Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja mukaan ottaminen

Monimuotoisuus, mukaan ottaminen ja yhdenvertaisuus (Diversity, Equity & Inclusion, DEI) on yksi Keskon vastuullisuustyön painopisteistä. Haluamme edistää henkilöstön monimuotoisuutta ja lisätä kokemusta yhdenvertaisuuden ja mukaan ottamisen toteutumisesta. Tämä lisää Keskon houkuttelevuutta työnantajana ja edistää työyhteisön hyvinvointia.

Vuonna 2023 asetimme konkreettiset tavoitteet monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiselle. Tavoittelemme naisten osuuden nostamista 33 prosenttiin konsernin ja liiketoimintojen johtoryhmissä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on, ettei meillä ole perusteettomia palkkaeroja sukupuolten välillä.
Lue lisää tavoitteistamme

Haluamme kasvattaa tietoisuutta monimuotoisuuskysymyksistä koko K-ryhmässä. Vuonna 2023 julkaisimme koko henkilöstölle tarkoitetun monimuotoisuuden ja mukaan ottamisen verkkokurssin.

Kasvatamme työyhteisön monimuotoisuutta esimerkiksi työllistämällä ukrainalaisia työntekijöitä logistiikassa.Vuoden 2023 aikana englannin kieltä on otettu laajemmin käyttöön logistiikassa, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa monimuotoisemman työllistämisen.

Takaisin ylös