Strategia, visio ja arvot

Keskon kasvustrategian ytimessä on kannattava kasvu kolmella valitulla toimialalla: päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Jatkamme kasvustrategian toteuttamista kaikilla kolmella toimialalla. Strategian ytimessä ovat myös asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen, digitaalisten palveluiden edelleen kehittäminen sekä vastuullisuus ja kestävä kehitys.

Suunta_22 Kesko_fi__Strategiamme toteutus jatkuu.svg

Arvo

Asiakas ja laatu – kaikessa mitä teemme

Visio

Pohjois-Euroopan johtava kasvuhakuinen kaupan alan toimija – tavoitteena kaupan alan paras asiakaskokemus

Missio

Luomme vastuullisesti hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme ja koko yhteiskunnalle

Strategiamme toteutus jatkuu

Keskolla on toimivaksi osoittautunut strategia, jolla tavoitellaan kannattavaa kasvua fokusoitumisen ja uudistumisen kautta. Kaupan ala ja toimintaympäristö muuttuvat nopeasti. Ketterälle ja koko ajan uudistuvalle toimijalle se on mahdollisuus. Saavutetut tulokset ovat vahva osoitus siitä, että strategiset valintamme ovat olleet oikeita ja strategiamme toimii hyvin myös pandemian jälkeisessä nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa.

Päivittäistavarakauppa, rakentamisen ja talotekniikan kauppa ja autokauppa ovat liiketoimintoja, joissa Keskolla on hyvä markkina-asema, vahvimmat kyvykkyydet ja parhaat pitkän aikavälin kehitysmahdollisuudet. Erottaudumme kilpailijoista laadulla ja asiakaskokemuksella, olipa kyseessä sitten palvelu kaupoissa tai digitaaliset palvelumme.

Digitalisaatio ja asiakaskokemus ovat Keskon strategiassa kaksi keskeistä, toisiaan tukevaa teemaa. Meille tärkeimmät tavoitteet digitalisaation hyödyntämisessä ovat mahdollisimman hyvän asiakaskokemuksen tarjoaminen sekä omien toimintojen tehostaminen ja tätä kautta kustannustehokkuuden parantaminen. Data on keskeistä kaikessa toiminnassamme ja pyrimme monipuolisesti luomaan arvoa asiakkaillemme dataa, analytiikkaa, tekoälyä ja automaatiota hyödyntävillä liiketoimintaprosesseillamme. 

K-Plussa on Suomen laajin ja monipuolisin kanta-asiakasohjelma. Plussa-verkostossa vuoden 2022 aikana asioineiden K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan kuuluvien talouksien määrä oli joulukuun lopussa 2,4 miljoonaa ja aktiivisia asiakkaita oli 3,3 miljoonaa.

Yksi yhtenäinen K on tärkeä osa strategiaamme. Toimimme tänä päivänä K-ryhmänä kahdeksassa maassa. K-ryhmän ytimen muodostavat Kesko ja Suomessa toimivat itsenäiset kauppiasyrittäjät. K-kauppiasyrittäjyys on meille merkittävä kilpailuetu, ja toimimme kauppiasliiketoimintamallilla aina kun se tuo meille kilpailuetua. Tavoitteemme on ylläpitää ja vahvistaa luotettavaa K-brändiä ja tarjota entistä parempaa palvelua asiakaskohtaamisissamme. Yksi yhtenäinen K tarkoittaa yhteisen strategian lisäksi saumatonta yhteistyötä niin kauppiaiden kanssa kuin eri toimialojenkin kesken synergiahyötyjen saavuttamiseksi.

Uudistimme vastuullisuusstrategiamme keväällä 2022. Strategia asettaa selkeät tavoitteet Keskon ja sen kaikkien kolmen toimialan toiminnan vastuullisuudelle.Vastuullisuusstrategian painopistealueita ovat ilmasto ja luonto, arvoketjun vastuullisuus, ihmiset sekä hyvä hallinto. Ilmaston ja luonnon osalta Kesko keskittyy sekä oman toimintansa että koko arvoketjun päästöjen vähentämiseen. Oman toiminnan osalta Keskon tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2025 ja päästötön vuonna 2030. Arvoketjun osalta painotamme koko hankintaketjun vastuullisuutta. Vastuu ihmisistä näkyy erityisesti henkilöstön turvallisuuden ja hyvinvoinnin sekä monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisenä. Hyvän hallinnon osalta keskeistä on muun muassa K Code of Conductin toteuttaminen sekä koko henkilöstön vastuullisuusosaamisen kehittäminen.

 

2022 yritysostot_Yritysostot osana Keskon kasvustrategiaa.svg

 

 

Lue lisää: 

 

Takaisin ylös