Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valintaprosessi ja tehtävät

Keskon varsinainen yhtiökokous 2020 päätti Keskon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta ja vahvisti toimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikunta on Keskon osakkeenomistajien toimielin, ja se koostuu kolmesta jäsenestä. Keskon suurimmat osakkeenomistajat nimeävät kaksi jäsentä ja Keskon hallituksen puheenjohtaja on nimitystoimikunnan kolmas jäsen. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kahdella osakkeenomistajalla, joiden osuus Keskon kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. päivänä. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi. Nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on Keskon tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus, ja valmistella tätä varten perustellut ehdotukset yhtiökokoukselle. Työjärjestyksensä mukaisesti nimitystoimikunnan tehtävänä on

  • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta,
  • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi,
  • valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi,
  • vastata yhtiökokouksessa osakkeenomistajien kysymyksiin nimitystoimikunnan tekemistä ehdotuksista sekä
  • etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunta tekee ehdotuksensa yhtiökokoukselle niistä nimitystoimikunnan tehtäviksi kuuluvista asioista, jotka ovat osakeyhtiölain ja Keskon yhtiöjärjestyksen perusteella yhtiökokouksen asialistalla.

Nimitystoimikunta on perustettu toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Hallituksen monimuotoisuuspolitiikka

 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano ja toiminta 2021

Keskon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet toimikaudella 2021-2022 ovat

  • Toni Pokela, diplomikauppias, K-kauppiasliitto ry:n nimeämänä,
  • Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä ja
  • Esa Kiiskinen, Keskon hallituksen puheenjohtaja.

Toimikunta on järjestäytymiskokouksessaan 13.9.2021 valinnut Toni Pokelan puheenjohtajaksi.

Toni Pokelan ja Esa Kiiskisen henkilötiedot löytyvät kohdasta Hallituksen jäsenet. Jouko Pölönen (s. 1970, koulutus KTM, eMBA) toimii toimitusjohtajana Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa.

Nimitystoimikunta kokoontui kaksi (2) kertaa vuonna 2021, ja jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin. Nimitystoimikunta esitti vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärää ja kokoonpanoa koskevat ehdotukset. Toimikunnan ehdotus pörssitiedotteena 19.1.2021. Nimitystoimikunta ehdottaa Keskon varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022 hallituksen jäsenten palkkioiden säilymistä ennallaan. Toimikunnan ehdotus on julkaistu pörssitiedotteena 31.1.2022.

Takaisin ylös