Toimintaympäristö

Kaupan alan toimintaympäristöön vaikuttavat useat globaalit megatrendit sekä asiakas- ja kuluttajatrendit. Tunnistamalla K-ryhmän toimintaan vaikuttavat trendit pyrimme ennakoimaan tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.

Megatrendit

Kaupan alan toimintaan vaikuttavat useat globaalit megatrendit. 

Globalisaatio: toimitusketjujen läpinäkyvyyden ja riskienhallinnan merkitys

Globalisaatio jatkuu, hankintaketjujen läpinäkyvyys tärkeää

Myös paikallisten, lähellä tuotettujen tuotteiden kysyntä kasvaa

Väestönmuutos jatkuu: kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen

Muuttoliike kaupunkeihin jatkuu

Kaupungistuminen vaikuttaa liikkumiseen ja liikenteeseen

Alueellinen eriytyminen ja rakennemuutos

Digitalisten ratkaisujen hyödyntämiseen, dataan ja uusiin teknologioihin liittyvä muutos

Kansainvälisen ja kotimaisen verkkokaupan kasvu

Automaatio, robotiikka ja toiminnan tehostaminen

Data, analytiikka ja tekoäly

Vastuullisuuden ja ilmastonmuutoksen kasvava merkitys

Hiilineutraalius, päästöjen vähentäminen ja uusiutuva energia

Luonnon monimuotoisuuden varmistaminen

Vastuullisuuteen liittyvän sääntelyn lisääntyminen

Asiakas- ja kuluttajatrendit

Kasvavat kulutustrendit

Vastuullisten tuotteiden kysyntä kasvaa

Terveyden ja hyvinvoinnin merkitys kasvaa

Kodin ja toimiston raja hämärtyy: vaikuttaa mm. ruokailuun, liikenteeseen, työvälineisiin ja vaatetukseen

Verkkokaupan kasvu jatkuu

Vaatimus saumattomasta monikanavaisesta asiointikokemuksesta

Asiakastietoa ja tekoälyä hyödyntävät palvelut asiakkaille, kohdennettu markkinointi

Vertaiskokemuksilla selvä merkitys kuluttamisessa

Yksilöllinen asiakaskäyttäytymien

Ostotottumusten nopea muutos ja yksilöllistyminen

Asiakkaat arvostavat vaivattomuutta, laatua ja turvallisuutta

Asiakas haluaa itse optimoida kulutusvalintansa

Asiakkaiden kasvava tieto ja valta 

Asiakkaat etsivät itse tietoa valintojensa perusteeksi

Asiakkaat haluavat vaikuttaa valikoimiin

Kestävä elämäntapa: ruoan, asumisen ja liikkumisen hiilijalanjälki, vaikutus luonnon monimuotoisuuteen

Lue toimintaympäristömme mahdollisuuksista ja riskeistä vuoden 2021 vuosiraportista osiosta Keskon suunta

 

Takaisin ylös