Kauppapaikat ja kiinteistöt

Kauppapaikkaverkosto on K-ryhmän strateginen kilpailutekijä. Se luo mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle sekä myynnin ja asiakastyytyväisyyden kasvattamiselle ja tukee verkkokauppaa.

Kauppapaikat jaetaan neljään ryhmään: strategisiin kohteisiin, peruskohteisiin, realisointikohteisiin ja kehityskohteisiin.

Strateginen kohde:

  • Kesko haluaa omistaa
  • Liiketoiminnan kannalta merkittävä kohde, kuten vähittäiskaupan suuryksikkö tai suuryksiköksi kehitettävissä oleva kohde
  • Strategisia kohteita oli 06/2021: 62 % (12/2020: 64 % ja 12/2019: 60 %).

Peruskohde:

  • Kesko omistaa, mutta voidaan myydä ja vuokrata takaisin
  • Peruskohteita oli 06/2021: 27 % (12/2020: 26 % ja 12/2019: 30 %).

Kehityskohde:

  • Tontit ja kiinteistöt, joiden suunniteltu käyttö edellyttää kiinteistökehitystoimintaa
  • Kehityskohteita oli 06/2021: 11 % (12/2020: 9 % ja 12/2019: 9 %). 

Realisointikohde:

  • Tilat, joille Keskon liiketoiminnalla ei ole enää käyttöä
  • Realisointikohteita oli 06/2021: 0 % (12/2020: 1 %  ja 12/2019: 1 %). 

Kauppapaikkainvestointimme 1-6/2021 olivat 49 milj. euroa (1-6/2020 94 milj. euroa ja 1-12/2020 126 milj. euroa).

Omistetut kauppapaikat ja kiinteistöt 
Kirjanpitoarvo alueittain, milj. € 06/2021 %-osuus 12/2020 %-osuus 12/2019
Suomi 986 93,5 978 93,3 953
Muut Pohjoismaat 55 5,2 56 5,3 54
Baltia ja Valko-Venäjä 0 0,0 0 0 62
Puola 14 1,3 14 1,3 15
Yhteensä 1 055 100,0 1 048 100,0 1 084
 
Pinta-ala alueittain, 1 000 m² 06/2021 %-osuus 12/2020 %-osuus 12/2019
Suomi 779 87,8 767 87,7 750
Muut Pohjoismaat 87 9,8 87 9,9 75
Baltia ja Valko-Venäjä 0 0 0 0 84
Puola 21 2,4 21 2,4 19
Yhteensä 887 100,0 875 100,0 928
 
Kirjanpitoarvo toimialoittain, milj. € 06/2021 %-osuus 12/2020 %-osuus 12/2019
Päivittäistavarakauppa 794 75,3 792 75,6 763
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 164 15.5 159 15,2 222
Autokauppa 48 4,5 50 4,8 53
Muut 49 4,6 47 4,5 46
Yhteensä 1 055 100,0 1 048 100,0 1 084
           
Pinta-ala toimialoittain, 1 000 m² 06/2021 %-osuus 12/2020 %-osuus 12/2019
Päivittäistavarakauppa  533 60,1 527 60,2 516
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 234 26,4 230 26,3 298
Autokauppa 50 5,6 50 5,7 47
Muut 70 7,9 68 7,8 67
Yhteensä 887 100,0 875 100,0 928
           
Vuokratut kauppapaikat ja kiinteistöt 
Pinta-ala alueittain, 1 000 m² 06/2021 %-osuus 12/2020 %-osuus 12/2019
Suomi 2 308 79,9 2 316 80,4 2 359
Muut Pohjoismaat 511 17,7 493 17,1 390
Baltia ja Valko-Venäjä 34 1,2 34 1,2 660
Puola 36 1,2 37 1,3 37
Yhteensä 2 889 100,0 2 880 100,0 3 446
           
Pinta-ala toimialoittain, 1 000 m² 06/2021 %-osuus 12/2020 %-osuus 12/2019
Päivittäistavarakauppa 1 479 51,2 1 478 51,3 1 520
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 881 30,5 865 30,0 1 253
Autokauppa 100 3,5 98 3,4 98
Muut 429 14,8 439 15,2 575
Yhteensä 2 889 100,0  2 880 100,0 3 446
 
Takaisin ylös