Hyvä hallinto

Toimimalla oikein rakennamme ja ylläpidämme luottamusta Keskon, K-kauppiaiden ja heidän henkilökuntansa sekä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden välillä ja lisäämme viime kädessä myös Keskon osakasarvoa. K-ryhmän K Code of Conduct -toimintaohjeet linjaavat yhteiset suuntaviivat kaikkien k-ryhmäläisten ja yhteistyökumppanien työlle.

Tärkeimmät tavoitteemme: 

  • Sitoudumme K Code of Conductiin
  • Viemme vastuullisuustavoitteet osaksi palkitsemista
  • Kehitämme vastuullisuusosaamista
  • Hyödynnämme dataa vastuullisesti ja eettisesti ja luomme sillä lisäarvoa
Takaisin ylös