Päivittäistavarakaupan strategia

Päivittäistavarakaupassa Keskon tavoitteena on olla myös tulevaisuudessa Suomen asiakaslähtöisin ja kannattavin ruokakauppa ja markkinajohtaja ruoan verkkokaupassa. Kasvustrategian perustana ovat kauppakohtaiset liikeideat, tiedon laaja hyödyntäminen ja vahva digitaalinen osaaminen sekä tehokkaat prosessit. Tavoitteena on edelleen vahvistaa markkinajohtajuutta foodservice-liiketoiminnassa.

K-ryhmä on Suomen toiseksi suurin päivittäistavarakaupan toimija. Päivittäisestä asiakaskokemuksesta vastaavat noin 900 itsenäistä K-ruokakauppiasta. K-ruokakauppoja on Suomessa 1 200 ja niissä käy päivittäin noin 1,2 miljoonaa asiakasta. Yli 700 kauppaa tarjoaa lisäksi K-ruoka-verkkokaupan palveluita, ja sitä tukevat pikatoimitukset yhteistyössä Woltin kanssa. K-ruokakaupan ketjuja ovat K-Citymarket, K-Supermarket ja K-Market ja Neste K -liikenneasemat. Kespro on Suomen johtava foodservice-palvelujen tarjoaja.

Päivittäistavarakaupan strategiset painopisteet

Strategisena päämääränä on olla myös tulevaisuudessa Suomen asiakaslähtöisin ja kannattavin ruokakauppa sekä markkina­johtaja ruoan verkkokaupassa.

Liiketoimintaympäristö

 • Hintakilpailu markkinassa lisääntyy

 • Polarisaatio ja merkittävät muutokset väestörakenteessa

 • Hybridikuluttaminen ja individuaalisuus kulutuksessa vahvistuu

 • Ruokakaupan ja ravintolan roolit sekoittuvat: ravintolatasoisen ruoan kysynnän kasvu ja noutoruoan suosio

 • Digitalisaation ja tekoälyn kiihtyvä kehitys, digitaalisen ja fyysisen asiakaskokemuksen saumattomuus

 • Kestävyyden vaade toiminnoille ja konsepteille

 • Ilmastonmuutos ja ympäristötietoisuus korostuu

Strateginen tavoite

 • Hintakilpailukyvyn ja hintamielikuvan vahvistaminen

 • Päivitämme jatkuvasti kauppakohtaisia liikeideoita vastaamaan toimintaympäristöä

 • Paras monikanavainen asiakaskokemus

 • Johtava laatu- ja valikoimamielikuva ja erilaistuminen

 • Dataan ja asiakasymmärrykseen perustuva päätöksenteko

 • Kestävien valintojen mahdollistaminen asiakkaille

 • Foodservice-alan paras valikoima ja palvelu

 • Halutuin kumppani ja liiketoiminta-alusta

Vuosi 2023

Vahva asema Suomen ruokakaupassa tuo hyvää tulosta

Päivittäistavarakaupassa Keskon tavoitteena on olla Suomen asiakaslähtöisin ja kannattavin ruokakauppa kuluttaja- ja yritysasiakaskaupassa sekä markkinajohtaja ruoan verkkokaupassa. Kasvustrategian perustana ovat kauppakohtaiset liikeideat, dataan ja asiakasymmärrykseen perustuva päätöksenteko ja vahva digitaalinen osaaminen sekä tehokkaat prosessit.

Foodservice-liiketoiminnassa tavoitteena on edelleen vahvistaa markkina-asemaamme tarjoamalla alan parhaan valikoiman ja kokonaisvaltaisen palvelukonseptin. Kespron liiketoimintamalli perustuu vahvaan kumppanuuteen asiakasyritysten kanssa, jolloin sekä Kespro että asiakkaat hyötyvät liiketoiminnan kehittämisestä.

Vahva asemamme sekä kuluttaja- että yritysasiakaskaupassa tuo strategisesti tärkeitä synergiaetuja hankinnassa, logistiikassa, yhteisissä toiminnoissa ja it-investoinneissa.

Vuonna 2023 liikevaihto ja myynti kasvoivat edelleen sekä ruokakaupassa että foodservice-liiketoiminnassa. Päivittäistavarakaupassa kampanjat ja muut markkinointitoimenpiteet vahvistivat asiakasvirtoja ja myyntiä. K-ruokakauppojen markkinaosuus laski hieman. Kespron myynti kasvoi vahvasti ja ylitti markkinakasvun. Päivittäistavarakaupan kannattavuutta heikensivät ruoan hinnan nousun aiheuttamat muutokset kulutuskäyttäytymisessä sekä kampanjamyynnin osuuden kasvu vertailukaudesta. Osaltaan kannattavuutta heikensi inflaatiosta johtunut kustannusten nousu.

Asiakaskokemus ja hintamielikuvan hallinta vahvasti strategian keskiössä

K-ruokakauppoihin tuodaan asiakastietoon perustuen uusia, kunkin kaupan asiakaskunnalle parhaiten sopivia tuotteita ja palveluita.

Vuonna 2022 alkanut ruoan hintojen nousu kiihtyi alkuvuodesta 2023. Tämä vaikutti kuluttajakäyttäytymiseen. Hinnan merkitys kuluttajien valinnoissa oli edelleen suuri, mutta premium-tuotteiden kysynnässä nähtiin myös elpymistä toisella vuosipuoliskolla.

Vuonna 2023 jatkoimme kauppakohtaisten liikeideoiden terävöittämistä ja erilaisuutta korostavan strategiamme toteuttamista sekä hintakilpailukyvyn ja hintamielikuvan parantamista.

Investoimme vahvasti kauppapaikkoihin

Investoimme vuoden aikana 251,2 miljoonaa euroa kauppapaikkaverkostoomme. Jatkamme olemassa olevien kauppojen uudistamista ja avaamme myös useita uusia päivittäistavarakauppoja kasvukeskuksiin tulevina vuosina. Kasvustrategiamme mukaisesti investoimme päivittäistavarakauppaverkoston kehittämiseen vuositasolla 200–250 miljoonaa euroa.

Erityisesti K-Citymarketien myynti on kasvanut Suomessa merkittävästi ja niiden vaikutus kannattavuuteen ja markkinaosuuteen on olennainen. Rakennamme lähivuosina uudet K-Citymarketit Helsinkiin, Vantaalle, Lahteen, Kuopioon ja Lempäälään. Näiden lisäksi ostimme Espoontorin kauppakeskuksen Espoossa, jonne suunnittelemme suurempaa kaupan yksikköä. Lisäksi uudistamme 13 K-Citymarketia vuoden 2024 aikana.

Ruoan verkkokaupan kapasiteetti kasvoi

Ruoan verkkokaupan myynti on noussut uudelle tasolle viime vuosina. Kauppiasmallimme avulla olemme pystyneet kasvattamaan kapasiteettiamme edelleen. Näemme, että kivijalkakaupan ja verkkokaupan yhdistäminen on tehokas tapa toimia. Vuoden lopussa noin 730 K-ruokakauppaa tarjosi ruoan verkkokaupan palveluita. Vuonna 2023 ruoan verkkokaupan myynti oli noin 249 (236 miljoonaa euroa) (sis. alv), se kasvoi 5,7 % ja oli noin 3,2 % päivittäistavarakaupan myynnistä.

Nopeiten kasvava ruoan verkkokaupan muoto on pikatoimitus, jossa toimimme yhteistyössä Woltin kanssa. Vuoden 2023 lopussa jo yli 300 K-kauppaa eri puolella Suomea tarjosi pikatoimituksia. Pikatoimituksilla on suuri rooli koko ruoan verkkokaupan kasvun ja etenkin K-Market-ketjun myynninkehityksen kannalta.

Kauppiasyrittäjyys kilpailuetunamme

K-ruokakauppojemme liiketoiminta perustuu vahvasti kauppiasyrittäjyyteen. K-ruokakauppiaita on noin 900. K-kauppiaat huolehtivat kauppojensa valikoimista, laadusta, asiakkaidensa palvelusta, henkilökunnasta ja heidän osaamisestaan sekä liiketoimintansa tuloksellisuudesta oman kauppakohtaisen liikeideansa mukaisesti. Tiedolla johtaminen on tuotu vahvasti osaksi kauppojen toimintaa ja K-kauppiaita tuetaan luomaan omat kauppakohtaiset liikeideansa asiakastietoa hyödyntämällä.

Kespro rakentaa palveluitaan asiakasymmärrykseen perustuen

Kespro on Keskon omaa liiketoimintaa ja se on Suomen johtava foodservice-toimialan tukkukauppa. Kespron liikevaihto oli 1 154,9 miljoonaa euroa ja sen osuus Keskon  päivittäistavarakaupasta oli 18 %. Liikevoitto oli 75,0 miljoonaa euroa. Asiakkaitamme ovat muun muassa ravintolat, hotellit, kahvilat, liikenneasemat, julkishallinnon laitokset, K-ryhmän kaupat sekä jälleenmyyntiasiakkuudet. Kespron kilpailuetuihin kuuluu laaja, kilpailukykyinen ja laadukas valikoima, kattava verkosto sekä luotettavat digitaaliset ja henkilökohtaiset palvelut.

Kesko_2023_Paivittais__Liikevaihto_Liikevoitto.svg

Lue lisää Keskon vuosiraportista.

 

Markkinat

Suomen vähittäiskaupan päivittäistavaramarkkinat olivat vuonna 2023 noin 23 miljardia euroa (sis. alv), ja kasvua oli noin 6,0 % (PTY Tilasto). Ruoan hinnan kallistuminen on kasvattanut koko ruokakaupan euromääräistä markkinaa. Ruoan voimakas hintainflaatio laski volyymia, mutta kasvatti euromääräistä myyntiä. Kuluttajien ostokäyttäytymisessä korostuu hinnan merkitys ja usein ostoskoriin valitaan halvempia vaihtoehtoja. Hintakilpailu Suomen päivittäistavaramarkkinoilla on edelleen kiristynyt hintojen nousun vuoksi. Ruoan verkkokauppa on jatkanut kasvuaan.

Markkinaosuudet

Ruokakauppa

Markkinaosuus Suomessa on 34,3 % (Keskon oma arvio, perustuu Nielsenin vertailuryhmään, joka sisältää päivittäistavarakauppojen lisäksi halpahallit ja huoltoasemat). K-ryhmä on toiseksi suurin toimija Suomen päivittäistavarakaupassa. Markkinaosuutemme laski vuonna 2023 muuttuneen toimintaympäristön ja kilpailijoiden vahvemman uusperustannan vuoksi.
Kilpailijat: Prisma, S-market, Alepa/Sale ja Food Market Herkku, ABC (S-ryhmä), Lidl, Tokmanni, Minimani, Halpa-Halli, R-kioski sekä M-ketjun myymälät.

K-Citymarketin käyttötavarakaupan markkinaosuutta ei voida luotettavasti laskea. Kilpailijat: hypermarketit, tavaratalot, halpahallit, erikoisliikeketjut ja kotimaiset ja ulkomaiset verkkokaupat.

Foodservice Kespro
Koronapandemiasta johtuvat ravintolatoiminnan, tapahtumien ja matkailun rajoitukset sekä etätyösuositus ensimmäisellä kvartaalilla vaikuttivat negatiivisesti foodservice-liiketoimintaan, sen jälkeen markkina palasi lähes normaalille tasolle. Kespron markkinaosuuden arvioidaan vahvistuneen ja olevan 46,1 %. (Päivittäistavarakauppayhdistyksen Foodservice-tukkukauppojen vertailuryhmässä).
Kilpailijat: Meira Nova, Metro-tukku, Valio Aimo (ent. Heinon Tukku), Suomen Palvelutukkurit.

K-ryhmän päivittäistavarakauppa

Lukumäärä

Vähittäis- ja yritysasiakasmyynti, alv 0 %, milj. €

 

2023

2023

Muutos, %

K-ruokakaupat

1 208

6 657,8

3,1

K-Citymarket, käyttötavara

81

618,5

1,8

Kespro

-

1 186,0

11,2

Päivittäistavarakauppa yhteensä 

1 208

8 462,4

4,1

Vuoden 2023 lopussa oli 81 K-Citymarket-, 251 K-Supermarket-, 747 K-Market-kauppaa, 65 Neste K-liikenneasemaa ja 64 muuta kauppaa.
Lisäksi 729 K-ruokakauppaa tarjoaa asiakkailleen verkkokaupan palveluita. Kesprolla on 13 noutotukkua ja verkkotukku.

Päivittäistavarakaupan avainlukuja

2023

2022

Liikevaihto, milj. e

6 351,6

6 124,7

Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 

444,8

460,4

Liikevoitto-%, vertailukelpoinen

7,0

7,5

Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %

17,4

19,6

Investoinnit, milj. e

303,7

257,6

Henkilökunta keskimäärin

6 257

6 288

       

Kiinteistöt

2023

2022

Omistuskohteet, pääomat, milj. €

1 097

943

Omistuskohteet, pinta-ala, 1 000 m²

656

598

Vuokrakohteet, pinta-ala, 1 000 m²

1 411

1 434

 

Takaisin ylös