Kauppapaikat ja kiinteistöt

Kauppapaikkaverkosto on K-ryhmän strateginen kilpailutekijä. Se luo mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle sekä myynnin ja asiakastyytyväisyyden kasvattamiselle ja tukee verkkokauppaa.

Kauppapaikat jaetaan neljään ryhmään: strategisiin kohteisiin, peruskohteisiin, realisointikohteisiin ja kehityskohteisiin.

Strateginen kohde:

  • Kesko haluaa omistaa
  • Liiketoiminnan kannalta merkittävä kohde, kuten vähittäiskaupan suuryksikkö tai suuryksiköksi kehitettävissä oleva kohde
  • Strategisia kohteita oli Q2/2022: 62 % (12/2021: 62 %, 12/2020: 64 % ja 12/2019: 60 %).

Peruskohde:

  • Kesko omistaa, mutta voidaan myydä ja vuokrata takaisin
  • Peruskohteita oli Q2/2022: 25 % (12/2021: 27 %, 12/2020: 26 % ja 12/2019: 30 %).

Kehityskohde:

  • Tontit ja kiinteistöt, joiden suunniteltu käyttö edellyttää kiinteistökehitystoimintaa
  • Kehityskohteita oli Q2/2022: 13 % (12/2021: 11 %, 12/2020: 9 % ja 12/2019: 9 %). 

Realisointikohde:

  • Tilat, joille Keskon liiketoiminnalla ei ole enää käyttöä
  • Realisointikohteita oli Q2/2022: 0 % (12/2021: 0 %, 12/2020: 1 %  ja 12/2019: 1 %). 

Kauppapaikkainvestointimme 1-6/2022 olivat 251 milj. e (1-12/2021: 129 milj. euroa, 1–12/2020: 126 milj. euroa ja 1–12/2019: 228 milj. euroa).

Omistetut kauppapaikat ja kiinteistöt 
Kirjanpitoarvo alueittain, milj. € Q2/2022 % 12/2021 % 12/2020 %
Suomi 1 120 94,7 1 020 93,9 978 93,3
Muut Pohjoismaat 50 4,2 53 4,9 56 5,3
Baltia ja Valko-Venäjä 0 0,0 0 0,0 0 0
Puola 13 1,1 13 1,2 14 1,3
Yhteensä 1 183 100,0 1 086 100,0 1 048 100,0
 
Pinta-ala alueittain, 1 000 m² Q2/2022 % 12/2021 % 12/2020 %
Suomi 847 88,7 801 88,1 767 87,7
Muut Pohjoismaat 87 9,1 87 9,6 87 9,9
Baltia ja Valko-Venäjä 0 0,0 0 0,0 0 0
Puola 21 2,2 21 2,3 21 2,4
Yhteensä 955 100,0 909 100,0 875 100,0
 
Kirjanpitoarvo toimialoittain, milj. € Q2/2022 % 12/2021 % 12/2020 %
Päivittäistavarakauppa 897 75,8 817 75,2 792 75,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 169 14,3 166 15,3 159 15,2
Autokauppa 46 3,9 47 4,3 50 4,8
Muut 71 6,0 56 5,2 47 4,5
Yhteensä 1 183 100,0 1 086 100,0 1 048 100,0
             
Pinta-ala toimialoittain, 1 000 m² Q2/2022 % 12/2021 % 12/2020 %
Päivittäistavarakauppa  589 61,7 550 60,5 527 60,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 245 25,7 241 26,5 230 26,3
Autokauppa 50 5,2 50 5,5 50 5,7
Muut 71 7,4 68 7,5 68 7,8
Yhteensä 955 100,0 909 100,0 875 100,0
             
Vuokratut kauppapaikat ja kiinteistöt 
Pinta-ala alueittain, 1 000 m² Q2/2022 % 12/2021 % 12/2020 %
Suomi 2 234 79,0 2 299 79,6 2 316 80,4
Muut Pohjoismaat 523 18,5 519 18,0 493 17,1
Baltia ja Valko-Venäjä 34 1,2 34 1,2 34 1,2
Puola 36 1,3 36 1,2 37 1,3
Yhteensä 2 827 100,0 2 888 100,0 2 880 100,0
             
Pinta-ala toimialoittain, 1 000 m² Q2/2022 % 12/2021 % 12/2020 %
Päivittäistavarakauppa 1 439 50,9 1 480 51,2 1 478 51,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 869 30,7 886 30,7 865 30,0
Autokauppa 96 3,4 100 3,5 98 3,4
Muut 423 15,0 422 14,6 439 15,2
Yhteensä 2 827 100,0 2 888 100,0  2 880 100,0
 
Takaisin ylös