Kauppapaikat ja kiinteistöt

Kauppapaikkaverkosto on K-ryhmän strateginen kilpailutekijä. Se luo mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle sekä myynnin ja asiakastyytyväisyyden kasvattamiselle ja tukee verkkokauppaa.

Kauppapaikat jaetaan neljään ryhmään: strategisiin kohteisiin, peruskohteisiin, realisointikohteisiin ja kehityskohteisiin.

Strateginen kohde:

  • Kesko haluaa omistaa
  • Liiketoiminnan kannalta merkittävä kohde, kuten vähittäiskaupan suuryksikkö tai suuryksiköksi kehitettävissä oleva kohde
  • Strategisia kohteita oli 12/2021: 62 % (12/2020: 64 % ja 12/2019: 60 %).

Peruskohde:

  • Kesko omistaa, mutta voidaan myydä ja vuokrata takaisin
  • Peruskohteita oli 12/2021: 27 % (12/2020: 26 % ja 12/2019: 30 %).

Kehityskohde:

  • Tontit ja kiinteistöt, joiden suunniteltu käyttö edellyttää kiinteistökehitystoimintaa
  • Kehityskohteita oli 12/2021: 11 % (12/2020: 9 % ja 12/2019: 9 %). 

Realisointikohde:

  • Tilat, joille Keskon liiketoiminnalla ei ole enää käyttöä
  • Realisointikohteita oli 12/2021: 0 % (12/2020: 1 %  ja 12/2019: 1 %). 

Kauppapaikkainvestointimme 1-12/2021 olivat 129 milj. euroa (1–12/2020 126 milj. euroa ja 1–12/2019 228 milj. euroa).

Omistetut kauppapaikat ja kiinteistöt 
Kirjanpitoarvo alueittain, milj. € 12/2021 %-osuus 12/2020 %-osuus 12/2019
Suomi 1 020 93,9 978 93,3 953
Muut Pohjoismaat 53 4,9 56 5,3 54
Baltia ja Valko-Venäjä 0 0,0 0 0 62
Puola 13 1,2 14 1,3 15
Yhteensä 1 086 100,0 1 048 100,0 1 084
 
Pinta-ala alueittain, 1 000 m² 12/2021 %-osuus 12/2020 %-osuus 12/2019
Suomi 801 88,1 767 87,7 750
Muut Pohjoismaat 87 9,6 87 9,9 75
Baltia ja Valko-Venäjä 0 0,0 0 0 84
Puola 21 2,3 21 2,4 19
Yhteensä 909 100,0 875 100,0 928
 
Kirjanpitoarvo toimialoittain, milj. € 12/2021 %-osuus 12/2020 %-osuus 12/2019
Päivittäistavarakauppa 817 75,2 792 75,6 763
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 166 15,3 159 15,2 222
Autokauppa 47 4,3 50 4,8 53
Muut 56 5,2 47 4,5 46
Yhteensä 1 086 100,0 1 048 100,0 1 084
           
Pinta-ala toimialoittain, 1 000 m² 12/2021 %-osuus 12/2020 %-osuus 12/2019
Päivittäistavarakauppa  550 60,5 527 60,2 516
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 241 26,5 230 26,3 298
Autokauppa 50 5,5 50 5,7 47
Muut 68 7,5 68 7,8 67
Yhteensä 909 100,0 875 100,0 928
           
Vuokratut kauppapaikat ja kiinteistöt 
Pinta-ala alueittain, 1 000 m² 12/2021 %-osuus 12/2020 %-osuus 12/2019
Suomi 2 299 79,6 2 316 80,4 2 359
Muut Pohjoismaat 519 18,0 493 17,1 390
Baltia ja Valko-Venäjä 34 1,2 34 1,2 660
Puola 36 1,2 37 1,3 37
Yhteensä 2 888 100,0 2 880 100,0 3 446
           
Pinta-ala toimialoittain, 1 000 m² 12/2021 %-osuus 12/2020 %-osuus 12/2019
Päivittäistavarakauppa 1 480 51,2 1 478 51,3 1 520
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 886 30,7 865 30,0 1 253
Autokauppa 100 3,5 98 3,4 98
Muut 422 14,6 439 15,2 575
Yhteensä 2 888 100,0  2 880 100,0 3 446
 
Takaisin ylös