Johdon osakeomistus

Kesko Oyj:n hallituksen jäsenet, pääjohtaja ja pääjohtajan sijainen sekä edellä mainittujen määräysvallassa olevat yhteisöt omistivat joulukuun 2017 lopussa 306 814 Kesko Oyj:n A-osaketta ja 58 650 Kesko Oyj:n B-osaketta, eli yhteensä 365 464 kpl, mikä edustaa 0,37 % yhtiön koko osakekannasta ja 0,81 % äänistä. 

Takaisin ylös