Keskon Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Saavutimme taloudelliset tavoitteemme vuonna 2021. Tavoittelemme jatkuvasti parempaa sidotun ja oman pääoman tuottoa kasvun, paremman kannattavuuden, synergiahyötyjen ja käyttöpääoman tehostamisen myötä. Kasvun rinnalla parannamme edelleen kaiken toimintamme kustannustehokkuutta kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Keskon hallituksen hyväksymät uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet (pörssitiedote 27.5.2021) ovat kannattavuuden osalta vertailukelpoinen liikevoitto-% yli 6,0 % ja vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto yli 14,5 %. Taloudellisen aseman osalta tavoitteena on, kuten aiemmin, että korolliset nettovelat / käyttökate -tunnusluku ilman IFRS 16 -vaikutuksia on enintään 2,5. Kesko-konsernin aikaisemmat taloudelliset tavoitteet olivat vertailukelpoinen liikevoitto-% 5,5 % ja vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 12,5 % sekä korolliset nettovelat / käyttökate -tunnusluku ilman IFRS 16 -vaikutuksia enintään 2,5.

 Mittari

Tavoite (27.5.2021)

Aiempi tavoite

Toteuma 2020 

Toteutuma
2021

Vertailukelpoinen liikevoitto-%

yli 6 %

5,5 %

5,3 %

6,9 %

Vertailukelpoinen sidotun pääoman
tuotto, %

yli 14,5 %

12,5 %

12,0 %

17,2 %

Korolliset nettovelat/käyttökate,
ilman IFRS 16 vaikutuksia

enintään 2,5

enintään 2,5 

0,4

0,0

Lue lisää:

Takaisin ylös