Johdon osakeomistus

Kesko Oyj:n hallituksen jäsenet ja pääjohtaja sekä edellä mainittujen määräysvallassa olevat yhteisöt omistivat joulukuun 2022 lopussa 1 360 800 Kesko Oyj:n A-osaketta ja 526 022 Kesko Oyj:n B-osaketta, eli yhteensä 1 886 822 kpl, mikä edustaa 0,47 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,92 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.                                                                                                                                                

Lue lisää:

Takaisin ylös