Pääjohtajan palkitseminen

Pääjohtaja Mikko Helanderin palkka, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet

Pääjohtaja Mikko Helanderin palkkauksesta, muista taloudellisista etuuksista sekä tulospalkkiojärjestelmän perusteista ja maksettavista tulospalkkioista päättää Keskon hallitus palkitsemisvaliokunnan valmistelun perusteella. Yhtiön ja pääjohtajan välillä on voimassa hallituksen hyväksymä kirjallinen toimitusjohtajasopimus. Helander on toiminut yhtiön pääjohtajana ja konsernijohtoryhmän puheenjohtajana 1.1.2015 alkaen.

Pääjohtajan kiinteän rahapalkan määrä on 75 000 euroa kuukaudessa. Pääjohtajan lyhyen aikavälin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien tiedot ovat luettavissa täältä ja pitkän aikavälin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien tiedot ovat luettavissa täältä.

Helanderille vuosina 2019-2020 maksetut palkat, palkkiot ja luontaisedut sekä lisäeläkejärjestelyyn maksettu määrä on kuvattu alla. Kiinteä rahapalkka sisältää lomarahan. Tiedot on ilmoitettu maksuperusteella.
 


Pääjohtaja Mikko Helanderin vanhuuseläkkeen alkamisikä on 63 vuotta ja eläkkeen suuruudeksi on sovittu 60 % pääjohtajan eläkkeelle siirtymistä edeltävän kymmenen (10) kalenterivuoden TyEL-ansioista. Eläke on etuusperusteinen. 
Pääjohtajan eläke-edut

Vuonna 2020 lisäeläkejärjestelyyn maksettiin 1 350 000 euroa (1 350 000 euroa 2019).

Pääjohtajan irtisanomisaika ja –korvaus

Pääjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen ja kuusi (6) kuukautta pääjohtajan itse irtisanoutuessa. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen muun syyn kuin pääjohtajan olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, eikä pääjohtaja siirry vanhuus- tai muulle eläkkeelle, pääjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi 12 kuukauden rahapalkkaa ja luontoisetujen yhteenlaskettua määrää vastaava korvaus.

Vakuutukset

Pääjohtaja Helanderilla on terveys- ja henkivakuutus sekä vapaa-ajan matkavakuutus.

Takaisin ylös