Liputusilmoitukset

Liputusilmoitus 23.4.2024
Kesko Oyj:n saaman ilmoituksen mukaan BlackRock, Inc:n kokonaisomistus Kesko Oyj:n osakkeista, mukaan lukien omistus rahoitusinstrumenttien kautta, alitti viiden (5) %:n rajan 24.4.2024. (Pörssitiedote 26.4.2024)

Liputusilmoitus 23.4.2024
Kesko Oyj:n saaman ilmoituksen mukaan BlackRock, Inc:n kokonaisomistus Kesko Oyj:n osakkeista, mukaan lukien omistus rahoitusinstrumenttien kautta, ylitti viiden (5) %:n rajan 23.4.2024. (Pörssitiedote 25.4.2024)

Liputusilmoitus 22.4.2024
Kesko Oyj:n saaman ilmoituksen mukaan BlackRock, Inc:n kokonaisomistus Kesko Oyj:n osakkeista, mukaan lukien omistus rahoitusinstrumenttien kautta, saavutti viiden (5) %:n rajan 22.4.2024. (Pörssitiedote 24.4.2024)

Liputusilmoitus 9.9.2021
Kesko Oyj:n saaman ilmoituksen mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus alitti kymmenen (10) prosentin rajan äänistä 9. syyskuuta 2021.

Liputusilmoitus 29.10.2019
Kesko Oyj:n saaman ilmoituksen mukaan Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ilmarisen osuus alitti viiden (5) prosentin rajan Keskon osakkeista 28. lokakuuta 2019.

Liputusilmoitus 30.8.2019
Kesko Oyj:n saaman ilmoituksen mukaan K-Kauppiasliitto ry:n ylitti viiden (5) prosentin rajan Keskon osakkeista 30.8.2019.

Liputusilmoitus 28.5.2019
Kesko Oyj:n saaman ilmoituksen mukaan Kruunuvuoren Satama Oy:n osuus Keskon osakkeista ja äänistä laski nollaan 28.5.2019 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. 

Liputusilmoitus 28.5.2019
Kesko Oyj:n saaman ilmoituksen mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus ylitti viiden (5) prosentin rajan Keskon osakkeista ja kymmenen (10) prosentin rajan äänistä 28.5.2019.

Liputusilmoitus 7.2.2017
Kesko Oyj:n saaman ilmoituksen mukaan K-Kauppiasliitto ry:n, sen toimialayhdistysten sekä Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiön yhteenlaskettu ääniosuus Keskon osakkeista on 3.2.2017 saavuttanut 15 prosenttia ja 6.2.2017 ylittänyt 15 prosenttia.

Liputusilmoitus 23.12.2015
Kesko Oyj:n saaman ilmoituksen mukaan K-Kauppiasliitto ry:n äänisosuus Keskon osakkeista on 23.12.2015 noussut yli 10 prosentin.

Liputusilmoitus 29.10.2010
Kesko Oyj:n saaman ilmoituksen mukaan K-Kauppiasliitto ry:n, sen toimialayhdistysten sekä Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiön yhteenlaskettu omistusosuus Keskon osakkeista on 28.10.2010 noussut yli 5 prosentin.

Liputusilmoitus 27.7.2010
Keskon Eläkekassa myi 27.7.2010 Kruunuvuoren Satama Oy:lle omistamiaan Kesko A -osakkeita siinä määrin, että sen omistamien Kesko Oyj:n osakkeiden osuus Keskon kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä laskee alle 5 %:iin ja Kruunuvuoren Satama Oy:n omistamien osakkeiden äänimäärä vastaavasti ylittää 5 % Keskon kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Liputusilmoitus 13.12.2007
Kesko Oyj sai Barclays Plc:ltä ja Barclays Global Investor UK Limitediltä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Barclays Plc:n omistusosuus Kesko Oyj:n kaikista osakkeista on alittanut 5% 11.12.2007, mutta jonka mukaan Barclays Global Investor UK Limitedin omistusosuus on yli 5 % Kesko Oyj:n kaikista osakkeista.

Liputusilmoitus 4.10.2007
Kesko Oyj sai 3.10.2007 Barclays Plc:ltä ilmoituksen, jonka mukaan Barclays Plc:n rahastoyhtiöiden yhteenlaskettu omistusosuus Kesko Oyj:n kaikista osakkeista on ylittänyt 5% 4.4.2007.

Liputusilmoitus 16.2.2004
Kesko Oyj sai 16.2.2004 ilmoituksen, jonka mukaan K-kauppiasliitto ry:n, sen toimialayhdistysten sekä Vähittäiskaupan ammattikasvatussäätiön yhteenlaskettu osuus Kesko Oyj:n äänimäärästä oli 13.2.2004 noussut 10,08 %:iin ja osakepääomasta 4,47 %:iin. Vuoden 2003 lopussa näiden tahojen yhteenlaskettu osuus Kesko Oyj:n äänimäärästä oli 9,76 %.

Liputusilmoitus 30.1.2003
Kesko Oyj sai 30.1.2003 ilmoituksen, jonka mukaan Silchester International Investors Limited -nimisen yhtiön omaisuudenhoitajana hallinnoima osuus Kesko Oyj:n osakepääomasta on 23.1.2003 laskenut 3,17 %:iin ja osuus kaikista äänistä 0,77 %:iin.

Ilmoituksen mukaan Silchester International Investors Limited on oikeutettu käyttämään osakkeisiin liittyvää äänioikeutta. Keskon tiedossa ei ole osakkeen omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä sopimuksia.

Liputusilmoitus 13.12.1999
Silchester International Investors Limited, osoite Heathcoat House, 20 Savile Row, London W1X 1AE, yhtiörekisterinumero (Company Registration No) 3000514, on 07.12.1999 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut, että sen omaisuudenhoitajana hallinnoima osuus Kesko Oyj:n osakepääomasta ylittää yhden kahdeskymmenesosan. Ilmoituksensa mukaan Silchester International Investors Limited on oikeutettu käyttämään osakkeisiin liittyviä oikeuksia.

Ilmoituksen perusteella Silchester International Investors Limited -nimistä yhtiötä on pidettävä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälässä ja Rahoitustarkastuksen ohjeen 204.1 kohdassa 3.3.2 tarkoitettuna osakkeenomistajaan rinnastettavana henkilönä.

Silchester International Investors Limited hallinnoi omaisuudenhoitajana yhteensä 4 695 120 kappaletta Kesko Oyj:n B-osakkeita ja niiden osuus Kesko Oyj:n äänimäärästä on 1,25 % ja osakepääomasta on 5,20 %.

Liputusilmoitus 31.5.1999
Keskon Eläkekassa, rnro 105, Vähittäiskaupan Takaus Oy, Krnro 134.595, ja K-kauppiasliitto ry, rnro 8853, ovat 31.05.1999 ilmoittaneet, että kunkin ilmoittajan omistusosuus Kesko Oyj:n äänimäärästä ylittää kahdeskymmenesosan. Ilmoitus perustuu 01.04.1999 voimaantulleeseen arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän muutokseen.

Keskon Eläkekassa omistaa yhteensä 3 520 705 kpl Kesko Oyj:n osaketta ja niiden osuus Kesko Oyj:n äänimäärästä on 9,09 % ja osakepääomasta 3,90 %.

Vähittäiskaupan Takaus Oy omistaa yhteensä 2 628 533 kpl Kesko Oyj:n osaketta ja niiden osuus Kesko Oyj:n äänimäärästä on 6,99 % ja osakepääomasta 2,91 %.

K-kauppiasliitto ry ja Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö, rnro 1128, omistavat yhteensä 3 263 074 kpl Kesko Oyj:n osaketta ja niiden osuus Kesko Oyj:n äänimäärästä on 8,20 % ja osakepääomasta 3,63 %.

 

 

Takaisin ylös