splittaus toukokuussa tuki yksityisomistajuutta. Vuoden aikana Keskon osakkeenomistajien määrä kasvoikin ilahduttavasti lähes 14 000:llä.

Päivittäistavarakaupassa vuosi onkin ollut erittäin hyvä: samalla kun ruuan vähittäismyynti on kasvanut, niin on myös markkinaosuutemme kaikenkokoisissa ruokakaupoissa. Ruuan verkkokaupassa kasvu on ollut huimaa ja olemme siinä selkeä markkinajohtaja 55 %:n markkinaosuudella.

Myös rautakaupassa on ollut vilkasta, kun ulkomaan matkojen sijaan ihmiset ovat remontoineet kotia ja mökkejä. Osa Keskon liiketoiminnoista on kuitenkin kärsinyt koronasta: foodservice-liiketoiminnassa myynti on laskenut ravintoihin ja tapahtumiin kohdistuneiden rajoitusten seurauksena, ja autokaupassa uusien autojen saatavuus ja myös kysyntä oli keväällä heikko, joskin automyynti piristyi syksyllä. On myös liiketoimintoja, joihin korona ei ole vaikuttanut: esimerkiksi ammattirakentamisen yritysasiakasmyynnissä – joka tuo 70 % rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialan liikevaihdosta – korona ei juurikaan ole näkynyt.

Kaiken kaikkiaan 2020 on ollut työntäyteinen mutta menestyksekäs vuosi Keskolle ja neljännestuloksemme ovat olleet ennätyksellisiä kerta toisensa jälkeen. Vaikka koronavirusepidemiasta on saatu huomattavaakin vetoapua joillain liiketoiminta-alueilla, arvioimme joulukuun alussa pitämässämme pääomamarkkinapäivässä, että vuoden 2020 tulosparannuksesta alle puolet oli koronan vaikutusta.

Merkittävin tekijä menestyksemme taustalla on tänäkin vuonna ollut vahva kannattavan kasvun strategia, joka on siivittänyt toimintaamme vuodesta 2015 lähtien ja tukenut meitä myös tänä poikkeuksellisena aikana. Strategian myötä olemme viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana keskittäneet toimintamme kolmeen toimialaan yhden yhtenäisen K:n alle ja tehneet yli 30 strategiaa tukevaa yritysostoa ja -myyntiä. Ydinliiketoimintojemme liikevaihto on kasvanut yli 3 miljardilla vuodesta 2014 ja liikevoittomme on parantunut tasaisesti samaan aikaan, vahvan kassavirran turvaamista ja kustannustietoisuutta unohtamatta. Strategian ansiosta markkinaosuutemme Suomessa ovat nousseet koronavuonnakin niin ruokakaupassa, foodservice-liiketoiminnassa kuin rautakaupassa ja teknisessä tukkukaupassa.

Miltä sitten näyttää Keskolle tulevaisuus, jossa koronavirus ei toivon mukaan enää hallitse lähes jokaista hetkeä? Julkaisimme joulukuun alussa uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, koska saavutimme edelliset tavoitteet aiemmin syksyllä. Näemme siis itse yhä varaa parantaa ja kasvaa.

Tulevaa menestystä tavoitellessamme tukeudumme tuttuun menestystekijään, eli toimivaan strategiaamme. Haluamme ottaa paikalliset asiakastarpeet huomioivat kauppakohtaiset liikeideat yhä laajemmin käyttöön sekä ruoka- että rautakaupoissa ja parantaa entisestään asiakaskokemusta ja asiakastiedon hyödyntämistä.

Päivittäistavarakaupassa pyrimme kasvattamaan yhä asiakastyytyväisyyttä, sillä se todistetusti korreloi myynnin kanssa. Pyrimme myös erottautumaan kilpailijoista vain K-kaupoista saatavilla tuotteilla sekä omien tuotemerkkien tuotteilla, joiden osuus myynnistä on kansainvälisesti tarkasteltuna vielä varsin alhainen. Ulkona syöminen on jo pitkään ollut kasvava trendi, jonka uskomme jatkuvan ja kasvattavan taas foodservice-liiketoimintaamme, kunhan korona selätetään.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kokonaismarkkina kahdeksassa toimintamaassamme on yhteensä 31 miljardin euron suuruinen, mutta yhä sirpaloitunut, joten näemme siellä mahdollisuuksia vahvaan kasvuun ja lisäkonsolidaatioon, varsinkin yritysasiakaskaupassa Ruotsissa ja Norjassa. Maailmanlaajuiset megatrendit, kuten kaupungistuminen, energiatehokkuus ja päästöjen vähentämistarve tukevat liiketoimintaamme.

Autokaupassa satsaamme uusiin tuotteisiin ja palveluihin, kuten suosiotaan nopeasti kasvattaviin sähköautoihin. Hyvä yhteistyö maailman suurimman autovalmistajan Volkswagen-konsernin kanssa jatkuu. Keskon autokaupalla on kilpailukykyinen jälleenmyyntiverkosto ja  Suomen automarkkina tarjoaa paljon mahdollisuuksia kasvuun.

Lisäksi pyrimme laskemaan yksikkökustannuksia ja kasvattamaan kustannustehokkuutta muun muassa hyödyntämällä uutta teknologiaa, lisäämällä automaatiota ja tehostamalla prosesseja. Haastavan koronavuoden myötä olemme joutuneet tarkastelemaan prosessejamme uusin silmin, ja löytäneet monta kehityskohdetta myös tulevaisuutta ajatellen. Keskon investoinnit suuntautuvat jatkossa kasvustrategian toteutukseen: teknologiaan, myymälöiden uudistamiseen yhä paremman asiakaskokemuksen luomiseksi sekä yritysostoihin erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupassa.

Suuntaamme tulevaisuuteen vahvalla taseella, joka mahdollistaa investoinnit, yritysostot sekä hyvän osingonmaksukyvyn Keskoon jatkossakin uskoville sijoittajille.

Kiitos osakkeenomistajille kuluneesta vuodesta! Vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteemme julkaistaan 3.2.2021 ja koko vuoden summaava vuosikertomuksemme maaliskuussa.  

2.12. järjestetyn Kesko CMD 2020 -pääomamarkkinapäivän esitykset voit katsoa täältä.

Keskon liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Q3:lla ja oli 2 651,9 milj. euroa alittaen siten konsensusennusteen, joka oli 2 672,9 miljoonaa euroa. Keskon vertailukelpoinen liikevoitto oli 181,8 milj. euroa, ja se kasvoi 38,2 milj. euroa, kun otetaan huomioon Kesko Senukain yhdistelytavan muutos (Kesko Senukai raportoidaan yhteisyrityksenä tytäryhtiön sijaan 1.7.2020 alkaen) – toteutunut liikevoitto ylitti konsensusennusteen, joka oli 177,1 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli 286,6 milj. euroa, ja se vahvistui 95,0 milj. euroa. Lisäksi saavutimme ennakoitua nopeammin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteetteemme.

Keskon vuoden 2020 tulosohjeistusta tarkennettiin. Arvioimme nyt, että vuonna 2020 jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoitto tulee olemaan haarukassa 530-570 milj. euroa. Aiemmin arvioimme jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 510-570 miljoonaa euroa.

Kaikki Q3-tulosmateriaalit ja tallenne tulostilaisuudesta löytyvät sijoittajasivujen raporttikeskuksesta. Olemme koonneet alle tulosjulkistuksen yhteydessä meille esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin.

K: Kesko antoi 17.9. positiivisen tulosvaroituksen, mutta tarkensi ohjeistustaan nyt tulosjulkistuksen yhteydessä. Onko jotain tapahtunut syyskuun jälkeen?
V: Vuoden loppu lähenee, joten arvioimme koko vuoden tuloksesta tarkentuu. Myös hyvin mennyt kolmas neljännes helpottaa ennakointia. Arvioimme nyt jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan tänä vuonna 530-570 miljoonaa euroa, kun aiemmin arvioimme luvun olevan haarukassa 510-570 miljoonaa euroa.

K: Onko aiemmin tänä vuonna ilmoitettuja kululeikkauksia jatkettu ja onko löydetty pitkäaikaisia säästöjä?
V: Toteutimme keväällä ja osin kesälläkin merkittäviä sopeutumistoimia, varsinkin niillä liiketoiminta-alueilla, joihin koronaepidemia vaikutti eniten. Viime aikoina vastaavia toimia ei ole samassa määrin tarvittu, mutta olemme parantaneet kustannustehokkuutta kautta linjan, ja osa kululeikkauksista tulee olemaan pysyviä. 

K: Miten Keskossa on valmistauduttu kiristyvään kilpailuun Amazonin rantauduttua Ruotsiin?
V: Vuonna 2015 valittu strategia – voimakas kasvu ja fokusointi – lähti siitä tietoisuudesta, että kilpailu kiristyy. Paras tapa vastata kilpailuun on olla entistä vahvempi. Strategiset valintamme lähtevät osaltaan siitä, että kansainvälinen verkkokauppa toimii vähiten juuri niillä liiketoiminta-alueilla, joissa me puolestaan kasvamme.

K: Onko markkinoilla jäljellä kiinnostavia yritysostokohteita?
V: Näemme suurimman kasvupotentiaalin rakentamisen ja talotekniikan kaupassa ja siellä olemme osallistuneet aktiivisesti alan konsolidoitumiseen Pohjois-Euroopassa. Näemme kasvun perustuvan jatkossa vahvaan kehitykseen Suomessa ja laajentumiseen ulkomailla. Näemme tässä paljon mahdollisuuksia ja teemme jatkuvasti niiden eteen työtä eri toimintamaissa.

K: Rakentamisen ja talotekniikan yritysasiakasliiketoiminnassa on nähtävissä hiljenemistä, miten se vaikuttaa teidän asiakasryhmiinne?
V: Näkymät rakennusmarkkinoilla vaihtelevat suuresti eri maiden ja osa-alueiden välillä. Arviomme mukaan näkymät ovat positiivisimmat infrarakentamisessa sekä pien- ja korjausrakentamisessa. Molemmat ovat alueita, joilla me olemme vahvoja. Todennäköisimmin hiipuu asuntojen ja kaupallisten keskusten uudisrakentaminen, mutta näiden alueiden rooli meille pienempi. Olemme hyvässä asemassa, sillä olemme pärjänneet hyvin kilpailijoita vastaan. Rakennusmarkkinoiden näkymät ovat epävarmat, mutta suhtaudumme loppuvuoteen ja ensi vuoteen melko luottavaisesti, emmekä odota suurta romahdusta.

K: Miksi erikoiskaupan liikevaihto laski niin merkittävästi vuoden takaiseen verrattuna?
V: Olemme luopuneet erikoiskaupan alla raportoidusta konekaupasta. Viime vuoden vertailukauden tulokseen sisältyi 52 miljoonaa euroa konekaupan liikevaihtoa. Erikoiskaupan vapaa-ajankaupassa kehitys on ollut hyvää ja olemme erittäin tyytyväisiä sen kannattavuuteen.

K: Miten Valko-Venäjän jännittynyt poliittinen tilanne vaikuttaa Kesko Senukain toimintaan ja yhtiön toisen pääomistajan kanssa käytäviin neuvotteluihin?
V: Meillä ei ole ongelmia Valko-Venäjällä, Kesko Senukailla on siellä hyvä johto, joka on onnistunut hyvin myös nykytilanteessa. Neuvottelemme Kesko Senukain toisen omistajan kanssa näkemyseroistamme ja jatkamme Baltian ja Valko-Venäjän liiketoimintojen strategista tarkastelua niin kauan kun on tarpeen.

Vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen tulos oli Keskon historian paras.
Myynti kasvoi kaikilla kolmella toimialalla. 

Keskon liikevaihto kasvoi vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä vertailukelpoisesti 4,6 % ja oli 2 651,9 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 181,8 milj. euroa, ja se kasvoi 38,2 milj. euroa, kun otetaan huomioon Kesko Senukain yhdistelytavan muutos (Kesko Senukai raportoidaan yhteisyrityksenä tytäryhtiön sijaan 1.7.2020 alkaen).

Liiketoiminnan rahavirta oli 286,6 milj. euroa, ja se vahvistui 95,0 milj. euroa. Lisäksi voimme olla tyytyväisiä siitä, että saavutimme yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ennakoitua nopeammin.

Keskon liikevaihto

  • Liikevaihto 1462,1 milj. e (+59,5 milj. e)
  • Liikevoitto 108,7 milj. e (+15,2 milj. e)

Päivittäistavarakaupassa strategiamme toimii hyvin ja markkinaosuutemme on vahvistunut edelleen sekä ruokakaupassa että Foodservice-liiketoiminnassa. Myynti K-ruokakaupoille kasvoi 11,4 %, ja myös K-Citymarketin käyttötavarakauppa kasvoi. K-Ruokakauppojen vähittäismyynti kasvoi 7,2 % ja myynti kasvoi kaikissa K-ruokakauppaketjuissa. Tämä on osoitus siitä, että olemme pystyneet tarjoamaan turvallisia ja onnistuneita asiakaskokemuksia poikkeustilanteesta huolimatta.

Rakennamme jatkuvasti parempaa asiakaskokemusta tiedon ja uusien teknologioiden avulla, ja muun muassa tietoon perustuvat kauppakohtaiset liikeideat ovat tästä yksi esimerkki. Myös inspiroivat ja asiakkaan arkea helpottavat digitaaliset palvelut, kuten ruoan verkkokauppa, vahvistavat asiakaskokemusta. Ruuan verkkokaupan myynnin kehitys tammi-syyskuussa oli lähes 400 % ja syyskuun lopussa jo lähes 460 K-ruokakauppaa tarjosi verkkokaupan palveluita. Palvelun nopeasta laajentumisesta huolimatta asiakastyytyväisyys on erittäin korkealla tasolla (NPS 80). Markkinaosuutemme ruuan verkkokaupasta Suomessa on yli 55 %. Koko päivittäistavaramyynnistämme ruuan verkkokaupan osuus on kuitenkin vasta 2,2 %, joten tilaa kasvulle on.

  • Liikevaihto 951,2 milj. e (+6,1 milj. e)
  • Vertailukelpoinen liikevoitto 73,2 milj. e (+21,3 milj. e)
    Havainnollistavat vertailuluvut esitetty ilman Kesko Senukaita, erikoiskauppa mukana luvuissa

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Suomessa K-Rauta ja Onninen jatkoivat kannattavaa kasvuaan. K-Raudan vähittäismyynti kasvoi tammi-syyskuussa lähes 10 %. Myynti kasvoi sekä yritys- että kuluttaja-asiakaskaupassa. Onnisen tarina osana Keskoa on ollut menestys ja myynti ja markkinaosuus kasvoivat edelleen. Myymäläverkostoa ja valikoimia on vahvistettu ja digitaalisia palveluita kehitetään edelleen.

Ruotsissa liiketoiminnot ovat hyvällä kasvu-uralla. K-Raudan kuluttaja-asiakasmyynnissä sekä K-Byggin yritysasiakasmyynnissä nähtiin vahvaa kasvua. Saavutime merkittäviä synergioita muun muassa hankinnassa ja logistiikassa ja uudistimme onnistuneesti toimintojen johtamista. Norjassa myynti kasvoi sekä Byggmakkerin rautakaupassa että Onnisen teknisessä tukkukaupassa. Kannattavuutta paransivat uudet asiakkuudet, toteutetut kustannussopeutukset ja synergiahyödyt sekä Carlsen Fritzøe -yritysosto. Sekä Ruotsissa että Norjassa olemme jatkaneet strategiaa toteuttavia yritysostoja ja haemme edelleen lisäkasvua sekä orgaanisesti että yritysostoin.

Strateginen tarkastelu Baltiassa ja Valko-Venäjällä etenee ja Kesko Senukai raportoidaan yhteisyrityksenä tytäryhtiön sijaan 1.7.2020 alkaen. Neuvottelut jatkuvat Kesko Senukain johtamiseen ja kehittämiseen liittyvien näkemyserojen ratkaisemiseksi.

  • Liikevaihto 244,3 milj. e (+21,4 milj. e)
  • Liikevoitto 7,4 milj. e (+2,3 milj. e)

Autokaupassa kysyntä kääntyi kasvuun kesän aikana sekä uusien autojen että vaihtoautojen kaupassa. Autokaupan liikevaihto kasvoi 9,6 %. Autojen saatavuus päämiehen tehtailta paranee jatkuvasti ja mallistossa on monipuolisesti uusia ladattavia hybridejä ja täyssähköautoja sekä polttomoottorimalleja. Esimerkiksi Porschen myynti on kasvanut selvästi uudistuneen malliston ansiosta. Lisäksi erityisesti uusien täyssähköautojen ja ladattavien hybridiautojen kysyntä on kasvanut edelleen. Käytettyjen autojen kauppa kasvoi 24 %.

Kesko tarkensi tuloksen yhteydessä vuoden 2020 tulosohjeistustaan. Yhtiö arvioi nyt vuonna 2020 jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 530-570 miljoonaa euroa. Aiemmin Kesko oli arvioinut jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 510-570 miljoonaa euroa.

Odotukset loppuvuoden osalta ovat päivittäistavarakaupassa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupassa hyvät muun muassa kotitalouksien kulutuksen suuntautuessa aikaisemmin arvioitua enemmän kotimaahan.

Koronatilanne on pysynyt hallinnassa Keskon toimintamaissa. Huoli covid-19-epidemian laajentumisesta ja yleisen talouskehityksen heikentymisestä on kuitenkin edelleen suuri ja ennustaminen vaikeaa.

Mihin Keskon menestys perustuu? Mitkä ovat tämän vuoden näkymät? Miten megatrendi vastuullisuus näkyy Keskon toiminnassa? Näkyykö hybridi- ja sähköautotrendi Keskolla?

Kesäkausi on alkanut Keskon rakentamisen ja talotekniikan toimialalla ja pihoja ja mökkejä kunnostetaan nyt innolla. Miten koronaepidemia on vaikuttanut toimialaan ja miltä markkina näyttää?

Asiasta keskustelemassa Keskon sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola ja rakentamisen ja talotekniikan toimialajohtaja ja Keskon pääjohtajan sijainen Jorma Rauhala.

Keskon ensimmäisessä sijoittajapodcastissa sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola haastattelee pääjohtaja Mikko Helanderia.

Voit myös lukea haastattelun tekstimuodossa englanniksi.

 

Takaisin ylös