K-ryhmä on brändien talo

K-ryhmällä on kymmeniä hyvin menestyviä ketju- ja tuotebrändejä. Kullekin brändille on määritelty omat strategiset tavoitteensa ja tavoitemielikuvansa. Brändejä rakennetaan ja johdetaan asiakastarpeiden mukaisesti K-ryhmän rakenne ja liiketoimintamallit huomioiden.

Päivittäistavarakaupan ketjut ja brändit

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan ketjut ja brändit

 

Autokaupan brändit

 

 

Tavoitteena on kasvattaa brändien arvoa ja parantaa markkinoinnin tehoa. Tätä mitataan johdonmukaisesti muun muassa asiakastyytyväisyys- ja työnantajamielikuvatutkimuksilla sekä taloudellisilla mittareilla.

Kesko luo toiminnallaan arvoa sidosryhmilleen

Kaupan alan yrityksenä Keskon ja K-kauppojen päätehtävänä on tarjota asiakkaille heidän tarvitsemiaan tuotteita ja palveluita. Tuotteiden tulee olla tutkittuja, turvallisia ja vastuullisesti valmistettuja.

Kesko valitsee tavarantoimittajansa huolellisesti ja toimittaa tuotteet kauppaan tehokkaasti ja ympäristövaikutukset huomioiden. Samalla Kesko tarjoaa tavarantoimittajille jakelutien heidän tuotteilleen.

Keskon toiminnan ja yhteiskuntavastuun vaikutuksia arvioitaessa huomioidaan keskeiset sidosryhmät:

  • asiakkaat
  • sijoittajat ja Keskon omistajat
  • Keskon henkilökunta
  • kauppiaat ja kauppojen henkilökunta
  • tavaran- ja palveluntoimittajat
  • media
  • viranomaiset
  • kansalais- ja muut järjestöt
  • ammattiyhdistykset

Sidosryhmien odotuksia selvitetään säännöllisesti erilaisilla tutkimuksilla.

Strategia

Keskon strategisena tavoitteena on kannattava kasvu kolmella strategisella alueella: päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa.

Vahva yritysidentiteetti ja vahvat brändit ovat K-ryhmän uudistumisen edellytys. Strategiatyön osana kehitetään yhteistä K-brändiä ja rakennetaan vahva kattobrändi sekä yritysidentiteetti.

Brändistrategian mukaisesti K helpottaa arkea ja inspiroi saavuttamaan unelmia. Ennakoimme asiakkaidemme tarpeet ja palvelemme heitä henkilökohtaisesti läpi elämän. Teemme kaikkemme, jotta kaupassa olisi kiva käydä.

Peruslupaus lunastetaan joka kaupassa ja jokaisessa tehtävässä. Asiakkaan tarpeet, tunteet ja niiden tunnistaminen ohjaavat tekemistämme.

Lisätietoa

Takaisin ylös