Ympäristöarvioinnit

K-ryhmän merkittävimmät ilmastovaikutukset aiheutuvat oman toiminnan päästöjen lisäksi tuotteiden arvoketjun päästöistä. Epäsuorat Scope 3 -päästöt syntyvät myytävien tuotteiden ja palveluiden elinkaaren aikaisista päästöistä, kuten raaka-aineiden alkutuotannosta, tuotteiden valmistuksesta, pakkauksista, kuljetuksista ja tuotteiden käytöstä. 

CDP Supply Chain 

Kesko on mukana CDP:n Supply Chain –ohjelmassa. CDP on globaali, voittoa tavoittelematon ympäristöjärjestö, joka kerää vuosittain yrityskohtaista tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta.  

Vuonna 2022 kutsuimme 364 tavaran- ja palveluntoimittajaamme tekemään päästövähennyksiä ja raportoimaan ilmastotavoitteistaan ja -toimistaan CDP:n Climate Change -kyselyn kautta. Mukaan kutsutuista toimittajista ostoeuroihin pohjautuen 55,3 % jakoi vastauksensa Keskon kanssa.

Yksi Keskon SBT (Science Based Targets) -tavoitteista on, että 67 % tavarantoimittajista ja palveluntuottajista (ostojen perusteella) asettaa tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet vuoden 2026 loppuun mennessä. Seuraamme tavoitteen toteutumista CDP:n Climate Change -kyselyn kautta. Vuonna 2022 ostoeuroihin pohjautuen 27,7 %:lla toimittajista oli hyväksytyt, tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet. 

Muut tavarantoimittajien ympäristöarvioinnit 

Vuonna 2022 rakentamisen ja talotekniikan kaupan Shanghaissa sijaitseva hankintatoimisto KOPO (Kesko Onninen Purchasing Office) suoritti 30 tavarantoimittajalle auditoinnin, jonka osa-alueena on ympäristöjohtaminen ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä. Vuoden 2021 lopussa ISO 14001 -sertifiointi oli voimassa 66 tavarantoimittajalla.

Osallistumme amfori BEPI -ohjelmaan, jonka tavoite on kehittää riskimaatavarantoimittajien ympäristöjohtamista. Vuonna 2022 amfori BEPI -riskiarviointi tehtiin 11 riskimaatavarantoimittajallemme.

Osana IGS (ICA Global Sourcing) -hankintayhteistyötä on käytössä IGS Environmental Assessment -ympäristöarviointi, jossa tavarantoimittajilta kysytään energiankulutuksesta, -lähteistä ja energiankulutuksen vähentämistoimista. Vuonna 2022 IGS Environmental Assessment -ympäristöarviointia ei suoritettu koronapandemian vuoksi. 

Takaisin ylös