Kauppapaikat ja kiinteistöt

Kauppapaikkaverkosto on K-ryhmän strateginen kilpailutekijä. Se luo mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiselle sekä myynnin ja asiakastyytyväisyyden kasvattamiselle ja tukee verkkokauppaa.

Kauppapaikat jaetaan neljään ryhmään: strategisiin kohteisiin, peruskohteisiin, realisointikohteisiin ja kehityskohteisiin.

Strateginen kohde:

  • Kesko haluaa omistaa
  • Liiketoiminnan kannalta merkittävä kohde, kuten vähittäiskaupan suuryksikkö tai suuryksiköksi kehitettävissä oleva kohde
  • Strategisia kohteita oli 12/2022: 59 % (12/2021: 62 %, 12/2020: 64 %).

Peruskohde:

  • Kesko omistaa, mutta voidaan myydä ja vuokrata takaisin
  • Peruskohteita oli 12/2022: 27 % (12/2021: 27 %, 12/2020: 26 %).

Kehityskohde:

  • Tontit ja kiinteistöt, joiden suunniteltu käyttö edellyttää kiinteistökehitystoimintaa
  • Kehityskohteita oli 12/2022: 14 % (12/2021: 11 %, 12/2020: 9 %). 

Realisointikohde:

  • Tilat, joille Keskon liiketoiminnalla ei ole enää käyttöä
  • Realisointikohteita oli 12/2022: 0 % (12/2021: 0 %, 12/2020: 1 %). 

Kauppapaikkainvestointimme 1-12/2022 olivat 268 milj. e (1-12/2021: 129 milj. euroa, 1–12/2020: 126 milj. euroa).

Omistetut kauppapaikat ja kiinteistöt 
Kirjanpitoarvo alueittain, milj. € 12/2022 % 12/2021 % 12/2020 %
Suomi 1 183 94,9 1 020 93,9 978 93,3
Muut Pohjoismaat 48 3,9 53 4,9 56 5,3
Baltia 0 0,0 0 0,0 0 0
Puola 15 1,2 13 1,2 14 1,3
Yhteensä 1 246 100,0 1 086 100,0 1 048 100,0
 
Pinta-ala alueittain,
1 000 m²
12/2022 % 12/2021 % 12/2020 %
Suomi 863 88,5 801 88,1 767 87,7
Muut Pohjoismaat 87 8,9 87 9,6 87 9,9
Baltia 0 0,0 0 0,0 0 0
Puola 25 2,6 21 2,3 21 2,4
Yhteensä 975 100,0 909 100,0 875 100,0
 
Kirjanpitoarvo toimialoittain,
milj. €
12/2022 % 12/2021 % 12/2020 %
Päivittäistavarakauppa 943 75,7 817 75,2 792 75,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 175 14,0 166 15,3 159 15,2
Autokauppa 44 3,5 47 4,3 50 4,8
Muut 84 6,7 56 5,2 47 4,5
Yhteensä 1 246 100,0 1 086 100,0 1 048 100,0
             
Pinta-ala toimialoittain,
1 000 m²
12/2022 % 12/2021 % 12/2020 %
Päivittäistavarakauppa  598 61,3 550 60,5 527 60,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 252 25,8 241 26,5 230 26,3
Autokauppa 50 5,1 50 5,5 50 5,7
Muut 75 7,7 68 7,5 68 7,8
Yhteensä 975 100,0 909 100,0 875 100,0
             
Vuokratut kauppapaikat ja kiinteistöt 
Pinta-ala alueittain,
1 000 m²
12/2022 % 12/2021 % 12/2020 %
Suomi 2 232 78,4 2 299 79,6 2 316 80,4
Muut Pohjoismaat 538 18,9 519 18,0 493 17,1
Baltia 41 1,4 34 1,2 34 1,2
Puola 35 1,2 36 1,2 37 1,3
Yhteensä 2 846 100,0 2 888 100,0 2 880 100,0
             
Pinta-ala toimialoittain,
1 000 m²
12/2022 % 12/2021 % 12/2020 %
Päivittäistavarakauppa 1 434 50,4 1 480 51,2 1 478 51,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 883 31,0 886 30,7 865 30,0
Autokauppa 96 3,4 100 3,5 98 3,4
Muut 433 15,2 422 14,6 439 15,2
Yhteensä 2 846 100,0 2 888 100,0  2 880 100,0
 
Takaisin ylös