Tietosuoja Keskossa

Arvostamme oikeuttasi yksityisyyteen. Keskon toiminta perustuu tietoon ja sen käsittelyyn Keskon toimintaympäristöissä. Tietosuojasta huolehtiminen on keskeinen osa henkilötietojen käsittelyä. Tältä sivulta löydät lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sekä sinun oikeuksistasi.

Noudatamme hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja lainsäädäntöä kaikessa toiminnassamme ja kaikkialla missä toimimme. Voit luottaa siihen, että tietojasi käsitellään huolellisesti ja turvallisesti. Asiakas ja laatu ovat meille kaiken tekemisen ytimessä.
 

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

 
Keräämme tietoa palvellaksemme sinua yksilöllisesti jokaisessa K-kaupassa ja muissa K-ryhmän toiminnoissa. Riittävän ja oikean tiedon avulla pystymme tarjoamaan henkilökohtaisesti merkityksellisiä etuja ja palkitsemisia sekä juuri oikeanlaisia valikoimia ja palveluita.

Myös erilaisten asiakkaan kanssa solmittujen sopimusten toteuttamiseksi henkilötietojen käsittely on usein välttämätöntä. Tarvitsemme henkilötietoja, jotta voimme esimerkiksi keräillä ja toimittaa sinulle verkko-ostoksesi haluamaasi paikkaan.

Hyödynnämme asiakastietoa myös liiketoiminnan johtamisessa sekä kehittäessämme tuotteitamme ja palveluitamme. Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä esimerkiksi verkkopalveluiden kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen.

Kuhunkin eri tarkoitukseen tarvittavat tiedot ja niiden säilytysaika on kuvattu asiaa koskevassa tietosuojaselosteessa.
 

Mistä lähteistä tietoja kerätään?

 
Käytämme pääsääntöisesti asiakkaan itse antamia tietoja, kuten nimi-, osoite-, sähköpostiosoite- sekä muita perustietoja. Käytämme myös palveluidemme käytöstä kertyviä tietoja, kuten verkkokäyttäytymistietoja tai ostotietoja asiakkaan niin salliessa. Pyrimme myös päivittämään asiakkaidemme yhteystietoja luotettavista lähteistä. Kussakin tietosuojaselosteessa on mainittu rekisterin tietolähteet.
 

Miten käsittelyn turvallisuus on varmistettu?

 
Keskon järjestelmä- ja sovelluskehitysprosesseissa on mukana työvaiheet, joissa analysoidaan henkilötietojen käyttötarkoituksiin sovellettavat tietosuojavaatimukset. Sovellettavat tietosuojavaatimukset vaihtelevat kerättävien henkilötietojen ja tietojen käyttötarkoituksen mukaan. Suunnittelemme teknisen toteutuksen siten, että se vastaa käsittelyn riskitasoa. Riskitason perusteella valitsemme tilanteeseen sopivat hallintakeinot ja tietoturvakäytännöt riskien hallitsemiseksi ja vaatimustenmukaisuuden saavuttamiseksi.

Kesko kouluttaa säännöllisesti henkilöstöään sekä tietosuojan että tietoturvan saralla. Varmistamme käsittelyn turvallisuutta myös teknisin menetelmin, kuten esimerkiksi palomuurein ja järjestelmäpäivityksin sekä  keskitetyn käyttäjähallinnan, käytönvalvonnan ja monivaiheisen tunnistautumisen avulla.

Mikäli turvallisuuden havaitaan vaarantuneen, asiaa ryhdytään tutkimaan välittömästi. Jos toteamme, että on tapahtunut henkilötietoja koskeva tietoturvaloukkaus, ryhdymme välittömästi tietosuoja-asetuksen edellyttämiin toimenpiteisiin, mm. asian niin vaatiessa teemme ilmoituksen tietosuojaviranomaiselle ja rekisteröidyille.
 

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

 
Keskon tietosuojaportaali on helppo tapa lähestyä Kesko-konserniin kuuluvia rekisterinpitäjiä tietosuoja-asioissa ja käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi. 

Tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeutesi ovat:

Oikeus saada tietoja käsittelystä
Saat tietoja henkilötietojesi käsittelystä Kesko-konsernissa Keskon tietosuojaportaalissa. Lisäksi ottaessasi esimerkiksi käyttöösi erilaisia palveluita, henkilötietojen keräämisen yhteydessä sinulle tarjotaan asiaan liittyvä tietosuojaseloste.

Tietojen tarkastaminen
Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi ja oikeus saada tiedoista jäljennös. Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Kesko ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen
Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tietojen siirtäminen
Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Käsittelyn vastustaminen
Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Voit tarkastaa käsittelyperusteet  ja niihin liittyvät henkilötietojen käyttötarkoitukset tietosuojaselosteesta. Käsittelyn perustuessa rekisterinpitäjän oikeutettuihin etuihin sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.

Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Käsittelyn rajoittaminen
Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedot. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

 
Toimenpidepyynnön voit tehdä myös kirjeitse osoittamalla sen tietosuojaselosteessa mainittuun yhteysosoitteeseen. Portaalista löydät myös usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen.

Yksittäinen ketjukauppa (esim. K-Market tai K-rauta -kauppa) vastaa itse tietosuoja-asioistaan ja lisätietoja saat suoraan kaupasta. Voit esimerkiksi toimittaa kaupalle kirjallisen tietopyynnön vapaamuotoisesti tai tähän käyttöön tarkoitetulla lomakkeella.
 

Tietoa evästeistä ja vastaavista teknologioista

 
K-ryhmä käyttää palveluissaan, kuten verkkosivuillaan ja mobiilisovelluksissaan, evästeitä ja muita vastaavia teknologioita sekä seurantatunnisteita. Pyrimme evästeiden avulla varmistamaan, että palvelu toimii toivotulla tavalla, tekemäsi valinnat muistetaan, sisältö on sinulle kiinnostavaa ja muualla internetissä esitetty mainontamme on sinulle relevanttia. Siltä osin kuin evästeiden käyttö ei ole välttämätöntä sivuston toiminnan ja palveluiden tarjoamisen kannalta, pyydämme sinulta suostumuksen evästeiden käyttöön. Voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen ”Evästeasetukset”-linkin kautta.

Lisätietoja Keskon Suomen toimintojen evästekäytännöistä saat täältä.
 

Plussa-asiakkaat ja tietosuoja

 
Voit tarkastella ja päivittää tietojasi Plussa.fi/Oma Plussa -palveluun kirjautuneena tai soittamalla K-Plussan asiakaspalveluun. Henkilökohtaisilla sivuillasi Oma Plussassa voit päivittää muun muassa puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi sekä hallinnoida sähköisiä markkinointilupiasi. Oma Plussassa voit myös seurata ostojasi, pisteitäsi ja kertynyttä Plussa-rahaa sekä henkilökohtaisia etujasi. Siellä sinun on mahdollista myös tilata rinnakkaiskortteja, ilmoittaa korttisi kadonneeksi tai tilata uusi kortti vioittuneen tilalle.

Asiakaspalvelu: Plussa.fi/asiakaspalvelu
 

Tietosuojavastaava

 
Keskolla on tietosuojavastaava. Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan kaikissa asioissa, jotka liittyvät henkilötietojesi käsittelyyn ja EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttöön.

Takaisin ylös