Päästötavoitteet

Olemme asettaneet tieteeseen perustuvat, vuoteen 2030 ulottuvat päästövähennystavoitteet. Vuoden 2050 nettonollapäästöihin tähtäävässä ilmastotyössämme keskeistä on tavarantoimittajien haastaminen päästövähennyksiin.

Olemme sitoutuneet hillitsemään ilmastonmuutosta asettamalla tieteeseen perustuvat, lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteet. Tavoitteemme ovat Science Based Targets -aloitteen (Science Based Targets initiative, SBTi) hyväksymät.

Keskon lyhyen aikavälin SBT-tavoitteet ovat:  

  • Kesko on sitoutunut vähentämään oman toimintansa absoluuttisia päästöjä (Scope 1 ja 2) 90 %:lla vuoden 2030 loppuun mennessä vuoden 2020 lähtötasosta.
  • Kesko on sitoutunut siihen, että 67 % sen tavarantoimittajista ja palveluntuottajista (ostojen perusteella) asettaa tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet vuoden 2026 loppuun mennessä.
  • Lisäksi Kesko on sitoutunut vähentämään myytyjen tuotteiden käytön aikaisia absoluuttisia päästöjä (Scope 3) 17 %:lla vuoden 2026 loppuun mennessä vuoden 2020 lähtötasosta.

Syksyllä 2023 sitouduimme asettamaan uudet, pitkän aikavälin päästövähennystavoitteet ja vähentämään päästöjämme koko arvoketjussa SBTi:n NetZero Standardin eli nettonollastandardin mukaisesti. Aiomme hakea myös uusille nettonollatavoitteillemme SBTi:n hyväksyntää.

Merkittävimmät päästöt syntyvät arvoketjussa

Ylivoimaisesti merkittävin osa Keskon muista epäsuorista eli Scope 3 -päästöistä syntyy ostamiemme ja myymiemme tuotteiden elinkaaren aikana: tuotteiden tuotannosta, käytöstä ja loppukäsittelystä. Nämä muodostavat yhteensä lähes 98 % Scope 3 -päästöistämme. Scope 3 -päästöjen vähentämiseksi haastamme tavarantoimittajiamme vähentämään omasta toiminnastaan aiheutuvia päästöjä sekä asettamaan omat tieteeseen perustuvat päästötavoitteensa.

Seuraamme tavoitteen toteutumista pääasiassa CDP:n Climate Change -kyselyn kautta, johon haastamme suurimmat tavarantoimittajamme vastaamaan. Vuonna 2023 kutsuimme 531 tavarantoimittajaamme vastamaan kyselyyn. Ostoeuroihin pohjautuen 32,0 % tavarantoimittajistamme on asettanut tieteeseen perustuvat, lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteet.

CDP on globaali, voittoa tavoittelematon ympäristöjarjestö, joka kerää vuosittain yrityskohtaista tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästa ja siihen sopeutumisesta. Kesko on mukana CDP:n Supply Chain -ohjelmassa, jonka kautta haastamme tavarantoimittajiamme vastaamaan Climate Change -kyselyyn. Lue lisää CDP:stä. 

Keskon tavarantoimittaja - miten päästä alkuun tieteeseen perustuvissa päästötavoitteissa?

1. Sitoudu asettamaan tieteeseen perustuvat, lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteet Science Based Targets -aloitteen mukaisesti.
2. Kartoita omat ja arvoketjusi (Scope 1, 2 ja 3) päästöt ja aseta päästövähennystavoitteet SBTi:n ohjeiden mukaisesti.
3. Hae tavoitteille SBTi:n hyväksyntä.

Lue lisää Science Based Targets -aloitteesta.

Oman toiminnan päästöjen minimointi

Tieteeseen perustuvien päästövähennystavoitteiden lisäksi olemme asettaneet omasta toiminnasta syntyville päästöille hiilineutraaliustavoitteen. Tavoitteemme on oman toiminnan hiilineutraalius vuonna 2025 sekä päästöttömyys vuoden 2030 loppuun mennessä. Kumoamme vuosien 2025–2030 aikana syntyvät päästöt, ja jatkamme syntyvien päästöjen vähentämistä kohti päästöttömyyttä vuoden 2030 loppuun mennessä.

Edistämme kunnianhimoisten päästötavoitteidemme saavuttamista esimerkiksi lisäämällä päästöttämän ostosähkön hankintaa, pienentämällä itse tuotetun energian päästöjä vähentämällä maakaasun ja öljyn käyttöä, parantamalla energiatehokkuutta ja hyödyntämällä hukkalämpöä sekä lisäämällä sähköistä kuljetuskalustoa logistiikassa.

Takaisin ylös