Pääjohtajan palkitseminen

Pääjohtaja Mikko Helanderin palkka, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet

Pääjohtaja Mikko Helanderin palkkauksesta, muista taloudellisista etuuksista sekä tulospalkkiojärjestelmän perusteista ja maksettavista tulospalkkioista päättää Keskon hallitus palkitsemisvaliokunnan valmistelun perusteella. Yhtiön ja pääjohtajan välillä on voimassa hallituksen hyväksymä kirjallinen toimitusjohtajasopimus. Helander on toiminut yhtiön pääjohtajana ja konsernijohtoryhmän puheenjohtajana 1.1.2015 alkaen.

Pääjohtajan kiinteän rahapalkan määrä on 75 000 euroa kuukaudessa. Pääjohtajan lyhyen aikavälin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien tiedot ovat luettavissa täältä ja pitkän aikavälin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien tiedot ovat luettavissa täältä.

Helanderille vuosina 2021-2022 maksetut palkat, palkkiot ja luontaisedut sekä lisäeläkejärjestelyyn maksettu määrä on kuvattu alla. Kiinteä rahapalkka sisältää lomarahan. Tiedot on ilmoitettu maksuperusteella.

Pääjohtajan palkat, palkkiot ja luontoisedut sekä eläke-edut (€) 

Kuvaus

2022

2021

Kiinteä rahapalkka

962 379

935 258

Tulospalkkio

787 500

787 500

Osakepalkkiot*

3 083 684

2 625 028

Auto- ja matkapuhelinetu

32 801

33 997

Yhteensä

4 866 364

4 381 783

Lisäeläkejärjestelyyn maksettu

1 000 000

1 000 000

* Osakepalkkioiden euromääräinen arvo on laskettu käyttäen osakkeiden luovutuspäivän 18.3.2022 ja 19.3.2021 kaupankäyntivolyymillä painotettua keskikurssia. Osakepalkkioiden euromäärät ovat bruttomääräisiä, ja niistä on vähennetty varainsiirtovero ja soveltuva ennakonpidätys ja vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä on suoritettu osakkeina. Vuonna 2022 luovutettujen Keskon B-osakkeiden bruttomäärä oli 123 052 osaketta ja nettomäärä 61 526 osaketta. Vuonna 2021 luovutettujen osakkeiden bruttomäärä oli 108 832 osaketta ja nettomäärä 54 416 osaketta.

Pääjohtajan eläke-edut

Pääjohtaja Mikko Helanderin vanhuuseläkkeen alkamisikä on 63 vuotta ja eläkkeen suuruudeksi on sovittu 60 % pääjohtajan eläkkeelle siirtymistä edeltävän kymmenen (10) kalenterivuoden TyEL-ansioista. Eläke on etuusperusteinen.

Vuonna 2022 lisäeläkejärjestelyyn maksettiin 1 000 000 euroa (1 000 000 euroa 2021).

Pääjohtajan irtisanomisaika ja –korvaus

Pääjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen ja kuusi (6) kuukautta pääjohtajan itse irtisanoutuessa. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen muun syyn kuin pääjohtajan olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, eikä pääjohtaja siirry vanhuus- tai muulle eläkkeelle, pääjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi 12 kuukauden rahapalkkaa ja luontoisetujen yhteenlaskettua määrää vastaava korvaus.

Vakuutukset

Pääjohtaja Helanderilla on terveys- ja henkivakuutus sekä vapaa-ajan matkavakuutus.

Takaisin ylös