Keskon taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Saavutimme taloudelliset tavoitteemme myös vuonna 2022. Tavoitteiden saavuttamisen keskiössä ovat liiketoiminnan kasvu, kustannustehokkuuden jatkuva parantaminen sekä pääomien tehokas allokointi.

 

 Mittari

Tavoite

Toteuma 2022 

Toteuma
2021

Toteuma
2020 

Vertailukelpoinen liikevoitto-%

yli 6 %

6,9 %

6,9 %

5,3 %

Vertailukelpoinen sidotun pääoman
tuotto, %

yli 14,5 %

16,9 %

17,2 %

12,0 %

Korolliset nettovelat/käyttökate,
ilman IFRS 16 vaikutuksia

enintään 2,5

0,2

0,0

0,4

 

Lue lisää:

Takaisin ylös