Johdon osakeomistus

Kesko Oyj:n hallituksen jäsenet ja pääjohtaja sekä edellä mainittujen määräysvallassa olevat yhteisöt omistivat joulukuun 2020 lopussa 1 277 056 Kesko Oyj:n A-osaketta ja 315 530 Kesko Oyj:n B-osaketta, eli yhteensä 1 592 586 kpl, mikä edustaa 0,40 % yhtiön koko osakekannasta ja 0,85 % äänistä. 

Lue lisää:

Takaisin ylös