Pääjohtajan palkitseminen

Pääjohtaja Jorma Rauhalan palkka, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet

Pääjohtaja Jorma Rauhalan palkkauksesta, muista taloudellisista etuuksista sekä tulospalkkiojärjestelmän perusteista ja maksettavista tulospalkkioista päättää Keskon hallitus palkitsemisvaliokunnan valmistelun perusteella. Yhtiön ja pääjohtajan välillä on voimassa hallituksen hyväksymä kirjallinen toimitusjohtajasopimus. Rauhala on toiminut yhtiön pääjohtajana ja konsernijohtoryhmän puheenjohtajana 1.2.2024 alkaen.

Pääjohtajan kiinteän rahapalkan määrä on 65 000 euroa kuukaudessa. Pääjohtajan lyhyen aikavälin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien tiedot ovat luettavissa täältä ja pitkän aikavälin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien tiedot ovat luettavissa täältä.

Pääjohtajan eläke-edut

Pääjohtaja Jorma Rauhalan vanhuuseläkkeen alkamisikä on 65 vuotta ja eläkkeen suuruudeksi on sovittu 66 % pääjohtajan eläkepalkasta. Eläke on etuusperusteinen ja eläkepalkka määräytyy Keskon Eläkekassan sääntöjen mukaan. Jorma Rauhala on Keskon Eläkekassan jäsen.

Pääjohtajan irtisanomisaika ja –korvaus

Pääjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta sekä yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen että pääjohtajan itse irtisanoutuessa. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen muun syyn kuin pääjohtajan olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, eikä pääjohtaja siirry vanhuus- tai muulle eläkkeelle, pääjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi 12 kuukauden rahapalkkaa ja luontoisetujen yhteenlaskettua määrää vastaava korvaus.

Vakuutukset

Pääjohtaja Rauhalalla on terveysturvavakuutus ja vapaa-ajan matkavakuutus.

Takaisin ylös