K-stipendi

AMK-opiskelija, suorittamalla ammattikorkeakouluopintoihin liittyvän työharjoittelun hyvin arvosanoin K-kaupassa tai K-ryhmässä, voit hakea 500 euron arvoista K-stipendiä.

Stipendiohjelma on osa pitkäjänteistä yhteistyötä, jota olemme tehneet ammattikorkeakoulujen kanssa. Ohjelma koskee kaikkia ammattikorkeakouluopiskelijoita. Ohjelma on voimassa toistaiseksi.

Toivomme onnistuneiden harjoittelujen lisäävän kaupan alan kiinnostusta ja työtehtävien tuntemusta sekä kannustavan opiskelijoita hakeutumaan meille töihin tulevaisuudessa. Nuoret, alaa opiskelevat aktiiviset harjoittelijat voivat myös tarjota työnantajalle raikkaita ajatuksia ja uusia ideoita.

Kuka voi saada stipendin?

K-stipendiä voi anoa ammattikorkeakouluopiskelija, joka suorittaa opintoihinsa kuuluvan työharjoittelun vähintään hyvin arvosanoin K-kaupassa tai K-ryhmän toimipisteessä. Voit tiedustella mahdollisuutta harjoitteluun suoraan haluamastasi kaupasta tai Keskon tukiyksiköistä. 

Kannattaa olla aktiivinen ja soittaa tai mennä reippaasti käymään kaupassa, jossa harjoittelu kiinnostaisi. Lopullisen päätöksen mahdollisuudesta työharjoitteluun tekee harjoittelupaikan esimies.

Näin haet stipendiä

Voit hakea mieleistäsi harjoittelupaikkaa itsenäisesti omien kiinnostustesi ja opintosuuntauksesi mukaan. Paras tapa on rohkeasti soittaa tai käydä kaupassa harjoittelupaikkaa kysymässä. Toimipaikan esimies päättää, onko heillä mahdollisuutta ottaa harjoittelijaa toivottuna ajanjaksona. Toimi näin:

  1. Tutustu K-ryhmän toimipisteisiin ja hae harjoittelupaikkaa sinua kiinnostavasta kaupasta tai Keskon toimipisteestä.
  2. Hyväksytä harjoittelupaikka ja harjoittelun sisältö oppilaitoksesi harjoitteluohjaajalla.
  3. Ennen harjoittelun alkamista, kerro harjoittelupaikan esimiehelle Kesko-stipendiohjelmasta ja siihen liittyvästä työharjoittelun arvioinnista. 
  4. Suorita harjoittelusi K-ryhmän toimipisteessä ja laadi harjoitteluun liittyvä raportti oppilaitoksesi ohjeiden mukaisesti. 
  5. Pyydä harjoittelun päätyttyä Kesko-stipendin anomukseen arviointi ja allekirjoitus työharjoittelupaikan esimieheltä.
  6. Pyydä myös samaan lomakkeeseen allekirjoitus oppilaitoksen harjoitteluohjaajalta todistuksena siitä, että harjoittelu on suoritettu ja siihen liittyvä raportti tehty. 
  7. Lähetä Keskolle vähintään hyvälle tasolle arvioitu harjoittelutodistus postitse anomuksessa olevaan osoitteeseen.
  8. Sinulle ilmoitetaan, mikäli sinulle on myönnetty stipendi ja miten stipendi luovutetaan.
Takaisin ylös