Päästötavoitteet

Olemme asettaneet tieteeseen perustuvat, vuoteen 2030 ulottuvat päästövähennystavoitteet. Vuoden 2050 nettonollapäästöihin tähtäävässä ilmastotyössämme keskeistä on tavarantoimittajien haastaminen päästövähennyksiin.

Olemme sitoutuneet hillitsemään ilmastonmuutosta asettamalla tieteeseen perustuvat, lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteet. Tavoitteemme ovat Science Based Targets -aloitteen (Science Based Targets initiative, SBTi) hyväksymät.

Keskon lyhyen aikavalin SBT-tavoitteet ovat:  

  • Kesko on sitoutunut vähentämään oman toimintansa absoluuttisia päästäjä (Scope 1 ja 2) 90 %:lla vuoden 2030 loppuun mennessä vuoden 2020 lähtötasosta.
  • Kesko on sitoutunut siihen, että 67 % sen tavarantoimittajista ja palveluntuottajista (ostojen perusteella) asettaa tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet vuoden 2026 loppuun mennessä.
  • Lisäksi Kesko on sitoutunut vähentämään myytyjen tuotteiden käytön aikaisia absoluuttisia paastoja (Scope 3) 17 %:lla vuoden 2026 loppuun mennessä vuoden 2020 lähtötasosta.

Syksyllä 2023 sitouduimme asettamaan uudet, pitkän aikavälin päästövähennystavoitteet ja vähentämään päästöjämme koko arvoketjussa SBTi:n NetZero Standardin eli nettonollastandardin mukaisesti. Aiomme hakea myös uusille nettonollatavoitteillemme SBTi:n hyväksyntää.

Kaupan alalla suurimmat päästöt syntyvät myytävien tuotteiden tuotannossa. Olemme jo usean vuoden ajan haastaneet tavarantoimittajiamme asettamaan päästötavoitteet ja vähentämään päästöjään.

Oman toiminnan päästöjen minimointi

Tieteeseen perustuvien päästövähennystavoitteiden lisäksi olemme asettaneet omasta toiminnasta syntyville päästöille hiilineutraaliustavoitteen. Tavoitteemme on oman toiminnan hiilineutraalius vuonna 2025 sekä päästöttömyys vuoden 2030 loppuun mennessä. Kumoamme vuosien 2025–2030 aikana syntyvät päästöt, ja jatkamme syntyvien päästöjen vähentämistä kohti päästöttömyyttä vuoden 2030 loppuun mennessä.

Edistämme kunnianhimoisten päästötavoitteidemme saavuttamista esimerkiksi lisäämällä päästöttämän ostosähkön hankintaa, pienentämällä itse tuotetun energian päästöjä vähentämällä maakaasun ja öljyn käyttöä, parantamalla energiatehokkuutta ja hyödyntämällä hukkalämpöä sekä lisäämällä sähköistä kuljetuskalustoa logistiikassa.

Takaisin ylös