Kauppapaikat ja kiinteistöt

Kauppapaikkaverkosto on K-ryhmän strateginen kilpailutekijä. Se luo mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle sekä myynnin ja asiakastyytyväisyyden kasvattamiselle ja tukee verkkokauppaa.

Kauppapaikat jaetaan neljään ryhmään: strategisiin kohteisiin, peruskohteisiin, realisointikohteisiin ja kehityskohteisiin.

Strateginen kohde:

  • Kesko haluaa omistaa
  • Liiketoiminnan kannalta merkittävä kohde, kuten vähittäiskaupan suuryksikkö tai suuryksiköksi kehitettävissä oleva kohde
  • Strategisia kohteita oli Q2/2023: 56 % (12/2022: 59 %, 12/2021: 62 %).

Peruskohde:

  • Kesko omistaa, mutta voidaan myydä ja vuokrata takaisin
  • Peruskohteita oli Q2/2023: 25 % (12/2022: 27 %, 12/2021: 27 %).

Kehityskohde:

  • Tontit ja kiinteistöt, joiden suunniteltu käyttö edellyttää kiinteistökehitystoimintaa
  • Kehityskohteita oli Q2/2023: 19 % (12/2022: 14 %, 12/2021: 11 %). 

Realisointikohde:

  • Tilat, joille Keskon liiketoiminnalla ei ole enää käyttöä
  • Realisointikohteita oli Q2/2023: 0 % (12/2022: 0 %, 12/2021: 0 %). 

Kauppapaikkainvestointimme 1-6/2023: 127,6 milj. euroa (1-12/2022 268 milj. e, 1-12/2021: 129 milj. euroa).

Omistetut kauppapaikat ja kiinteistöt 
Kirjanpitoarvo alueittain, milj. € Q2/
2023
%-osuus 2022 %-osuus 2021
Suomi 1 298 95,5 % 1 183 94,9 % 1 020
Muut Pohjoismaat 45 3,3 % 48 3,9 % 53
Baltia 0 0,0 % 0 0,0 % 0
Puola 16 1,2 % 15 1,2 % 13
Yhteensä 1 359 100,0 % 1 246 100,0 % 1 086
 
Pinta-ala alueittain,
1 000 m²
Q2/
2023
%-osuus 2022 %-osuus 2021
Suomi 885 88,8 % 863 88,5 % 801
Muut Pohjoismaat 87 8,7 % 87 8,9 % 87
Baltia 0 0,0 % 0 0,0 % 0
Puola 25 2,5 % 25 2,6 % 21
Yhteensä 997 100,0 % 975 100,0 % 909
 
Kirjanpitoarvo toimialoittain,
milj. €
Q2/
2023
%-osuus 2022 %-osuus 2021
Päivittäistavarakauppa 1 000 73,6 % 943 75,7 % 817
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 170 12,5 % 175 14,0 % 166
Autokauppa 44 3,2 % 44 3,5 % 47
Muut 145 10,7 % 84 6,7 % 56
Yhteensä 1 359 100,0 % 1 246 100,0 % 1 086
           
Pinta-ala toimialoittain,
1 000 m²
Q2/
2023
%-osuus 2022 %-osuus 2021
Päivittäistavarakauppa  621 62,3 % 598 61,3 % 550
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 248 24,9 % 252 25,8 % 241
Autokauppa 53 5,3 % 50 5,1 % 50
Muut 75 7,5 % 75 7,7 % 68
Yhteensä 997 100,0 % 975 100,0 % 909
           
Vuokratut kauppapaikat ja kiinteistöt 
Pinta-ala alueittain,
1 000 m²
Q2/
2023
%-osuus 2022 %-osuus 2021
Suomi 2 225 77,3 % 2 232 78,4 % 2 299
Muut Pohjoismaat 577 20,0 % 538 18,9 % 519
Baltia 42 1,5 % 41 1,4 % 34
Puola 35 1,2 % 35 1,2 % 36
Yhteensä 2 879 100,0 % 2 846 100,0 % 2 888
           
Pinta-ala toimialoittain,
1 000 m²
Q2/
2023
%-osuus 2022 %-osuus 2021
Päivittäistavarakauppa 1 426 49,5 % 1 434 50,4 % 1 480
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 856 29,7 % 883 31,0 % 886
Autokauppa 148 5,1 % 96 3,4 % 100
Muut 449 15,6 % 433 15,2 % 422
Yhteensä 2 879 100,0 % 2 846 100,0 % 2 888
 
Takaisin ylös