Konsernijohtoryhmän jäsenten palkitseminen

Keskon hallitus päättää palkitsemisvaliokunnan valmistelusta liiketoiminta-alueista vastaavien konsernijohtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Muiden kuin liiketoiminta-alueista vastaavien konsernijohtoryhmän jäsenten osalta Keskon hallitus päättää tulospalkkioperiaatteet ja osakepalkkiot. Muusta palkitsemisesta päättää pääjohtaja henkilöstöjohtajan valmistelusta hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan antamissa rajoissa.

Konsernijohtoryhmälle (pois lukien pääjohtaja Helander) vuosina 2019-2020 maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut on kuvattu alla. Tiedot on ilmoitettu maksuperusteella.
 

 
Muun konsernijohtoryhmän (pois lukien Helander) eläke-edut

Konsernijohtoryhmän jäsenten eläkeikä on 63 vuotta.

Vuonna 2020 neljä (2019 neljä) konsernijohtoryhmän jäsentä oli Keskon Eläkekassan jäseniä. Heidän vanhuuseläkkeensä suuruus on 66 % eläkkeen perustana olevan viimeisen 10 vuoden työansioista. Heidän lisäeläkkeensä määräytyvät Keskon Eläkekassan sääntöjen ja kunkin johtajasopimuksen mukaisesti. Heidän lisäeläkkeensä on etuusperusteinen.  Muiden konsernijohtoryhmän jäsenten vanhuuseläke määräytyy yleisten työntekijän eläkkeisiin Suomessa sovellettavien säännösten (TyEL) mukaisesti, ja heillä on lisäksi maksuperusteinen lisäeläke.

Muun konsernijohtoryhmän (pois lukien Helander) irtisanomisaika ja –korvaus

Irtisanomisajat ovat kuusi (6) kuukautta yhtiön irtisanoessa johtajasopimuksen ja kuusi (6) kuukautta johtajan itse irtisanoutuessa. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen muun syyn kuin johtajan olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, eikä johtaja siirry vanhuus- tai muulle eläkkeelle, johtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi 6–12 kuukauden rahapalkkaa ja luontoisetujen yhteenlaskettua määrää vastaava korvaus.

Konsernijohtoryhmän kokoonpano

Pääjohtaja Mikko Helanderin lisäksi vuonna 2020 konsernijohtoryhmän jäseninä toimivat seuraavat henkilöt:

  • Jorma Rauhala, rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialajohtaja, pääjohtajan sijainen
  • Ari Akseli, päivittäistavarakaupan toimialajohtaja
  • Johan Friman, K Auto Oy:n toimitusjohtaja
  • Jukka Erlund, talous- ja rahoitusjohtaja, CFO
  • Matti Mettälä, johtaja, henkilöstö, vastuullisuus ja aluetoiminnot
  • Anni Ronkainen, johtaja, Chief Digital Officer
  • Karoliina Partanen, johtaja, viestintä, brändi ja sidosryhmäsuhteet
Takaisin ylös