Johdon osakeomistus

Kesko Oyj:n hallituksen jäsenet ja pääjohtaja sekä edellä mainittujen määräysvallassa olevat yhteisöt omistivat joulukuun 2023 lopussa 1 396 510 Kesko Oyj:n A-osaketta ja 577 898 Kesko Oyj:n B-osaketta, eli yhteensä 1 970 619 kpl, mikä edustaa 0,49 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,94 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.                                                                                                                                             

Lue lisää:

Takaisin ylös