Toimintaympäristö

Kaupan alan toimintaympäristöön vaikuttavat useat megatrendit sekä muuttuvat kuluttajatrendit. Tunnistamalla K-ryhmän toimintaan vaikuttavat trendit pyrimme ennakoimaan tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.

Megatrendit ja muuttuvat kulutustrendit 

Kesko_fi_2023_970 Toimintaymparistoon_vaikuttavia_trendeja.svg

Toimintaympäristömme muutoksia vuonna 2023

Vuonna 2023 Venäjän hyökkäysota Ukrainassa ja globaalit geopoliittiset jännitteet vaikuttivat edelleen toimintaympäristöömme. Etenkin alkuvuonna kiihtynyt inflaatio sekä nousevat korot näkyivät kustannusten nousuna ja kuluttajien ostovoiman heikentymisenä. Myös energian saatavuudessa ja hintatasossa nähtiin edelleen vaihtelua. Taloudellisen ympäristön epävarmuus heikensi kuluttajien luottamusta ja vaikutti kulutuspäätöksiin. Keskeistä heikentyneessä taloustilanteessa oli hintakilpailukyvyn varmistaminen, tehokas kassavirran hallinta ja varastojen kierron nopeuttaminen sekä toimenpiteet kustannusten sopeuttamiseksi ja luottotappioriskien välttämiseksi. 

Kesko_fi_2023_970 Toimintaymparistomme_muutoksia vuonna 2023.svg

Toimintaympäristön riskejä ja mahdollisuuksia

Kesko_fi_2023_970 Toimintaymparistojen_riskit_ja_mahdollisuudet.svg

 

 

Takaisin ylös