Metsäkatolinjaus

Kesko sitoutuu hankkimaan metsäkadon kannalta erityistä huolta aiheuttavia raaka-aineita ainoastaan kestävästi tuotettuina.

Metsäkato ja metsien tilan heikkeneminen etenevät hälyttävällä vauhdilla ja kiihdyttävät ilmastonmuutosta ja köyhdyttävät luonnon monimuotoisuutta. Tärkein syy metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen on maatalousmaan laajentaminen esimerkiksi nautaeläinten, puun, palmuöljyn, soijan, kaakaon tai kahvin tuotantoa varten. Maailman väestönkasvun sekä maataloustuotteiden ja erityisesti eläinperäisten maataloustuotteiden kysynnän kasvun odotetaan lisäävän maatalousmaan kysyntää ja kasvattavan metsiin kohdistuvia lisäpaineita samalla, kun ilmaston muuttuminen vaikuttaa elintarviketuotantoon. Tämä edellyttää siirtymistä kestävään tuotantoon, joka ei edistä metsäkatoa eikä metsien tilan heikkenemistä. (lähde: ehdotus EU:n metsäkatoasetukseksi 2021/0366)

Kesko sitoutuu hankkimaan edellä mainittuja metsäkadon kannalta erityistä huolta aiheuttavia raaka-aineita ainoastaan kestävästi tuotettuina. Seuraavat hankintalinjauksemme ja niissä mainitut aikarajatavoitteet ohjaavat toimintaamme:

Puu- ja paperilinjaus
Palmuöljylinjaus
Soijalinjaus
Kaakaolinjaus
Kahvi- ja teelinjaus 

Näiden linjausten tavoitteet ulottuvat läpi hankintaketjujen aina alkutuotantoon asti.

Omassa rakennuttamistoiminnassamme käytämme ainoastaan FSC- tai PEFC-sertifioitua puutavaraa. 

Yli 95 % (kg) hankkimastamme tuoreesta ja pakastetusta naudanlihasta on suomalaista alkuperää. Suomalaisessa naudanlihatuotannossa ei käytetä soijarehua.

Kaikki K-ruokakauppoihin toimittamamme naudanliha on suomalaista. Ainoastaan Foodservice-tukku Kespron valikoimissa on ulkomaista naudanlihaa. Kespron valikoimissa ei ole Amazonin alueella tuotettua naudanlihaa.

Keskon konsernijohtoryhmä hyväksyi metsäkatolinjauksen 13.6.2022.

Seuraamme edistymistä metsäkatolinjaukseen liittyvillä linjauksillamme (puu- ja paperilinjaus, palmuöljylinjaus, soijalinjaus, kaakaolinjaus, kahvi- ja teelinjaus).

Takaisin ylös