Johdon osakeomistus

Kesko Oyj:n hallituksen jäsenet ja pääjohtaja sekä edellä mainittujen määräysvallassa olevat yhteisöt omistivat joulukuun 2016 lopussa 306 814 Kesko Oyj:n A-osaketta ja 22 000 Kesko Oyj:n B-osaketta, eli yhteensä 328 814 kpl, mikä edustaa 0,33 % yhtiön koko osakekannasta ja 0,80 % äänistä. 

3.7.2016 voimaan tulleen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) seurauksena Pysyvän sisäpiirin osakeomistukset–sivustolla olevia tietoja ei päivitetä 3.7.2016 jälkeen ja ne poistetaan yllä tarkoitetusta linkistä 2.7.2017.

Takaisin ylös