Olennaisuusarviointi

Keskon olennaisuusarviointi määrittää Keskon ja sen sidosryhmien keskeisimmät vastuullisuusaiheet. Olennaisuusarviointi ohjaa Keskon vastuullisuus- ja sidosryhmätyöskentelyä sekä toimenpiteitä sidosryhmien odotusten täyttämiseksi.

Keskon viimeisin olennaisuusarviointi tehtiin syksyllä 2020. Megatrendien ja taustaselvitysten pohjalta tunnistettiin 38 Keskolle ja sen sidosryhmille olennaista vastuullisuusaihetta. Näistä koottiin työpajassa 24 vastuullisuusaiheen lista, jonka merkittävyyttä Keskolle ja sen sidosryhmille arvioitiin sisäisissä ja ulkoisissa sidosryhmähaastatteluissa sekä verkkokyselyissä. Saatujen tulosten pohjalta olennaiset vastuullisuusaiheet kiteytettiin työpajassa yhteentoista Keskolle ja sen sidosryhmille olennaisimpaan vastuullisuusaiheeseen.

Suurimmat muutokset aiempaan olennaisuusarviointiin olivat ilmastonmuutoksen, kestävien tuotteiden ja luonnon monimuotoisuuden merkityksen kasvu. Hankintaketjun vastuullisuus ja henkilöstövastuullisuus säilyivät edelleen tärkeimpien aiheiden joukossa.

Keskon olennaisuusarviointi hyväksyttiin tammikuussa 2021 Keskon konsernijohtoryhmässä.

Aloitimme laajan, olennaisuusarviointiin pohjautuvan vastuullisuusstrategian päivitystyön syksyllä 2021. Uusi vastuullisuusstrategia julkaistiin maaliskuussa 2022. 

Keskon olennaiset vastuullisuusaiheet on esitetty alla olevassa matriisissa, jossa pystyakseli kuvaa aiheiden merkittävyyttä sidosryhmille ja vaaka-akseli aiheiden taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten merkittävyyttä Keskolle ja sen toimintaympäristölle. 

 

Takaisin ylös