Johdon osakeomistus

Kesko Oyj:n hallituksen jäsenet ja pääjohtaja sekä edellä mainittujen määräysvallassa olevat yhteisöt omistivat joulukuun 2021 lopussa 1 360 800 Kesko Oyj:n A-osaketta ja 459 578 Kesko Oyj:n B-osaketta, eli yhteensä 1 820 378 kpl, mikä edustaa 0,46 % yhtiön koko osakekannasta ja 0,91 % äänistä.

 

Lue lisää:

Takaisin ylös