Arvoketju

Kehitämme arvoketjun vastuullisuutta haastamalla tavarantoimittajia asettamaan omat päästötavoitteensa, tukemalla asiakkaiden vastuullisia valintoja, lisäämällä hankintaketjun auditointeja ja nostamalla kestävien tuotteiden osuutta liikevaihdosta. Vaikutuksemme ulottuvat laajalti koko yhteiskuntaan: Kesko ja K-kauppiaat ovat merkittäviä työllistäjiä, investoijia ja veronmaksajia.

Kesko on sitoutunut tukemaan toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals). Olemme tunnistaneet meille olennaisimmat SDG-tavoitteet vastuullisuusstrategiamme mukaisesti.  Keskon ja sen sidosryhmien kannalta tärkeimmät arvoketjuun liittyvät SDG-tavoitteet ovat Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, Vastuullista kuluttamista, Ilmastotekoja ja Maanpäällinen elämä.

sdg-kuva_1 arvoketju.png

Tärkeimmät tavoitteemme:

  • 100 %:lle suorien riskimaatavarantoimittajiemme tehtaista on tehty sosiaalisen vastuun auditointi vuoteen 2024 mennessä
  • Laajennamme ilmasto- ja ympäristöauditointeja
  • Kasvatamme kestävien tuotteiden osuutta liikevaihdosta
  • Tuemme vastuullisten valintojen tekemistä valikoimien, datan ja asiakasviestinnän avulla
  • Vahvistamme suomalaista ruokaketjua ja huoltovarmuutta
Takaisin ylös