Johtaminen

Johda strategialla, mahdollista onnistuminen, luota ja kunnioita. Johtamisen neljä kulmakiveä ohjaavat esimiesten toimintaa ja takaavat työntekijöille yhtenäisemmän tuen, tiedonkulun ja mahdollisuuden kehittyä. Onnistumista seurataan henkilöstötutkimuksin.

Esimiesvalmennuksilla tuetaan strategian mukaista tekemistä sekä aktivoidaan aloitteelliseen ja vastuuta ottavaan toiminta- ja johtamistapaan. Johtamisen kulmakivien toteutumista ja kehitystä seurataan henkilöstötutkimuksessa.

Suorituksen johtaminen

Suorituksen johtaminen on yksi tärkeimmistä osista esimiestyötä. Suorituksen johtamisen avulla toteutamme yhdessä strategiaa ja suorituksen johtamisen avulla tärkeät strategiset asiat tuodaan osaksi arkeamme. Käytämme yhtenäistä suorituksen johtamisen mallia. Palautteen antaminen, tavoitteista keskustelu ja kehittymisen suunnittelu on osa päivittäistä työtämme.

Suorituksen johtamiseen kuuluu tavoitteiden asettaminen. Tavoitteiden asettaminen on yksi tärkeimmistä strategian toteutumisen kulmakivistä. Oikeanlaisilla ja strategian toteutumisen kannalta olennaisilla tavoitteilla pystymme keskittymään strategian kannalta olennaisiin asioihin ja näin pääsemään yhdessä tavoitteisiin. 

Henkilöstön kuuntelu ja työntekijäkokemuksen jatkuva kehittäminen

K Voices -henkilöstökysely ja –pulssit ovat tapojamme kuunnella järjestelmällisesti henkilöstön kokemusta sekä mitata johtamisen laatua. Tulosten pohjalta kehitämme toimintatapojamme luodaksemme entistä paremman työntekijäkokemuksen.

K Voices -henkilöstökysely tehdään samanaikaisesti Kesko-konsernissa ja osassa K-kauppoja. Henkilöstökyselyssä kartoitetaan mm. henkilöstön sitoutumista, kokemusta johtamisesta, suorituksen mahdollistamista, hyvinvointia ja psykososiaalista kuormitusta. Tiimit laativat kyselyn tulosten pohjalta toimintasuunnitelman kehittämistoimenpiteiksi ja saavat tukea tarvittaessa tiimin toiminnan kehittämiseen. Henkilöstöpulsseilla seurataan edellisen kyselyn pojalta kehityskohteiksi nousseiden teemojen edistymistä. Henkilöstöpulssit tukevat arjessa tapahtuvaa tiimiläisten jatkuvaa kuuntelua ja lähijohtamista.

Takaisin ylös