Kauppapaikat ja kiinteistöt

Kauppapaikkaverkosto on K-ryhmän strateginen kilpailutekijä. Se luo mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle sekä myynnin ja asiakastyytyväisyyden kasvattamiselle ja tukee verkkokauppaa.

Kesko jatkaa kasvustrategiansa mukaisesti erityisesti päivittäistavarakaupan
kauppapaikkaverkoston kasvattamista ja uudistamista. Rakennamme tulevina vuosina useita K-Citymarket-kauppoja kasvukeskuksiin ja lisäksi remontoimme ja uudistamme yhteensä 13 K-Citymarketia vuoden 2024 aikana.

Keskon kauppapaikkainvestoinnit vuonna 2023 olivat 286 milj. euroa (1–12/2022: 268 milj. euroa, 1–12/2021: 129 milj. euroa).

Kauppapaikat jaetaan neljään ryhmään: strategisiin kohteisiin, peruskohteisiin, realisointikohteisiin ja kehityskohteisiin.

Strateginen kohde:

  • Kesko haluaa omistaa
  • Liiketoiminnan kannalta merkittävä kohde, kuten vähittäiskaupan suuryksikkö tai suuryksiköksi kehitettävissä oleva kohde
  • Strategisia kohteita oli 12/2023: 55 % (12/2022: 59 %, 12/2021: 62 %).

Peruskohde:

  • Kesko omistaa, mutta voidaan myydä ja vuokrata takaisin
  • Peruskohteita oli 12/2023: 21 % (12/2022: 27 %, 12/2021: 27 %).

Kehityskohde:

  • Tontit ja kiinteistöt, joiden suunniteltu käyttö edellyttää kiinteistökehitystoimintaa
  • Kehityskohteita oli 12/2023: 22 % (12/2022: 14 %, 12/2021: 11 %). 

Realisointikohde:

  • Tilat, joille Keskon liiketoiminnalla ei ole enää käyttöä
  • Realisointikohteita oli 12/2023: 2 % (12/2022: 0 %, 12/2021: 0 %). 

Omistetut kauppapaikat ja kiinteistöt 
Kirjanpitoarvo alueittain, milj. € 2023 %-osuus 2022 %-osuus 2021
Suomi 1 460 95,9 % 1 183 94,9 % 1 020
Muut Pohjoismaat 47 3,1 % 48 3,9 % 53
Baltia - - - - -
Puola 16 1,1 % 15 1,2 % 13
Yhteensä 1 523 100,0 % 1 246 100,0 % 1 086
 
Pinta-ala alueittain,
1 000 m²
2023 %-osuus 2022 %-osuus 2021
Suomi 922 89,2 % 863 88,5 % 801
Muut Pohjoismaat 87 8,4 % 87 8,9 % 87
Baltia - - - - -
Puola 25 2,4 % 25 2,6 % 21
Yhteensä 1 034 100,0 % 975 100,0 % 909
 
Kirjanpitoarvo toimialoittain,
milj. €
2023 %-osuus 2022 %-osuus 2021
Päivittäistavarakauppa 1 097 72,0 % 943 75,7 % 817
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 181 11,9 % 175 14,0 % 166
Autokauppa 42 2,8 % 44 3,5 % 47
Muut 203 13,3 % 84 6,7 % 56
Yhteensä 1 523 100,0 % 1 246 100,0 % 1 086
           
Pinta-ala toimialoittain,
1 000 m²
2023 %-osuus 2022 %-osuus 2021
Päivittäistavarakauppa  656 63,4 % 598 61,3 % 550
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 242 23,4 % 252 25,8 % 241
Autokauppa 53 5,1 % 50 5,1 % 50
Muut 83 8,0 % 75 7,7 % 68
Yhteensä 1 034 100,0 % 975 100,0 % 909
           
Vuokratut kauppapaikat ja kiinteistöt 
Pinta-ala alueittain,
1 000 m²
2023 %-osuus 2022 %-osuus 2021
Suomi 2 210 77,0 % 2 232 78,4 % 2 299
Muut Pohjoismaat 584 20,3 % 538 18,9 % 519
Baltia 43 1,5 % 41 1,4 % 34
Puola 34 1,2 % 35 1,2 % 36
Yhteensä 2 871 100,0 % 2 846 100,0 % 2 888
           
Pinta-ala toimialoittain,
1 000 m²
2023 %-osuus 2022 %-osuus 2021
Päivittäistavarakauppa 1 411 49,1 % 1 434 50,4 % 1 480
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 852 29,7 % 883 31,0 % 886
Autokauppa 163 5,7 % 96 3,4 % 100
Muut 445 15,5 % 433 15,2 % 422
Yhteensä 2 871 100,0 % 2 846 100,0 % 2 888
 
Takaisin ylös