Toimintaympäristö

Tällä sivulla kerromme miten koronapandemia on vaikuttanut liiketoimintaamme ja keskeisistä toimenpiteistämme poikkeustilanteen hallinnassa. Alempana kerromme kaupan alan megatrendeistä sekä toimintaympäristömme mahdollisuuksista ja riskeistä.

Toimenpiteitämme koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen hallinnassa

Koronapandemia alkoi vaikuttaa liiketoimintaamme maaliskuun 2020 puolivälistä alkaen. Poikkeustilanne vaikutti toimialoihimme eri tavoin. Päivittäistavarakaupassa vähittäiskauppa kasvoi ja rakentamisen ja talotekniikan kaupan markkinatilanne pysyi hyvänä sekä kuluttaja- että yritysasiakaskaupassa. Eniten kärsivät foodservice-liiketoiminta sekä autokauppa.

Vaikutuksia liiketoimintaan vuonna 2020:

 • Talouden maailmanlaajuisen epävarmuuden vuoksi annoimme 18.3.2020 tulosvaroituksen.
 • 10.7. ja 17.9.2020 annoimme positiiviset tulosvaroitukset. Tulosohjeistusta nosti ennakoitua parempi myynnin kehitys kaikilla toimialoilla, parantunut kustannustehokkuus sekä aikaisempaa positiivisempi loppuvuoden näkymä.
 • Syyskuun lopussa saavutimme ennakoitua nopeammin taloudelliset tavoitteemme kasvustrategian onnistuneen toteutuksen ansiosta.
 • Vuoden 2020 jokainen vuosineljännes oli ennätyksellinen. Tuloskehitykseen vaikutti osaltaan positiivisesti koronapandemia ja siitä johtuvat muutokset kulutuskäyttäytymisessä. Arviomme mukaan vuoden 2020 tulosparannuksesta alle puolet oli koronapandemian vaikutusta.

Keskeisiä toimenpiteitämme poikkeustilanteen hallinnassa:

 • Asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen.
 • Hankinta- ja toimitusketjujen toiminnan turvaaminen kaikissa tilanteissa.
 • Verkkokauppapalveluiden nopea kasvattaminen.
 • Kehityshankkeiden lykkääminen ja painopiste poikkeustilanteen hoitamisessa.
 • Kassavirran turvaaminen:
  • Henkilöstökulusäästöt, muiden kiinteiden kustannusten leikkaukset
  • Investointien rahavirran leikkaaminen(ilman yritysjärjestelyitä) alle 200 milj. euroon vuonna 2020
  • Asiakassaamisten ja luottoriskien tehokas hallinta
 • Rahoituksen saatavuuden ja riittävyyden varmistaminen.
 • Kasvustrategian toteuttamisen jatkaminen.

 

Ketteryytemme, nopean reagoinnin ja kauppiasliiketoimintamallin ansiosta saimme nopeasti pystyyn erilaisia palveluita helpottamaan turvallista asiointia:

 • Kauppojen kassoille asennettiin suojapleksejä ja kassojen päätyihin tuotiin tilanjakajia.  
 • Muun muassa käsidesinfiointiainetta ja opastusta turvalliseen asiointiin tuli saataville runsaasti.  
 • Riskiryhmille tarjottiin omia rauhallisia asiointiaikoja. 
 • Ikäihmisille avattiin 70+ -puhelinpalvelu, jossa saa apua esimerkiksi ruokatilauksen tekemiseen verkkokaupasta.  
 • Ruuan verkkokaupan kapasiteettia kasvatettiin merkittävästi.  
 • Lähipalveluiden merkitys korostui, esimerkkinä kauppojen postipalvelut.

Koronapandemian vaikutukset vaihtelivat toimialoittain liiketoiminnasta ja ajankohdasta riippuen

Päivittäistavarakauppa

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Autokauppa

Vaikutuksia liiketoimintaan

 • Ruokakaupassa kysyntä kasvoi voimakkaasti kun ihmiset olivat enemmän kotona ja etätöissä.
 • K-Ruoka-verkkokaupan kysyntä kasvoi nopeasti.
 • Foodservice-liiketoiminnassa kysyntä laski ravintolatoiminnan ja tapahtumien rajoituksien sekä kasvaneen etätyöskentelyn takia.

 

Toimenpiteet

 • K-kauppiaiden nopea reagointi, turvallisen asioinnin ja työskentelyn varmistaminen.
 • Uudet asiakaslähtöiset palvelut kuten yli 70-vuotiaiden kauppa-apu sekä ravintolayrittäjien tarjontaa ruokakauppoihin.
 • Ruuan verkkokaupan nopea laajentaminen, palvelussa mukana jo 470 kauppaa ja myynnin kehitys lähes 400 %.
 • Tavaroiden saatavuuden ja toimitusten varmistaminen kauppoihin kaikissa olosuhteissa.
 • Kespron kannattavuus pystyttiin pitämään positiivisena nopeiden toimenpiteiden ja sopeutustoimien avulla.

Vaikutuksia liiketoimintaan

 • Suomessa erityisesti kuluttaja-asiakaskauppa kehittyi ennakoitua paremmin kuluttajien rakentamis- ja remontti-innon tukemana.
 • Yritysasiakaskauppa sekä rautakaupassa että Onnisella jatkui vahvana.
 • Rakennustyömailla työt jatkuivat ilman isompia häiriöitä.
 • Ruotsissa ja Norjassa myynti ja kannattavuus paranivat.
 • Baltiassa myynti ja kannattavuus toipuivat nopeasti poikkeustilanteen aiheuttamista vaikeuksista. Liettuaa lukuun ottamatta kaupat olivat normaalisti auki.


Toimenpiteet

 • Turvallisen asioinnin ja työskentelyn varmistaminen.
 • Strategian määrätietoinen toteuttaminen, myös yritysostoja toteutettiin.
 • Onnisen myymäläverkoston vahvistaminen sekä valikoimien laajentaminen.
 • Laajennetut aukioloajat.
 • Uudistettu K-Rauta.fi-verkkokauppa kasvoi vahvasti ja tukee kivijalkakaupan myyntiä.

 

Vaikutuksia liiketoimintaan

 • Autojen saatavuudessa oli haasteita alkuvuonna kun tehtaat olivat kiinni osan aikaa koronapandemian takia.
 • Uusien autojen myynti ja tilaukset alle normaalin tason, myynti parani toisella vuosipuoliskolla.
 • Leasing-autojen kysyntä kasvoi.
 • Huolto- ja varaosapalveluiden myynti pysyi hyvällä tasolla.
 • Käytettyjen autojen kauppa kasvoi selvästi.
 • Kiinnostus täyssähköautoihin kasvussa.


Toimenpiteet

 • Liiketoiminnan sopeutustoimet.
 • Autojen saatavuus päämiehen tehtailta parani
 • loppuvuotta kohti.
 • Muuttuvaan kysyntään vastaava mallisto: uusia
 • täyssähköautoja, ladattavia hybridejä, kaasuautoja sekä polttomoottorimalleja.
 • Leasing-autokanta kasvoi yli 3 000 autoon.
 • Laajensimme huollossa autojen nouto- ja
 • palautuspalvelua.

 

Megatrendit

Kaupan alan toimintaan vaikuttavat useat globaalit megatrendit. Tunnistamalla K-ryhmän toimintaan vaikuttavat trendit pyrimme ennakoimaan tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.

Globalisaatio

 • Kaupungistuminen
 • Globaali tarjonta 
 • Hintakilpailun kiristyminen

 

 

Digitalisaatio

 • Toimintojen automatisointi tekoälyä hyödyntäen
 • Kansainvälisen ja kotimaisen verkkokaupan kasvu
 • Saumaton monikanavainen asiointikokemus
 • Asiakastietoa ja tekoälyä hyödyntävät palvelut asiakkaille
 • Kohdennettu markkinointi

Yksilöllinen asiakaskäyttäytyminen

 • Asiakkaat arvostavat vaivattomuutta, laatua ja turvallisuutta
 • Kaupungistuminen
 • Ostotottumusten muutos ja yksilöllistyminen
 • Asiakas haluaa itse optimoida omat kulutusvalintansa

Asiakkaiden kasvava tieto ja valta

 • Asiakkaat etsivät itse tietoa valintojensa perusteeksi
 • Asiakkaat haluavat vaikuttaa valikoimiin
 • Vertaiskokemuksilla suuri merkitys valintojen tekemisessä

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus

 • Kestävä elämäntapa: ruoan, asumisen ja liikkumisen hiilijalanjälki ja vaikutus luonnon monimuotoisuuteen
 • Hiilineutraalius, päästöjen vähentäminen ja uusiutuva energia
 • Hankintaa ohjaavat kestävän kehityksen linjaukset
 • Ruokahävikin minimointi 

Kestävä kehitys ja tiedostava kuluttaminen 

 • Vastuulliset toimintaperiaatteet
 • Avoin dialogi sidosryhmien kanssa
 • Hankintaketjujen läpinäkyvyys
 • Vahvat brändit
 • Vastuullinen sijoittaminen

Toimintaympäristömme mahdollisuudet ja riskit

Takaisin ylös