Usein kysyttyä

FAQ - usein esitetyt kysymykset

Lähetä kysymys

Lähetä kysymyksesi osoitteeseen viestinta@kesko.fi.

Yritys

Mitä Kesko tekee?
Kesko on suomalainen kaupan alan edelläkävijä. Toimimme tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa.

Millä toimialoilla Kesko toimii?
Kesko toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa.

Kuinka monessa maassa Kesko toimii?
Kesko toimii tällä hetkellä kahdeksassa maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa.

Mikä on K-ryhmä?
K-ryhmän muodostavat Kesko ja K-kauppiaat.

Mikä on K-kauppiasliitto?
K-kauppiasliitto on K-kauppiaiden edunvalvonta- ja yhteistoimintajärjestö. Sen perustehtävänä on K-kauppiasyrittäjyyden kehittäminen ja vahvistaminen sekä jäsentensä etujen ajaminen. Kaikki noin 1 100 K-kauppiasta ovat K-kauppiasliiton jäseniä. Lisätietoja www.k-kauppiasliitto.fi.

Mitä tarkoittaa K-kauppiasyrittäjyys?
Keskon pääasiallinen liiketoimintamalli Suomen markkinoilla on ketjuliiketoimintamalli, jossa itsenäiset K-kauppiaat harjoittavat vähittäiskauppaa Keskon vähittäiskauppaketjuissa. K-kauppias on itsenäinen ketjuyrittäjä, joka hyvän palvelun, osaamisen ja paikallistuntemuksen kautta tuo lisävoimaa ketjutoimintaan. K-kauppiasyrittäjä vastaa kauppansa asiakastyytyväisyydestä, henkilökunnasta ja liiketoiminnan tuloksellisuudesta.

Mitkä ovat Keskon arvot?
Asiakas ja laatu – kaikessa mitä teemme. Lue lisää

Mikä on Keskon strategia?
Keskon strategian ytimenä on kannattava kasvu kolmella strategisella alueella: päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Kesko erottautuu kilpailijoista laadulla ja asiakaslähtöisyydellä. Lue lisää

Kuinka monta kauppaa K-ryhmässä on?
Vuoden 2023 lopussa kauppoja oli yhteensä 1 802. Päivittäistavarakauppoja oli 1 208, rakentamisen ja talotekniikan toimialan kauppoja 483 sekä autokauppoja 111.

Kuinka monta K-kauppiasta on?
Vuoden 2024 alussa Suomessa toimi 1 063 K-kauppiasta ruoka-, rauta-, ja urheilukaupan aloilla. K-kauppiaiden keski-ikä on 48 vuotta, nuorin K-kauppias on 23-vuotias ja vanhin 86-vuotias. Naisia K-kauppiaista on noin 25 %.

Mikä on K-Plussa?
K-Plussa on K-ryhmän yhteinen kanta-asiakasjärjestelmä. Se on Suomen laajin ja monipuolisin kanta-asiakasjärjestelmä, joka tarjoaa K-Plussa-asiakkaille etuja lähes 3 000 ostospaikasta ja 40 ketjusta. Lue lisää www.plussa.fi.

Takaisin ylös

Sijoittajat

Mikä on Keskon liikevaihto?
Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 11,8 mrd. euroa. K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) oli noin 15,9 mrd. euroa vuonna 2023.

Mikä on Keskon liikevoitto?
Vertailukelpoinen liikevoitto oli 712 milj. euroa vuonna 2023.

Missä pörssissä Keskon osake noteerataan?
Keskon molemmat osakkeet, A ja B, noteerataan NASDAQ OMX Helsingin pörssissä. Kesko listautui Helsingin Pörssiin vuonna 1960 vaihto-osakkeellaan (nykyisin B-osake). A-osakkeen (aiemmin perusosake) listaus alkoi Helsingin Pörssissä 1.6.1999. Kaupankäyntitunnus A-osakesarjalle on KESKOA ja B-osakesarjalle KESKOB.

Keskolla on kaksi osakesarjaa, A ja B. Mitä eroa niillä on?
Osakkeet eroavat toisistaan vain äänivallan osalta. A-osakkeella on 10 ääntä ja B-osakkeella 1. Kun niillä kummallakin käydään itsenäisinä osakkeina kauppaa pörssissä, molemmilla on oma hinnanmuodostuksensa ja kiinnostavuus kaupankäynnin kohteena. B-osake on tyypillisesti vaihdetumpi ja likvidimpi osake. Osakesarjojen osakkeita ei voi vaihtaa suoraan toisiinsa

Voiko osakkeita vaihtaa sarjasta toiseen?
Osakkeiden vaihto sarjojen välillä ei ole mahdollista. Molemmat osakesarjat on listattu Helsingin pörssiin, missä niiden osto ja myynti on mahdollista.

Kuinka monta osakkeenomistajaa Keskolla on?
Keskolla on yli 100 000 osakkeenomistajaa. Tarkemmat tiedot löytyvät kuukausittain päivittyvästä Suurimmat osakkeenomistajat -osiosta.

Kuinka paljon ulkomaiset omistajat omistavat osakkeita?
Kaikista osakkeista ulkomaalaiset, hallintarekisteröidyt, omistajat omistavat noin 35-40 %. Tarkemmat tiedot löytyvät kuukausittain päivittyvästä Osakeomistusten jakautuminen omistajaryhmittäin.

Millainen osinkopolitiikka Keskolla on?
Pitkällä aikavälillä Keskon tavoitteena on jakaa tasaisesti kasvavaa osinkoa noin 60-100 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta ottaen huomioon yhtiön taloudellinen tilanne ja strategia. Kesko maksaa osingon neljässä erässä vuodelta 2021 jaettavasta osingosta alkaen.

Miksi Keskoon kannattaa sijoittaa?
Keskolla on vahva markkina-asema kotimaassa ja ulkomailla. Keskolla on vahva tulorahoitus ja tase sekä hyvä osingonmaksukyky. Kesko tekee tunnustettua vastuullisuustyötä. Kauppiasyrittäjyys on K-ryhmän kilpailuetu. Lue lisää Keskosta sijoituskohteena.

Mitä tarkoittaa hiljainen jakso?
Ennen tulosjulkistuksia on ns. hiljainen jakso, jonka aikana Kesko ei kommentoi Kesko-konsernin taloudellista tilaa tai Kesko-konsernin tai markkinoiden tulevaisuuden näkymiä eikä Kesko järjestä sijoittajatapaamisia. Hiljaiset jaksot alkavat 1.1., 1.4., 1.7., ja 1.10. ja ovat kukin kuitenkin aina vähintään 21 päivää. Kukin hiljainen jakso kestää kyseessä olevan raportointikauden tuloksen julkistamiseen asti. Tulosjulkistusten ja hiljaisten jaksojen ajankohdat kerrotaan Keskon internetsivujen sijoittajakalenterissa. Muina aikoina analyytikoiden ja sijoittajien kyselyihin vastataan puhelimitse, sähköpostilla ja järjestämällä sijoittajatapaamisia.

Miten teen osoitteenmuutoksen omistajarekisteriin?
Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa muuttuneet osoitetietonsa siihen pankkiin, pankkiiriliikkeeseen tai muuhun tilinhoitajayhteisöön, jossa osakkeenomistajalla on arvo-osuustili.

Mitä vanhoille paperisille osakekirjoille voi tehdä? Minkä arvoisia ne ovat?
Paperisista osakekirjoista siirryttiin sähköiseen rekisteriin lokakuussa 1993. Tähän arvo-osuusjärjestelmään vaihtamatta jääneet paperiset osakkeet on myyty niiden omistajien lukuun vuonna 2001 ja varat talletettu lääninhallitukseen. Sieltä niitä voi vaatia 10 vuoden ajan, mutta tämä aikaikkuna on nyt sulkeutunut. Oikeus osinkoihin on myös vanhentunut. Paperisilla osakekirjoilla on siis enää ainoastaan keräilyarvoa.

Takaisin ylös

Hallinnointi

Kuka johtaa Keskoa?
Keskon ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeenomistajat valitsevat yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan. Kesko-konsernia johtavat hallitus ja pääjohtajana toimiva toimitusjohtaja. Pääjohtajan nimittää hallitus. Yhtiöllä on ns. yksitasoinen hallintomalli. Lue lisää

Milloin Keskon yhtiökokous pidetään?
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana kesäkuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle. Keskon varsinainen yhtiökokous on yleensä pidetty maalis-huhtikuun aikana. Lisäksi yhtiöllä voi tarvittaessa olla ylimääräisiä yhtiökokouksia. Lue lisää

Kuka on Keskon toimitusjohtaja? 
Keskolla on toimitusjohtaja, josta käytetään nimitystä pääjohtaja. Keskon pääjohtaja on KTM Jorma Rauhala. Hän on toiminut Keskon pääjohtajana 1.2.2024 alkaen. Lue lisää

Keitä kuuluu Keskon hallitukseen? 
Varsinainen yhtiökokous 26.3.2024 päätti, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.

Hallituksen kokoonpano 26.3.2024 alkaen on seuraava:

  • kauppaneuvos, yo-merkonomi Esa Kiiskinen (pj.)
  • oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäs (vpj.)
  • kauppatieteiden maisteri Jannica Fagerholm
  • diplomikauppias, EMBA Pauli Jaakola
  • kauppatieteiden tohtori Piia Karhu
  • diplomikauppias, merkonomi Jussi Perälä
  • tekniikan tohtori, oikeustieteen maisteri, MBA Timo Ritakallio

 
Hallituksen jäsenten toimikausi on yhtiöjärjestyksen mukainen yhden vuoden toimikausi. Lue lisää

Takaisin ylös

Vastuullisuus

Miksi yhteiskuntavastuu on Keskolle tärkeää?
Vastuullisuus on K-ryhmälle strateginen valinta ja osa jokapäiväistä työtä. Vastuullisuustyön painopisteitä ovat hankinnan läpinäkyvyys, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ympäristöstä huolehtiminen sekä laaja-alainen arvonluonti koko yhteiskuntaan.

Onko Kesko mukana kestävän kehityksen indekseissä?
Kesko on vakiinnuttanut asemansa vastuullisuutta mittaavissa vertailuissa. Kesko on valittu tärkeimpiin kestävän kehityksen indekseihin, kuten FTSE4Good-indeksiin. Kesko on ollut Maailman 100 vastuullisimman yrityksen listalla joka vuosi listan perustamisesta, vuodesta 2005 alkaen. Lue lisää Keskon kestävän kehityksen indekseistä.

Mikä on Keskon vastuullisuusohjelma?
Keskon vastuullisuusohjelma koskee Keskon kaikkia toimialoja, ja sisältää sekä lyhyen että pitkän ajan vastuullisuustavoitteita. Kukin toimiala on laatinut ohjelman osa-alueesta omat, toimialakohtaiset tavoitteet. Lue lisää vastuullisuusohjelmasta ja keskeisistä tavoitteista.

Millaisia tuloksia Keskon vastuullisuustyöllä on saavutettu?
Keskon vastuullisuusohjelma asettaa konkreettiset tavoitteet muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnalle, hävikin vähentämiselle, kuljetuksille, vastuulliselle hankinnalle ja henkilöstön hyvinvoinnille. Lue lisää ohjelman tavoitteista, toimenpiteistä ja tuloksista.

Miten Kesko huolehtii hankintansa vastuullisuudesta?
Keskon vastuullista hankintaa ohjaavat Keskon ostotoiminnan periaatteet. Hankinnan tueksi on laadittu vastuullisuuslinjauksia, kuten palmuöljylinjaus, kala- ja äyriäislinjaus, puulinjaus ja farkkujen hiekkapuhalluslinjaus. Kesko on jäsenenä eurooppalaisessa amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) –aloitteessa. Tavarantoimittajien arvioinnissa ns. riskimaissa (esimerkiksi monet Aasian, Väli-Amerikan ja Afrikan maat) käytetään kansainvälisiä arviointijärjestelmiä, kuten amfori BSCI -auditiointia.

Takaisin ylös

Henkilökunta

Kuinka paljon Keskossa on työntekijöitä?
Vuoden 2023 lopussa Keskossa työskenteli yhteensä 17 702 henkilöä. 

Kuinka paljon K-ryhmässä on työntekijöitä?
Kesko ja K-kauppiaat työllistävät yhdessä noin 39 000 henkeä ja koko K-ryhmä työllistää noin 45 000 henkeä.

Kuinka suuri osuus henkilöstöstä työskentelee Suomessa?
Keskon henkilöstöstä 12 384 oli Suomessa ja 5 318 henkeä muissa toimintamaissa vuoden 2023 lopussa.

 

Takaisin ylös
Takaisin ylös