Kauppapaikat ja kiinteistöt

Kauppapaikkaverkosto on K-ryhmän strateginen kilpailutekijä. Se luo mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle sekä myynnin ja asiakastyytyväisyyden kasvattamiselle ja tukee verkkokauppaa.

Kauppapaikat jaetaan neljään ryhmään: strategisiin kohteisiin, peruskohteisiin, realisointikohteisiin ja kehityskohteisiin.

Strateginen kohde:

  • Kesko haluaa omistaa
  • Liiketoiminnan kannalta merkittävä kohde, kuten vähittäiskaupan suuryksikkö tai suuryksiköksi kehitettävissä oleva kohde
  • Strategisia kohteita oli Q4/2020: 64 % (12/2019: 60 %) 

Peruskohde:

  • Kesko omistaa, mutta voidaan myydä ja vuokrata takaisin
  • Peruskohteita oli Q4/2020: 26 % (12/2019: 30 %)  

Kehityskohde:

  • Tontit ja kiinteistöt, joiden suunniteltu käyttö edellyttää kiinteistökehitystoimintaa
  • Kehityskohteita oli Q4/2020: 9 % (12/2019: 9 %)  

Realisointikohde:

  • Tilat, joille Keskon liiketoiminnalla ei ole enää käyttöä
  • Realisointikohteita oli Q4/2020: 1 % (12/2019: 1 %) 

Kauppapaikkainvestointimme 1-12/2020 olivat 126 milj. euroa (1-12/2019: 228 milj. euroa).

Omistetut kauppapaikat ja kiinteistöt 
Kirjanpitoarvo alueittain, milj. € 2020 %-osuus 2019 %-osuus
Suomi 978 93,3 953 87,9
Muut Pohjoismaat 56 5,3 54 5,0
Baltia ja Valko-Venäjä 0 0 62 5,7
Puola 14 1,3 15 1,4
Yhteensä 1 048 100,0 1 084 100,0
 
Pinta-ala alueittain, 1 000 m² 2020 %-osuus 2019 %-osuus
Suomi 767 87,7 750 80,8
Muut Pohjoismaat 87 9,9 75 8,1
Baltia ja Valko-Venäjä 0 0 84 9,1
Puola 21 2,4 19 2,0
Yhteensä 875 100,0 928 100,0
 
Kirjanpitoarvo toimialoittain, milj. € 2020 %-osuus 2019 %-osuus
Päivittäistavarakauppa 792 75,6 763 70,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 159 15,2 222 20,5
Autokauppa 50 4,8 53 4,9
Muut 47 4,5 46 4,2
Yhteensä 1 048 100,0 1 084 100,0
         
Pinta-ala toimialoittain, 1 000 m² 2020 %-osuus 2019 %-osuus
Päivittäistavarakauppa  527 60,2 516 55,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 230 26,3 298 32,1
Autokauppa 50 5,7 47 5,1
Muut 68 7,8 67 7,2
Yhteensä 875 100,0 928 100,0
         
Vuokratut kauppapaikat ja kiinteistöt 
Pinta-ala alueittain, 1 000 m² 2020 %-osuus 2019 %-osuus
Suomi 2 316 80,4 2 359 68,5
Muut Pohjoismaat 493 17,1 390 11,3
Baltia ja Valko-Venäjä 34 1,2 660 19,2
Puola 37 1,3 37 1,1
Yhteensä 2 880 100,0 3 446 100,0
         
Pinta-ala toimialoittain, 1 000 m² 2020 %-osuus 2019 %-osuus
Päivittäistavarakauppa 1 478 51,3 1 520 44,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 865 30,0 1 253 36,4
Autokauppa 98 3,4 98 2,8
Muut 439 15,2 575 16,7
Yhteensä  2 880 100,0 3 446 100,0
 
Takaisin ylös