Keskon Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Etenemme vahvasti kohti taloudellisia tavoitteitamme ja parempaa sidotun ja oman pääoman tuottoa kasvun, paremman kannattavuuden, synergiahyötyjen ja käyttöpääoman tehostamisen myötä. Kasvun rinnalla parannamme edelleen kaiken toimintamme kustannustehokkuutta kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Vahva taseemme mahdollistaa sekä investoinnit strategisiin kasvuhankkeisiin että hyvän osingonmaksun. Vuosina 2015–2020 olemme investoineet liiketoimintoihin ja yritysostoihin 2,6 miljardia euroa ja divestoineet noin 1,0 miljardin euron edestä ei-strategisia liiketoimintoja ja kiinteistöjä.

Kauppapaikkainvestointien tarve vähenee, mutta panostukset digitaalisiin hankkeisiin kasvavat. Jatkossa yritysostoilla tavoitellaan mittakaavaetuja ja parempaa kilpailukykyä erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupassa.

Keskon taloudelliset tavoitteet 

Keskon hallituksen 1.12.2020 hyväksymät uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat kannattavuuden osalta vertailukelpoinen liikevoitto-% 5,5 % ja vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 12,5 %. Taloudellisen aseman osalta tavoitteena on, kuten aiemmin, että korolliset nettovelat / käyttökate -tunnusluku ilman IFRS 16 -vaikutuksia on enintään 2,5. Kesko-konsernin aikaisemmat taloudelliset tavoitteet olivat vertailukelpoinen liikevoitto-% 5,0 % ja vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 11,0 % sekä korolliset nettovelat / käyttökate -tunnusluku ilman IFRS 16 -vaikutuksia enintään 2,5.

 Mittari

Tavoite (1.12.2020 alkaen)

Toteuma 2020 

Vertailukelpoinen liikevoitto-%

5,5 %

5,3 %

Vertailukelpoinen sidotun pääoman
tuotto, %

12,5 %

12,0 %

Korolliset nettovelat/käyttökate,
ilman IFRS 16 vaikutuksia

enintään 2,5 

0,4

Kasvustrategiamme onnistuneen toteutuksen ansiosta saavutimme syyskuun 2020 lopussa ennakoitua nopeammin aiemmin voimassa olleet taloudelliset tavoitteet. Vuonna 2020 tuloskehitykseen on vaikuttanut osaltaan positiivisesti myös koronaepidemia ja siitä johtuvat muutokset kulutuskäyttäytymisessä. Keskon arvion mukaan vuoden 2020 tulosparannuksesta alle puolet on koronaepidemian vaikutusta. Asetetuissa tavoitteissa on huomioitu yleisesti maltilliseksi arvioitu talouskehitys lähivuosina Keskon toimintamaissa.

Lue lisää:

Takaisin ylös