Strategia, visio ja arvot

Keskon kasvustrategian ytimessä on kannattava kasvu kolmella valitulla toimialalla: päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Strategiassa olennaista on myös asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen, digitaalisten palveluiden edelleen kehittäminen ja vastuullisuus.

Suunta_22 Kesko_fi__Strategiamme toteutus jatkuu.svg

Arvo

Asiakas ja laatu – kaikessa mitä teemme

Visio

Pohjois-Euroopan johtava kasvuhakuinen kaupan alan toimija – tavoitteena kaupan alan paras asiakaskokemus

Missio

Luomme vastuullisesti hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme ja koko yhteiskunnalle

Strategiamme toteutus jatkuu

Keskolla on toimivaksi osoittautunut kasvustrategia, jolla tavoitellaan kannattavaa kasvua fokusoitumisen ja uudistumisen kautta. Kaupan ala ja toimintaympäristö muuttuvat nopeasti. Ketterälle ja koko ajan uudistuvalle toimijalle se on mahdollisuus. Saavutetut tulokset ovat vahva osoitus siitä, että strategiset valintamme ovat olleet oikeita ja strategiamme toimii myös nopeasti muuttuvassa markkinassa.

Päivittäistavarakauppa, rakentamisen ja talotekniikan kauppa ja autokauppa ovat liiketoimintoja, joissa Keskolla on hyvä markkina-asema, vahvimmat kyvykkyydet ja parhaat pitkän aikavälin kehitysmahdollisuudet. Erottaudumme kilpailijoista laadulla ja asiakaskokemuksella, olipa kyseessä sitten palvelu kaupoissa tai digitaaliset palvelumme.

Asiakaskokemus ja digitalisaatio ovat Keskon strategiassa kaksi keskeistä, toisiaan tukevaa teemaa. Meille tärkeimmät tavoitteet digitalisaation hyödyntämisessä ovat mahdollisimman hyvän asiakaskokemuksen tarjoaminen sekä omien toimintojen tehostaminen ja tätä kautta kustannustehokkuuden parantaminen. Data on keskeistä kaikessa toiminnassamme ja pyrimme monipuolisesti luomaan arvoa asiakkaillemme dataa, analytiikkaa, tekoälyä ja automaatiota hyödyntävillä liiketoimintaprosesseillamme. 

K-Plussa on Suomen laajin ja monipuolisin kanta-asiakasohjelma. K-Plussa-verkostossa vuoden 2023 aikana asioineiden K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan kuuluvien talouksien määrä oli joulukuun lopussa 2,5 miljoonaa ja aktiivisia asiakkaita oli 3,3 miljoonaa.

Yksi yhtenäinen K kuvaa toimintaamme. Toimimme tänä päivänä K-ryhmänä kahdeksassa maassa. K-ryhmän ytimen muodostavat Kesko ja Suomessa toimivat itsenäiset kauppiasyrittäjät. K-kauppiasyrittäjyys on meille merkittävä kilpailuetu, ja toimimme kauppiasliiketoimintamallilla aina kun se tuo meille kilpailuetua. Tavoitteemme on ylläpitää ja vahvistaa luotettavaa K-brändiä ja tarjota entistä parempaa palvelua asiakaskohtaamisissamme. Yksi yhtenäinen K tarkoittaa yhteisen strategian lisäksi saumatonta yhteistyötä niin kauppiaiden kanssa kuin eri toimialojenkin kesken synergiahyötyjen saavuttamiseksi.

Vastuullisuus on yksi Keskon strategian keskeisistä painopistealueista. Vastuullisuuden visiona on mahdollistaa asiakkaidemme vastuulliset valinnat edistämällä muutosta koko arvoketjussa. Vastuullisuusstrategiassa sitoudumme kunnianhimoiseen ja tavoitteelliseen vastuullisuustyöhön. Strategian neljä painopistealuetta ovat ilmasto ja luonto, arvoketju, ihmiset sekä hyvä hallinto. Kaikki kolme toimialaamme kannustavat asiakkaitaan tekemään kestäviä valintoja – oli kyse sitten ruoasta, rakentamisesta tai liikkumisesta.

Ilmaston ja luonnon osalta Kesko keskittyy sekä oman toiminnan että koko arvoketjun päästöjen vähentämiseen. Olemme sitoutuneet asettamaan pitkän aikavälin tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet ja vähentämään koko arvoketjun päästöt nettonollaan vuoteen 2050 mennessä. Kannustamme tavarantoimittajia asettamaan omat päästötavoitteensa. Tavoitteenamme on ehkäistä luontokatoa omassa toiminnassamme ja arvoketjussamme. Tuemme asiakkaiden vastuullisia valintoja kestävien tuotteiden ja palveluiden avulla. Vastuu ihmisistä tarkoittaa henkilöstön turvallisuuden, hyvinvoinnin ja monimuotoisuuden sekä yhdenvertaisuuden edistämistä työyhteisössä. Asetimme vuonna 2023 konkreettiset tavoitteet monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiselle.

Olemme käynnistäneet uuden kestävyysraportointi­direktiivin (CSRD) mukaisen raportin valmistelun. Vuodesta 2024 kertova kestävyysraporttimme tulee olemaan uuden raportointiviitekehyksen mukainen.

Kehityksen mittareina toimivat muun muassa kestävän kehityksen indeksit ja arvioinnit – kuten Dow Jones Sustainability Indices, MSCI ESG, Sustainalytics ja CDP.

Kesko_fi_2023_Yritysostot osana Keskon kasvustrategiaa.svg

 

 

Lue lisää: 

 

Takaisin ylös