Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja mukaan ottaminen

Monimuotoisuus, mukaan ottaminen ja yhdenvertaisuus (Diversity, Equity & Inclusion, DEI) on yksi Keskon vastuullisuustyön painopisteistä. Haluamme edistää henkilöstön monimuotoisuutta ja lisätä kokemusta yhdenvertaisuuden ja mukaan ottamisen toteutumisesta. Tämä lisää Keskon houkuttelevuutta työnantajana ja edistää työyhteisön hyvinvointia.

Vuonna 2023 asetimme konkreettiset tavoitteet monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiselle. Tavoittelemme naisten osuuden nostamista 33 prosenttiin konsernin ja liiketoimintojen johtoryhmissä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on, ettei meillä ole perusteettomia palkkaeroja sukupuolten välillä.
Lue lisää tavoitteistamme

Haluamme edistää tasa-arvoa ja tämän takia olemme allekirjoittaneet UN Womenin ja YK:n Global Compactin naisten voimaannuttamisen periaatteet (Women´s Empowerment Principles), joiden kautta sitoudumme yhä vahvemmin edistämään tasa-arvoa toiminnassamme. Tasa-arvon edistäminen on tärkeää, koska kokemus yhdenvertaisuudesta ja monimuotoisuudesta lisää työyhteisömme hyvinvointia sekä lisää Keskon houkuttelevuutta työnantajana.

Haluamme kasvattaa tietoisuutta monimuotoisuuskysymyksistä koko K-ryhmässä. Vuonna 2023 julkaisimme koko henkilöstölle tarkoitetun monimuotoisuuden ja mukaan ottamisen verkkokurssin.

Kasvatamme työyhteisön monimuotoisuutta esimerkiksi työllistämällä ukrainalaisia työntekijöitä logistiikassa. Vuoden 2023 aikana englannin kieltä on otettu laajemmin käyttöön logistiikassa, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa monimuotoisemman työllistämisen.

Vuonna 2024 käynnistämme naisille suunnatun johtajuushautomon yhteistyössä Mothers in Business ry:n (MiB) kanssa. Tavoitteena on kasvattaa naisten määrää johtotehtävissä.

Kesko_2023_Henkilosto_Maittain_Toimialoittain.svg

Kesko_2023_Ikarakenne_palvelusvuodet.svg

 

Takaisin ylös