Hyvä hallinto

Toimimalla oikein rakennamme ja ylläpidämme luottamusta Keskon, K-kauppiaiden ja heidän henkilökuntansa sekä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden välillä ja lisäämme viime kädessä myös Keskon osakasarvoa. K-ryhmän K Code of Conduct -toimintaohjeet linjaavat yhteiset suuntaviivat kaikkien k-ryhmäläisten ja yhteistyökumppanien työlle.
Takaisin ylös