Päivittäistavarakaupan strategia

Päivittäistavarakaupassa Keskon tavoitteena on olla myös tulevaisuudessa Suomen asiakaslähtöisin ja kannattavin ruokakauppa ja markkinajohtaja ruoan verkkokaupassa. Kasvustrategian perustana ovat kauppakohtaiset liikeideat, tiedon laaja hyödyntäminen ja vahva digitaalinen osaaminen sekä tehokkaat prosessit. Tavoitteena on edelleen vahvistaa markkinajohtajuutta foodservice-liiketoiminnassa.

Strategia toimii – markkinaosuudet kasvoivat edelleen vuonna 2020

Päivittäistavarakaupan strategiana on kasvattaa myyntiä ja kannattavuutta muuttuvassa markkinassa asiakaslähtöisesti. Vuosi 2020 osoitti, että päivittäistavarakaupan strategia toimii hyvin myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. Markkinaosuutemme on vahvistunut edelleen sekä ruokakaupassa että foodservice-liiketoiminnassa.

Olemme onnistuneet tarjoamaan turvallisia, onnistuneita asiakaskokemuksia sekä osuvia valikoimia. K-ryhmä on toiseksi suurin toimija Suomen päivittäistavarakaupassa 36,8 %:n* (2019: 36,7 %) markkinaosuudella. Markkinaosuutemme kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa. Investoimme vuoden aikana 110 miljoonaa euroa myymäläverkostoomme, painopisteenä olemassa olevien kauppapaikkojen uudistaminen.

Asiakaskokemus strategian keskiössä

K-ruokakauppoihin tuodaan asiakastietoon perustuen uusia, kunkin kaupan asiakaskunnalle parhaiten sopivia tuotteita ja palveluita. Olemme panostaneet laadukkaisiin, erilaistaviin ja vastuullisiin valikoimiin, asioinnin helppouteen ja yksilöllisyyteen, hintatasoa unohtamatta. Vain K-kaupoissa myytävät, erilaistavat tuotteet tukevat kauppakohtaista liikeideaa ja kasvattavat keskiostosta. Uudet tuotteet ja tuotesarjat jotka perustuvat tunnettujen ravintoloiden brändeihin ovat olleet erittäin suosittuja asiakkaiden keskuudessa. Myös inspiroivat ja asiakkaan arkea helpottavat digitaaliset palvelut ovat vahvistaneet asiakaskokemusta.

Strategiset valintamme ovat osoittautuneet oikeiksi ja se näkyy hyvänä myynnin ja asiakastyytyväisyyden kehityksenä kaikissa K-ruokakauppaketjuissa sekä verkkokaupassa. Kaikkien K-ruokakauppojen asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-luku oli yhteensä 65,1 ja ruoan verkkokaupassa se oli huimat 83,0. Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi yhteensä 9,4 % vuonna 2020, mikä ylitti markkinakehityksen. K-Ruoka on Suomen suurin ruokamedia. Vuonna 2020 K-Ruoka.fi-sivustolla ja -sovelluksessa oli 2,8 miljoonaa käyntiä. K-Ruoka-sovellusta käyttää aktiivisesti 215 000 suomalaista viikoittain.

Päivittäistavarakaupan strategiana on kasvattaa myyntiä ja kannattavuutta muuttuvassa markkinassa asiakaslähtöisesti

Liiketoimintaympäristö

 • Digitalisaatio on perusvaatimus
 • Hybridi- ja polarisoitunut kuluttaminen vahvistuu
 • Väestörakenteessa merkittäviä muutoksia
 • Ilmastonmuutos ja ympäristötietoisuus korostuu
 • Vastuullisuuden vaade toiminnoille ja konsepteille

STRATEGINEN TAVOITE

MITÄ TEEMME 

Asiakaslähtöisimmät ja inspiroivimmat ruokakaupat kauppakohtaisilla liikeideoilla

 • Kauppakohtaisten liikeideoiden edelleen terävöittäminen
 • Valikoiman erilaistaminen ja entistä paremmat ruokaratkaisut
 • Digitaalisten ratkaisujen ja palveluiden kehittäminen

Myymäläverkoston kannattava kehittäminen ja uudistaminen 

 • Kauppojen uudistukset ja uudet konseptit 

Saumaton monikanavainen asiakaskokemus

 

 • Verkkokauppaverkoston laajentaminen ja myynnin kasvattaminen
 • K-Ruoka mobiilisovelluksen uudistaminen
 • Personoidun asiakasviestinnän toteuttaminen

Hyvä hintakilpailukyky

 • Valikoimien kehittäminen
 • Synergioiden hyödyntäminen
 • Omat brändit

Kauppiasyrittäjyyden kehittäminen kilpailuetuna

 • K-kauppiasuran hyvän maineen vahvistaminen
 • Kauppakohtaisen liikeidean käyttöönotto entistä laajemmin
 • Tiedolla johtamisen työkalujen kehittäminen

Foodservice-liiketoiminnan kasvattaminen

 • Myynnin kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen
 • Palveluiden ja konseptien kehittäminen

Päivittäistavarakaupaun liikevaihto ja liikevoitto 1-12/2020

 

Päivittäistavarakaupan strategiakatsauksen voit lukea Keskon vuoden 2020 vuosiraportista

Olemme koonneet tietoa koronaepidemian vaikutuksista Keskon liiketoimintaan Toimintaympäristö-sivulle. 

MARKKINAT

Suomen vähittäiskaupan päivittäistavaramarkkinat olivat vuonna 2020 noin 20,2 miljardia
euroa (sis. alv), ja kasvua oli noin 8,6 % (Keskon oma arvio). Koronapandemiasta johtuvat
etätyön lisääntyminen sekä ravintola- ja tapahtumarajoitukset sekä matkustusrajoitukset ovat vaikuttaneet kokonaismarkkinoiden kasvuun maaliskuun puolivälistä alkaen. Vähittäiskaupan markkinan kasvuun vaikuttivat myös kuluttajien ostovoiman säilyminen hyvällä tasolla ja hintojen nousu, josta lähes kolmannes tulee alkoholi- ja tupakkaveron noususta. Hintakilpailu Suomen päivittäistavaramarkkinoilla on jatkunut edelleen tiukkana. Samaan aikaan kuluttajat arvostavat kuitenkin yhä enenevässä määrin lähiruokaa, vastuullisuutta, terveellisyyttä sekä laatua. Koronapandemia on vauhdittanut merkittävästi verkkokaupan kasvua. 

MARKKINAOSUUDET

Ruokakauppa
Markkinaosuus Suomessa on 36,8 % (Keskon oma arvio, perustuu Nielsenin vertailuryhmään, joka sisältää päivittäistavarakauppojen lisäksi halpahallit ja huoltoasemat).


Kilpailijat: Prisma, S-market, Alepa/Sale ja Food Market Herkku (S-ryhmä), ABC, Lidl,
Tokmanni, Minimani, Halpa-Halli, R-kioski sekä M-ketjun myymälät.


K-Citymarketin käyttötavara
Markkinaosuutta ei voida luotettavasti laskea.

Kilpailijat: hypermarketit, tavaratalot, halpahallit, erikoisliikeketjut ja verkkokaupat.

Foodservice Kespro
Koronapandemiasta johtuvat ravintolatoiminnan ja tapahtumien rajoitukset sekä etätyösuositus vaikuttivat negatiivisesti foodservice-liiketoimintaan.

Kespron markkinaosuuden arvioidaan vahvistuneen ja olevan 42,5 %.
(Päivittäistavarakauppayhdistyksen Foodservice-tukkukauppojen vertailuryhmässä).

Kilpailijat: Meira Nova, Metro-tukku, Heinon Tukku, Suomen Palvelutukkurit.

 K-ryhmän päivittäistavarakauppa Lukumäärä Vähittäis- ja yritysasiakasmyynti, alv 0 %, milj. €
  2020   2020 Muutos, %
K-Citymarket, elintarvike 81   1934,5 13,0
K-Citymarket, käyttötavara 81   587,7 0,2
K-Supermarket 241   2235,2 9,0
K-Market 769   2001,0 7,4
Neste K 72   114,6 -12,4
Muut 73   46,3 6,2
Yhteensä 1236   6919,2 8,3
Kespro  -    783,9 -17,0
Päivittäistavarakauppa yhteensä  1236   7703,1 5,1

Lisäksi noin 470 K-ruokakauppaa tarjoaa asiakkailleen verkkokaupan palveluita (31.12.2020). 
Kesprolla on 14 noutotukkua ja verkkotukku.

 
Päivittäistavarakaupan avainlukuja

 

2020
2019
Liikevaihto, milj. e   5732,0 5531,2
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e    375,2 327,9
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen   6,5 5,9
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk   16,9 14,5
Investoinnit, milj. e   125,4 180,8
Henkilökunta keskimäärin   6197 6063
         
Kiinteistöt   2020 2019
Omistuskohteet, pääomat, milj. €   792 763
Omistuskohteet, pinta-ala, 1 000 m²   527 516
Vuokrakohteet, pinta-ala, 1 000 m²   1478 1520
Takaisin ylös