Toimintaympäristö

Tunnistamalla K-ryhmän toimintaan vaikuttavat globaalit trendit sekä mahdollisuudet ja riskit pyrimme ennakoimaan tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.

Megatrendit

Kaupan alan toimintaan vaikuttavat useat globaalit megatrendit. 

Globalisaatio

 • Kaupungistuminen
 • Globaali tarjonta 
 • Hintakilpailun kiristyminen

 

 

Digitalisaatio

 • Toimintojen automatisointi tekoälyä hyödyntäen
 • Kansainvälisen ja kotimaisen verkkokaupan kasvu
 • Saumaton monikanavainen asiointikokemus
 • Asiakastietoa ja tekoälyä hyödyntävät palvelut asiakkaille
 • Kohdennettu markkinointi

Yksilöllinen asiakaskäyttäytyminen

 • Asiakkaat arvostavat vaivattomuutta, laatua ja turvallisuutta
 • Kaupungistuminen
 • Ostotottumusten muutos ja yksilöllistyminen
 • Asiakas haluaa itse optimoida omat kulutusvalintansa

Asiakkaiden kasvava tieto ja valta

 • Asiakkaat etsivät itse tietoa valintojensa perusteeksi
 • Asiakkaat haluavat vaikuttaa valikoimiin
 • Vertaiskokemuksilla suuri merkitys valintojen tekemisessä

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus

 • Kestävä elämäntapa: ruoan, asumisen ja liikkumisen hiilijalanjälki ja vaikutus luonnon monimuotoisuuteen
 • Hiilineutraalius, päästöjen vähentäminen ja uusiutuva energia
 • Hankintaa ohjaavat kestävän kehityksen linjaukset
 • Ruokahävikin minimointi 

Kestävä kehitys ja tiedostava kuluttaminen 

 • Vastuulliset toimintaperiaatteet
 • Avoin dialogi sidosryhmien kanssa
 • Hankintaketjujen läpinäkyvyys
 • Vahvat brändit
 • Vastuullinen sijoittaminen

Toimintaympäristömme mahdollisuudet ja riskit

 

 

 

 

 

Takaisin ylös