Keskon taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen keskiössä ovat liiketoiminnan kasvu, kustannustehokkuuden jatkuva parantaminen sekä pääomien tehokas allokointi.

Keskon kasvustrategia on osoittanut toimivuutensa ja vahva kannattavuus on osoitus siitä, että strategia ja sen onnistunut toteutus kaikilla toimialoilla ovat tuoneet tuloksia myös aiempaa haastavammassa toimintaympäristössä. Kustannustehokkuus on parantunut edelleen toteutettujen tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Myös varastojen ja käyttöpääoman kiertoa pystyttiin parantamaan merkittävästi vuoden 2023 aikana.

Jatkamme kasvustrategian toteuttamista kaikilla kolmella toimialalla. Panostamme asiakaskokemuksen jatkuvaan parantamiseen, digitaalisten palveluiden edelleen kehittämiseen sekä kestävään kehitykseen. Jatkossa yritysostoilla tavoitellaan mittakaavaetuja ja parempaa kilpailukykyä erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupassa.

Taloudelliset mittarit

Päivitimme konsernin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet viimeksi keväällä 2021 ja saavutimme tavoitteet vuosina 2021 ja 2022. Vuonna 2023 saavutimme taloudelliset tavoitteemme vertailukelpoisen liikevoittoprosentin sekä korollisten nettovelkojen osalta. Vertailukelpoisen sidotun pääoman tuotto-% jäi hieman tavoitteesta.

 

 Mittari

Tavoite

Toteuma 2023 

Toteuma
2022

Toteuma
2021 

Vertailukelpoinen liikevoitto-%

yli 6 %

6,0

6,9

6,9

Vertailukelpoinen sidotun pääoman
tuotto, %

yli 14,5 %

13,4

16,9

17,2

Korolliset nettovelat/käyttökate,
ilman IFRS 16 vaikutuksia

enintään 2,5

0,7

0,2

0,0

 

Lue lisää:

Takaisin ylös