Osaaminen ja urakehitys

K-ryhmässä sinulla on mahdollisuus kehittyä monenlaisia kehittymispolkuja pitkin. Voit kerryttää osaamistasi eri toiminnoista ja tehtävistä ja luoda itsellesi oman näköisesi urakartan.

Oman osaamisen kehittämisessä jokainen on itse tärkein vastuuhenkilö ja jokaisen kannattaa arvioida itse omaa osaamistaan suhteessa työelämän muuttuviin tarpeisiin. Esimiehen roolina on ohjata osaamistasi liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti ja kehityskeskustelujen yhteydessä jokaiselle laaditaan vuosittain kehityssuunnitelma.

Tarjoamme erilaisia malleja urasuunnitteluun ja tuemme kehittymistäsi monipuolisesti. Osaamisen kehittäminen on meillä muutakin kuin valmennuksia. Periaatteenamme on, että suurin osa (70 %) oppimisesta tapahtuu työssä oppimalla, 20 % toisilta oppimalla ja 10 % on perinteisempää kouluttautumista. Voit hyödyntää koko osaamisen kehittämisen kokonaisuutta laatiessasi oman kehityssuunnitelmasi.

Urapolusta urakarttaan

Urat eivät enää ole suoria, systemaattisesti vaativampiin tehtäviin etenemistä, vaan horisontaalista liikkumista tulee uran aikana paljon. Siksi puhumme enemmänkin urakartasta, kuin urapolusta. Urakartassa osaamista kerrytetään eri toimnnoista ja tehtävistä, ja se on jokaisen työntekijän henkilökohtainen tiekartta uralla eteenpäin. K-ryhmässä on perinteisesti ollut paljon pitkiä työuria ja haluamme tukea työntekijöitämme monipuolisen työuran rakentamisessa K-ryhmän sisällä. Vuonna 2019 yhteensä 2604 henkilöä vaihtoi työtehtävää Suomessa sisäisesti. 

Työ ja työurat ovat ison muutoksen edessä; tehtävät muuttuvat, tehtäviä loppuu ja uusia syntyy entistä nopeammin ja myös osaaminen vanhenee entistä kovemmalla vauhdilla. Kokemuksen rinnalle meille kaikille erittäin tärkeäksi asiaksi nouseekin kyky ja motivaatio oppia uutta.

”Positiivinen tekemisen meininki ja toisaalta totuttujen toimintatapojen kyseenalaistaminen on tärkeää. Toimintaympäristö on kokemassa totaalista muutosta ja meidän tulee pysyä muutoksissa mukana.” Matti Mettälä, henkilöstöstä vastaava johtaja

Laaja valmennustarjonta

Tarjoamme Keskon ja K-Kauppojen henkilökunnalle ammatillisia koulutuksia valmennuksina ja verkko-opiskelun muodossa sekä mahdollisuutta ammattitutkintojen suorittamiseen. Esimiesosaamisen kehittäminen on vahvasti esillä koulutustarjonnassa. Kaupan koulutukset on koottu yhteiseen portaaliin, www.k-academy.fi/.

Katso kaupan ammattilaisten koulutustarjontamme:

Takaisin ylös