Vastuullisuusstrategia

Maaliskuussa 2022 hyväksytty uusi vastuullisuusstrategia 2022-2024 asettaa selkeät tavoitteet Keskon ja sen kaikkien kolmen toimialan toiminnan vastuullisuudelle. Vastuullisuusstrategian painopistealueita ovat ilmasto ja luonto, arvoketju, ihmiset sekä hyvä hallinto.

K Vastuullisuus 04042022_suomi_final.jpg

Visio

Mahdollistamme asiakkaidemme vastuulliset valinnat edistämällä muutosta koko arvoketjussa

Painopistealueet ja keskeiset toimenpiteet

Ilmasto ja luonto_kesko.fi 0703.jpg

uusi Kuva_1.png

Keskeiset mittarit

Teema

Tavoite 

Mittarit

Vuosi
2023

Vuosi 2022

Lisätietoja

Ilmasto

Saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2025 ja tehdä omasta toiminnasta päästötöntä vuoden 2030 loppuun mennessä

Hiilidioksidi-päästöt
tCO2e

77 900
tCO2e

75 500
tCO2e

Keskon oman toiminnan (Scope 1 ja 2) hiilidioksidipäästöt olivat 77 947 tCO2e vuonna 2023. Päästöjen kasvu johtuu pääasiassa kaukolämmön
kulutuksen kasvusta ja kasvaneista kaukolämmön kulutuksen päästöistä.

67% tavarantoimittajista (ostojen perusteella) asettaa tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet vuoden 2026 loppuun mennessä

Tavaran-toimittajien
%-osuus 

32,0 %

27,7 %

Seuraamme tavoitteen toteutumista pääasiassa CDP:n Climate Change
-kyselyn kautta.
Vuonna 2023 Keskon tavaran- ja palveluntoimittajista 32 % (ostojen perusteella)
on asettanut tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet.

Hankinta-ketju

Varmistaa sosiaalisen vastuun toteutuminen suorissa riskimaatuotteissa auditoimalla tehtaat 100-prosenttisesti vuoteen 2024 mennessä

Auditoidut tehtaat, %

97,0 %

91,5 %

Vuonna 2023 oli 97,0 % suorien riskimaatavarantoimittajien tehtaista auditoitu.
Keskon päivittäistavarakauppa sekä rakentamisen ja talotekniikan kauppa
edellyttävät, että kaikilla uusilla suorilla riskimaatavarantoimittajilla on hyväksytty auditointi yhteistyön alkaessa.

Kestävät tuotteet

Kasvattaa kestävien tuotteiden osuutta liikevaihdosta vuoden 2024 loppuun mennessä

Kestävien tuotteiden %-osuus liikevaihdosta

40 %
päivittäis-
tavara-
kauppa
18 %
rakentamisen
ja
talotekniikan kauppa
31 %
autokauppa

39 %*
päivittäis-tavara-kauppa
- %
rakentamisen ja talotekniikan kauppa
21 %
autokauppa

Olemme laatineet oman toimialakohtaisen luokittelun kestävistä tuotteista,
jotka ovat ilmaston ja/tai luontokirjon kannalta kestäviä. Oma luokittelumme
kestävistä tuotteista täydentää EU-taksonomian mukaisesti raportoitua
liikevaihdon tunnuslukua.
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa on tunnistanut valikoimistaan vastuulliset tuotteet, jotka ovat saaneet yhden tai useamman tunnuksista: Energiatehokkuus,
Veden säästö, Terve rakennus, Vastuullisemmin tuotettu ja Kiertotalous.

*ei sisällä Kespron myyntilukuja.

Ihmiset

Tehdä konkreettisia tekoja ihmisten terveyden, hyvinvoinnin ja kyvykkyyksien edistämiseksi vuoden 2024 loppuun mennessä

Hyvinvointi-indeksi

83*

81*


Henkilöstötutkimuksen lisäksi mittaamme Our People -vastuullisuustutkimuksella
henkilöstön hyvinvoinnin kokemusta. 

Vuonna 2023 Kesko hyväksyi uudet DEI-tavoitteet (Diversity, Equity and Inclusion), jotka koskevat johdon sukupuolijakaumaa, yhdenvertaista
palkitsemista ja henkilöstön omaa kokemusta yhdenvertaisuuden toteutumisesta.

Vuonna 2024 käynnistämme naisille suunnatun johtajuushautomon yhteistyössä Mothers in Business ry:n (MiB) kanssa. Tavoitteena on kasvattaa naisten määrää johtotehtävissä.

*luku päivitetty 5/2024
asteikolla 0-100, K Voices 2024 -tutkimus

Lue uutinen

Takaisin ylös