Strategia, visio ja arvot

Keskon kasvustrategian ytimessä on kannattava kasvu kolmella valitulla toimialalla: päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Jatkamme vuonna 2015 luodun kasvustrategian toteuttamista kaikilla kolmella toimialalla. Kevään 2021 strategiatyön tuloksena terävöitimme kunkin toimialan osalta toimenpiteitä myynnin edelleen kasvattamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Nostimme entistä vahvemmin strategian ytimeen asiakaskokemuksen jatkuvan parantamisen, digitaalisten palveluiden edelleen kehittämisen sekä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen.

Vuonna 2015 luodulla ja vuonna 2021 uudelleen vahvistetulla strategialla tavoittelemme kannattavaa kasvua fokusoitumisen ja uudistumisen kautta. Kaupan ala muuttuu nopeasti, mikä on meille suuri mahdollisuus.

Päivittäistavarakauppa, rakentamisen ja talotekniikan kauppa ja autokauppa ovat liiketoimintojamme, joissa Keskolla on hyvä markkina-asema, vahvimmat kyvykkyydet ja parhaat pitkän aikavälin kehitysmahdollisuudet. Erottaudumme kilpailijoista laadulla ja asiakaskokemuksella, olipa kyseessä sitten palvelu kaupoissa tai digitaaliset palvelumme.

Digitalisaatio ja asiakaskokemus ovat Keskon strategiassa kaksi keskeistä, toisiaan tukevaa teemaa. Meille tärkeimmät tavoitteet digitalisaation hyödyntämisessä ovat mahdollisimman hyvän asiakaskokemuksen tarjoaminen sekä omien toimintojen tehostaminen ja tätä kautta kustannustehokkuuden parantaminen. Data on keskeistä kaikessa toiminnassamme ja pyrimme monipuolisesti luomaan arvoa asiakkaillemme dataa, analytiikkaa, tekoälyä ja automaatiota hyödyntävillä liiketoimintaprosesseillamme.  

K-Plussa on Suomen laajin ja monipuolisin kanta-asiakasohjelma. Plussa-verkostossa vuoden 2021 aikana asioineiden K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan kuuluvien talouksien määrä oli joulukuun lopussa 2,4 miljoonaa ja aktiivisia asiakkaita oli 3,3 miljoonaa.

Yksi yhtenäinen K on tärkeä osa strategiaamme. Toimimme tänä päivänä K-ryhmänä kahdeksassa maassa. K-ryhmän ytimen muodostavat Kesko ja Suomessa toimivat itsenäiset kauppiasyrittäjät. K-kauppiasyrittäjyys on meille merkittävä kilpailuetu, ja toimimme kauppiasliiketoimintamallilla aina kun se tuo meille kilpailuetua. Tavoitteemme on ylläpitää ja vahvistaa luotettavaa K-brändiä ja tarjota entistä parempaa palvelua asiakaskohtaamisissamme. Yksi yhtenäinen K tarkoittaa yhteisen strategian lisäksi saumatonta yhteistyötä niin kauppiaiden kanssa kuin eri toimialojenkin kesken synergiahyötyjen saavuttamiseksi.

Vastuullisuus on keskeinen osa Keskon strategiaa. Edistämme vastuullisuutta koko arvoketjussa aina tuotannosta asiakkaan valintoihin asti. Luomme laaja-alaisesti arvoa koko yhteiskuntaan. Vastuullisuustyömme painopisteitä ovat ilmastonmuutoksen hillintä, kestävä hankinta ja vastuu ihmisistä. Sitoudumme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin hillitä ilmastonmuutosta. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali K-ryhmä vuonna 2025 ja saada oman toimintamme ja kuljetustemme päästöt nollaan vuoteen 2030 mennessä.

Aloitimme laajan vastuullisuusstrategian päivitystyön syksyllä 2021. Päivitetty vastuullisuusstrategiamme pohjautuu vuoden 2020 lopussa tehtyyn olennaisuusarviointiin, jossa selvitimme laajasti sidosryhmien näkemyksiä kyselytutkimuksella ja syvällisemmillä haastatteluilla. Päivitetty vastuullisuusstrategia julkaistaan keväällä 2022.

Kesko_2021_yritysostot.svg

 

 

Lue lisää: 

Takaisin ylös