Toiminta järjestöissä

K-ryhmä on merkittävä kansainvälinen ja paikallinen toimija, jonka toiminta vaikuttaa laajalti yhteiskuntaan. Osallistumme aktiivisesti kaupan ja elinkeinoelämän kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen toimintaan. Haluamme näin olla mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa, edistää kestävää kehitystä yritystoiminnassa sekä parhaiden käytäntöjen kehittämistä ja käyttöönottoa laajemmin yhteiskunnassa.

Kesko on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin ja on asettanut tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet. Keskon tavoitteet ovat Science Based Targets -aloitteen (SBTi) hyväksymät, ja ne kattavat Keskon oman toiminnan päästöjen lisäksi myös arvoketjussa syntyviä päästöjä.

Kesko on rakentanut yhteiskuntasuhdetoiminnan hallintomallin. Konsernijohtoryhmä tarkastelee vuosittain Keskon jäsenyyksiä kaupan alan järjestöissä ja muissa mahdollisissa edunvalvontajärjestöissä. Kesko seuraa tarkasti Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia julkisia sitoumuksia, joita tekevät sellaiset kaupan alan järjestöt ja edunvalvontajärjestöt, joissa Kesko on jäsenenä.

Merkittävimmät suomalaiset kaupan alan ja elinkeinoelämän järjestöt, joissa Keskon edustaja toimii luottamustehtävissä, ovat Kaupan Liitto, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ja Päivittäistavarakauppa ry. Kansainvälisistä kaupan järjestöistä merkittävimmät ovat EuroCommerce ja Independent Retail Europe IRE. Näiden jäsenmaksuina Kesko maksoi vuonna 2023: Kaupan Liitto: 843 000 € (sis. EK:n jäsenmaksun), Päivittäistavarakauppa ry: 441 000 €, EuroCommerce 62 000 € ja Independent Retail Europe IRE 80 000 €.

Konsernijohtoryhmän keskeiset luottamustoimet kokonaisuudessaan on lueteltu Hallinto ja johto -osiossa.

Kansainväliset järjestöt

AMS Sourcing B.V.

- Advisory Board: tavarakaupan johtaja Harri Hovi, Keskon päivittäistavarakauppa

- Operational Advisory Board: myynti- ja omat brändit johtaja Tuuli Luoma, Keskon päivittäistavarakauppa

Amfori

-Member of amfori Network Committee Finland, vastuullisuusasiantuntija Vilma Mitrunen, Kesko Oyj

Climate Leadership Coalition, CLC

- Hallituksen varajäsen: Riikka Joukio, johtaja, vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet, Kesko Oyj 

EuroCommerce

- Hallituksen jäsen: Riikka Joukio, johtaja, vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet, Kesko Oyj 

European DIY Retail Association, EDRA

- Hallituksen jäsen: pääjohtaja Jorma Rauhala, Kesko Oyj

GlobalG.A.P.

-Aquaculture Technical Committee: vastuullisuuspäällikkö Johanna Teinilä-Kurvinen, Keskon päivittäistavarakauppa

Independent Retail Europe IRE 

- Hallituksen jäsen: lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, Kesko Oyj

IGS (ICA Global Sourcing)

- Advisory Board: päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli, tavarakaupan johtaja Harri Hovi ja osto- ja myyntijohtaja Hannele Åberg, Keskon päivittäistavarakauppa

WIM (Wholesalers of Installation Materials)

- General Assembly: tuotelinjajohtaja Jani Kakko, lämpö, vesi ja teollisuus, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Kaupan alan järjestöt

Elinkeinoelämän Keskusliitto ry

- Hallitus: pääjohtaja Jorma Rauhala, Kesko Oyj

- Talous- ja verovaliokunta: talous- ja rahoitusjohtaja, CFO Jukka Erlund, Kesko Oyj

- Lakivaliokunta: lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, Kesko Oyj

- Kauppapoliittinen valiokunta: myynti- ja omat brändit -johtaja Tuuli Luoma, Keskon päivittäistavarakauppa

-Logistiikkavaliokunta: SCM ja logistiikkajohtaja Mika Salmijärvi, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

- Ava-akatemia / Ava-instituutin kannatusyhdistys ry:n hallituksen varapuheenjohtaja: Manager, Competence Development Anu Haapoja, Kesko Oyj

Kaupan liitto

- Hallitus: pääjohtaja Jorma Rauhala, Kesko Oyj (puheenjohtaja)

- Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus, kaupan toimenpideohjelman ohjausryhmä: energiajohtaja Antti Kokkonen, Keskon päivittäistavarakauppa

- Kauppapoliittinen valiokunta: myynti- ja omat brändit -johtaja Tuuli Luoma, Keskon päivittäistavarakauppa (puheenjohtaja)

- Kemikaalit: tuotelaatupäällikkö Kristina Laurila, Kesko Oyj

- Koulutus: Senior Manager Minna Lähteenmäki, Kesko Oyj

- Kuluttajaoikeusryhmän puheenjohtaja: Corporate Counsel Karri Puustinen, Kesko Oyj

- Lakivaliokunta: lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, Kesko Oyj

- Maksuvälinevaliokunta: Vice President, Finance Ismo Riitala, Kesko Oyj  

- Turvallisuus: Head of Corporate Security Petri Käyhkö, Kesko Oyj

- Työelämä: VP Employee Relations Petteri Huovinen, Kesko Oyj

- Vastuullisuus: vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo, Kesko Oyj

- Vero- ja talouspoliittinen valiokunta: talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, Kesko Oyj (puheenjohtaja)

- Viestintä: Director, K Communictions, Paula Niemistö, Kesko Oyj

- Ympäristövaliokunta: Vastuullisuusjohtaja Timo Jäske, Keskon päivittäistavarakauppa (puheenjohtaja)

Palpa (Suomen Palautuspakkaus Oy)

-Hallituksen puheenjohtaja: osto- ja myyntijohtaja Aki Erkkilä, Keskon päivittäistavarakauppa, vastuullisuusjohtaja Timo Jäske, Keskon päivittäistavarakauppa (varajäsen)

-Toimikunta: toimitusketjujohtaja Antti Lähde, Keskon päivittäistavarakauppa

Päivittäistavarakauppa ry

- Hallitus: toimialajohtaja Ari Akseli, Keskon päivittäistavarakauppa (puheenjohtaja)

- Vähittäiskaupparyhmä: tavarakaupan johtaja Harri Hovi, Kesko Oyj

- Kaupan lähipalvelut -ryhmä: K-Market ketjun operatiivinen johtaja Teemu Naumanen 

- Resurssitehokkuustyöryhmä: vastuullisuusjohtaja Timo Jäske, Keskon päivittäistavarakauppa

- Foodservice-tukkukaupparyhmä: johtaja Mika Halmesmäki, Kespro

- Tuoteturvallisuusryhmä: tuotetutkimuspäällikkö Timo Kivi, Kesko Oyj

- Omavalvontaryhmä: palvelusuunnittelija Mia Kiuru, Kesko Oyj

- Viestintäryhmä: VP, Communications Jaana Huttunen, Kesko Oyj ja Public Affairs Senior Manager Niklas Nila, Kesko Oyj

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK)

-Hallituksen puheenjohtaja: toimitusjohtaja Martti Forss, Onninen Oy, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Teknisen Kaupan Liitto ry

-Hallituksen varapuheenjohtaja: toimitusjohtaja Martti Forss, Onninen Oy, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

- Kylmätekniikkaryhmä: myyntijohtaja Ilkka Viita, ilmanvaihto, kylmä ja energia, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Tuote- ja palvelukaupan yhdistys ETU ry

-Hallituksen jäsen: osto- ja myyntijohtaja Hannele Åberg, Keskon päivittäistavarakauppa 

Yleinen teollisuusliitto (YTL)

- Logistiikka-asiakkaiden neuvottelukunta: tuotantojohtaja Jarmo Nikupeteri, Keskon päivittäistavarakauppa 

Yliopistot ja korkeakoulut

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
- Hallitus: pääjohtaja Jorma Rauhala, Kesko Oyj (puheenjohtaja)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, liiketalous

-Neuvottelukunta: Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, Kesko Oyj

Turun ammattikorkeakoulu

- alueneuvottelukunta, jäsen: Aluejohtaja Janne Virtanen, Kesko Oyj

Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry

- Hallitus: Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, Kesko Oyj

Tampereen ammattikorkeakoulu

- Varapuheenjohtaja: Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, Kesko Oyj

Tampereen teknillinen yliopisto

- Tukisäätiön hallitus: Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, Kesko Oyj (varapuheenjohtaja)

3 AMK

-Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman (3AMK) neuvottelukunta: VP Employee Relations Petteri Huovinen, Kesko Oyj

Kauppakamarit

Etelä-Karjalan kauppakamari

- Hallitus: Itä- ja Keski-Suomen aluejohtaja Jesse Kohonen, Kesko Oyj

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

- Elinkeinovaliokunnan puheenjohtaja: Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, Kesko Oyj

Etelä-Savon kauppakamari

- Hallitus:  Kesko Oyj

Helsingin seudun kauppakamari

- Keski-Uudenmaan kauppakamariyksikön hallitus: operatiivinen johtaja Harri Ojala, Kesko Oyj

- Ennakointikamarin ohjausryhmä: Senior Manager, Competence Development Minna Lähteenmäki, Kesko Oyj

- ICT-valiokunta: tietohallintojohtaja Arto Hiltunen, Kesko Oyj

- Satama- ja logistiikkavaliokunta: johtaja Jyrki Tomminen, Kesko PT Toimitusketjun ohjaus ja logistiikka

- Kaupan ja palvelujen valiokunta: johtaja Ari Sääksmäki, Keskon päivittäistavarakauppa

- Yritysturvallisuusvaliokunta: Head of corporate security Petri Käyhkö, Kesko Oyj

- Helsingin seudun kauppakamarin ja ympäristöministeriön yhteistyöryhmä: Etelä-Suomen aluejohtaja Mika Sivula, Kesko Oyj     

- Helsingin keskusta-alueen vetovoimaryhmä:  Kesko Oyj    

- Helsinki 10 -ryhmä:  Kesko Oyj    

- Liikennevaliokunta: Etelä-Suomen aluejohtaja Mika Sivula, Kesko Oyj       

- MAL 2023 seurantaryhmä:  Kesko Oyj   

- Vantaan kauppakamarijaosto, hallitus: Kesko Oyj                                                   

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

- Aluekehitysvaliokunta: Etelä-Suomen aluejohtaja Mika Sivula, Kesko Oyj

Hämeen kauppakamari

- Hallitus: Aluejohtaja Janne Virtanen, Kesko Oyj

- Matkailuvaliokunta: aluejohtaja Tommi Nuutinen, Kespro

Keski-Suomen kauppakamari

- Valtuuskunta: Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, Kesko Oyj

Keskuskauppakamari

- Elinkeino- ja ilmastovaliokunta: Vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riikka Joukio, Kesko Oyj

- Liikennevaliokunta: SCM ja logistiikkajohtaja Mika Salmijärvi, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

- Sähköisen liiketoiminnan valiokunta: Legal Director Lumi-Sirkku Vikiö, Kesko Oyj

Kuopion alueen kauppakamari

- Kuopion kauppakamariosaston hallitus:  Itä- ja Keski-Suomen aluejohtaja Jesse Kohonen, Kesko Oyj

Oulun kauppakamari

- Kauppa- ja matkailuvaliokunta: aluejohtaja Ilpo Korkala, Kespro  

Pohjanmaan kauppakamari, Vaasan osasto

- Hallitus, Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen, Kesko Oyj

Pohjois-Karjalan kauppakamari

- Joensuun seudun paikallisvaliokunta:  Kesko Oyj

Turun kauppakamari 

- kaupan ja palvelun valiokunta, jäsen. Aluejohtaja Janne Virtanen, Kesko Oyj

Muut järjestöt ja yhteisöt

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

- Sijoittaminen- toimikunnan jäsen: sijoitusjohtaja Jarkko Karjalainen, Kesko Oyj

Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA

-Valtuuskunnan jäsen: pääjohtaja Mikko Helander, Kesko Oyj

GBC Suomi ry

-Vähähiilinen rakentaminen -toimikunta: Energiajohtaja Antti Kokkonen, Keskon päivittäistavarakauppa

-Hiilineutraalit kiinteistöt-toimikunta: Talotekniikkapäällikkö Jari Pihlajamaa, Keskon päivittäistavarakauppa

Huoltovarmuuskeskus

-Kauppa- ja jakelupoolin toimikunta: johtaja Jyrki Tomminen, Kesko PT Toimitusketjun ohjaus ja logistiikka

-Maakuljetuspooli: SCM ja logistiikkajohtaja Mika Salmijärvi, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Invalidiliitto

-Sopiva työ kaikille –neuvottelukunta: VP Employee Relations, Petteri Huovinen, Kesko Oyj

Lahden teollisuusseura ry

- Jäsen, Keskon edustaja: Kesko Oyj

Luonnonvarakeskus (Luke)
- Johtokunta: vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riikka Joukio, Kesko Oyj
- Elänten hyvinvointikeskus, ohjausryhmä: viestintäpäällikkö Pirjo Nieminen, Kesko Oyj

Maa- ja metsätalousministeriö

- Lohi- ja meritaimenstrategian seurantaryhmä: vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo, Kesko Oyj

- ELV-elintarvikehygieniaryhmä: laatu-ja tuotekehityspäällikkö Timo Kivi, Keskon päivittäistavarakauppa

- Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta: vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo, Kesko Oyj

Matkailu- ja Ravintolapalvelut, MaRa ry

- Liikenneasemavaliokunnan asiantuntijajäsen: johtaja Mikko Paukkonen, Kesko Oyj

Muoti- ja urheilukauppa ry

-Hallituksen jäsen: osto- ja myyntijohtaja Hannele Åberg, Keskon päivittäistavarakauppa (puheenjohtaja) ja Sami Kiiski, vapaa-ajankaupan johtaja, Kesko Oyj

-Työvaliokunnan jäsen: osto- ja myyntijohtaja Hannele Åberg, Keskon päivittäistavarakauppa 

Pro Luomu ry

- Hallitus: tavarakaupan johtaja Harri Hovi, Keskon päivittäistavarakauppa (puheenjohtaja), osto- ja myyntijohtaja Janne Vuorinen, Keskon päivittäistavarakauppa (varajäsen)

RaSi ry, rauta-, rakennus- ja sisustustavarakaupan yhdistys

- Hallitus: Product Line Director Harri Karumo ja Senior Vice President, Commerce and SCM Petteri Niemi (varajäsen), Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Ruokatieto ry

- Hallituksen puheenjohtaja: tavarakaupan johtaja Harri Hovi, Keskon päivittäistavarakauppa

Suomalaisen Työn Liitto

- Johtokunta: Ari Akseli, Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja

Suomen sähkönkäyttäjät ry ElFi

- Hallitus: energiajohtaja Antti Kokkonen, Keskon päivittäistavarakauppa

Suomen Kuitukierrätys Oy

- Hallitus: vastuullisuusjohtaja Timo Jäske, Keskon päivittäistavarakauppa

Suomen Laatuyhdistys ry

- Neuvottelukunta: laatupäällikkö Hannu Pekuri, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Suomen Pakkausyhdistys ry

- Hallitus: vastuullisuusjohtaja Timo Jäske, Keskon päivittäistavarakauppa

Sähköinen liikenne -yhdistys

- Hallitus: Onninen Oy, Eero Korhonen, Category Manager, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

- Hallitus, teleryhmän puheenjohtaja: myyntijohtaja Timo Nikulainen, Keskon rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Talteka

-Varapuheenjohtaja: Onnisen talotekniikka LVIK -segmentin johtaja Sakari Manninen

Työterveyslaitos
- Helsingin alueneuvottelukunnan jäsen: Katriina Ahtee, Project Director, Sustainability and Public Affairs, Kesko Oyj

 

 

Takaisin ylös