Ihmiset

Ihmiset on keskeinen painopistealue vastuullisuusstrategiassamme. Vastuu ihmisistä tarkoittaa henkilöstön turvallisuuden, hyvinvoinnin ja monimuotoisuuden sekä yhdenvertaisuuden edistämistä työyhteisössä. Olemme asettaneet konkreettiset tavoitteet monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiselle.

Kesko on sitoutunut tukemaan toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals). Olemme tunnistaneet meille olennaisimmat SDG-tavoitteet vastuullisuusstrategiamme mukaisesti. Ihmisiin liittyvässä työssämme Keskon ja sen sidosryhmien kannalta tärkeimmät SDG-tavoitteet ovat Sukupuolten tasa-arvo sekä Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua. 

sdg-kuva_Ihmiset.png

Tärkeimmät tavoitteemme:

  • Edistämme työntekijöidemme terveyttä, hyvinvointia ja menestystä
  • Pitkän aikavälin tavoitteenamme on nolla tapaturmaa
  • Toteutamme monimuotoisuus- ja mukaanottamisohjelmaa
  • Pyrimme palkkatasa-arvoon
  • Edistämme sukupuolten välistä tasa-arvoa

Takaisin ylös